Konferencia Medzinárodnej rady kresťanov a Židov v Salzburgu
Hrad v Salzburgu. Foto: Ivana Bargárová.

Výročná konferencia Medzinárodnej rady kresťanov a Židov (International Council of Christians and Jews – ICCJ) sa tentokrát konala v rakúskom Salzburgu. Na jej príprave sa okrem ICCJ a jej rakúskej členskej organizácie podieľala tiež miestna Univerzita Parisa Lodrona. Konferencia sa uskutočnila 23. až 26. júna 2024 a bola venovaná tematike svätosti s odkazom na text z biblickej knihy Va-jikra/Leviticus 19,2: „Buďte svätí, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý“. Už tretí rok po sebe bolo zahájenie konferencie spojené so slávnostným odovzdávaním Seelisberskej ceny. Tohtoročným laureátom sa stal prof. Edward Kessler. Seelisberskú cenu – pripomínajúcu prelomovú konferenciu v Seelisbergu v roku 1947 – udeľuje ICCJ spoločne s Centrom pre interkultúrnu teológiu a náboženstvá Univerzity Parisa Lodrona osobnostiam, ktoré sa svojou bádateľskou a pedagogickou činnosťou významne zaslúžili o zbližovanie medzi kresťanmi a Židmi. Prof. Kessler vo svojom slávnostnom prejave hovoril o tom, ako byť svätými v nesvätej dobe.

Jednotlivé panely počas konferencie skúmali rozličné aspekty svätosti, spravidla vo vzťahu k určitému kontextu. Úvodný panel konferencie sa tak venoval fenoménu svätosti v (post)sekulárnej spoločnosti, ďalšie panely morálnej dimenzii svätosti či svätým miestam, časom a predmetom a nezabudlo sa ani na inherentne nebezpečný potenciál svätosti (ako sa prejavuje napr. v politizovanom náboženstve). Ešte vo väčšej miere než na predchádzajúcich konferenciách ICCJ boli medzi prezentujúcimi (a taktiež medzi členmi prípravného výboru) moslimovia, ako aj zástupcovia mladšej generácie vedeckých pracovníkov i aktivistov z oblasti medzináboženského dialógu.

Plenárne panely doplnila bohatá paleta workshopov, z ktorých si účastníci konferencie mohli zvoliť podľa svojho výberu. Workshopy boli koncipované prakticky a interaktívne a okrem hlavnej témy konferencie sa venovali napríklad projektom na potláčanie antisemitizmu a islamofóbie, spoločnému židovsko-kresťansko-moslimskému čítaniu svätých písiem, dialógu medzi Židmi a pravoslávnymi kresťanmi či predstaveniu kartovej spoločenskej hry na tému abrahámovských náboženstiev. 

Súčasťou konferencie bol aj výlet do neďalekého mestečka Bad Ischl, ktoré bolo pre tento rok zvolené za jedno z európskych miest kultúry. Konferenciu značne ovplyvnil kontext, a to nielen bezprostredný (pravidelne zaznievali interpretácie hudobných diel salzburského rodáka W. A. Mozarta), ale tiež širší globálny. Veľkou témou konferencie sa tak stal vojnový konflikt v Gaze a Izraeli. Explicitne jej bol venovaný jeden celý blok programu, ktorý pripravilo Rossingovo centrum pre vzdelávanie a dialóg formou zdieľania príbehov palestínskych a izraelských účastníkov medzikultúrneho a medzináboženského dialógu na lokálnej úrovni.

Bezprostredne po skončení konferencie sa konalo valné zhromaždenie ICCJ, na ktorom bol na trojročné funkčné obdobie zvolený nový výkonný výbor. Novým prezidentom rady sa stal David Sandmel. ICCJ od tohto roku zároveň prechádza na nový model konania svojich výročných stretnutí. Konferencie budú odteraz organizované s dvojročnou frekvenciou, pričom medziročne sa budú konať rozsahom menšie stretnutia delegátov členských organizácií. Okrem toho bude ICCJ každý rok vo februári aj naďalej pripravovať tematické konzultácie určené pre svoje členské organizácie vždy v určitom regióne. Najbližšia konzultácia sa uskutoční v Melbourne vo februári 2025, stretnutie delegátov členských konferencií vo Varšave v júni 2025 a konferencia v Stuttgarte v júni 2026.

Náhľadová fotografia z úvodného panelu: Katarzyna Kowalska.

Psali jsme v Dingiru:

Téma Dingiru 3/2003: Mezináboženské vztahy (plný text čísla zde).

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments