Aktuálně ohledně odmítačů vojenské služby na Ukrajině

V samostatných případech byly koncem března na Ukrajině řešeny další dva případy odmítnutí vojenské služby „z důvodu svědomí“. Oba muži, kteří dostali shodné tresty tří let nepodmíněného odnětí svobody, podali odvolání. Prvním z nich je protestant Serhy Stadnitsky, jehož případ řeší soud ve Lvově, druhým je nejmenovaný svědek Jehovův v Sumě. Mezi svědky Jehovovými je to první odsouzený k nepodmíněnému trestu. Zatím jediný odpůrce vojenské služby, který si již tříletý nepodmíněný trest ve vězení odpykává, je adventista sedmého dne Dmytro Zelinsky. Podal ale kasační stížnost u Nejvyššího soudu v Kyjevě. Projednávat se má 13. června.

Od začátku obnovené ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 bylo trestně stíháno v souvislosti s odmítnutím vojenské služby z důvodu svědomí celkem 24 mužů. Kromě tří trestů nepodmíněného odnětí svobody, padlo ještě jedenáct podmíněných trestů. Osvobozující byly zatím tři rozsudky, ale žalobci se proti nim odvolávají, a tak případy stále běží. U soudu je aktuálně vedeno celkem sedm trestních stíhání. Jmenovitý seznam stíhaných odpůrců vojenské služby včetně konfesních příslušností uvádí Forum 18 zde. Všichni obžalovaní shodně tvrdí, že neodmítají být povoláni a jsou ochotni k jakékoli náhradní civilní službě, ale nechtějí se účastnit boje se zbraní v ruce.

Forum 18 rovněž sleduje případy mužů, kteří byli do armády odvedeni bez ohledu na svůj nesouhlas s mobilizací a vojenskou službou se zbraní. Jmenovitě píše o baptistech Ernestu Pavlenkovi (*1993) a Iljovi Nikolenkovi (*1997), kteří byli násilně odvezeni do vojenské jednotky v žytomyrské oblasti. Oba muži jsou členy svých církví již více než deset let, o svém přesvědčení a vyznání informovali úředníky v přijímací kanceláři, ale nebyl na to brán zřetel. Následně odmítli složit vojenskou přísahu. Opakovaně žádají o převedení na náhradní civilní službu, ale to podle současných ukrajinských zákonů údajně není možné.

Tomu, že by v dohledné době byla na Ukrajině umožněna náhradní civilní služba, zatím ale nic nenasvědčuje, ačkoli situaci sledují a opakovaně komentují různé výbory a úřady Organizace spojených národů (OSN). Zastávají názor, že „právo na odmítnutí vojenské služby z důvodu svědomí je součástí absolutně chráněného práva na přesvědčení podle článku 18 (1) Paktu [Úmluvy o ochraně lidských práv…, pozn. red.], které nelze rozlišovat podle států. (…) Státy by se měly zdržet uvěznění jednotlivců pouze na základě jejich výhrady svědomí vůči vojenské službě a měly by propustit ty, kteří byli takto uvězněni.“

Náhledový obrázek: Enrique, Pixabay

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments