Rozpory tří hlavních větví hnutí munistů se zatím spíše prohlubují

Son-mjong Mun a jeho manželka a Hak-ča Han. Zdroj: Wikipedia.

Redaktor internetového časopisu Religion Watch byl přítomen na konferenci o životě a dědictví náboženského vůdce Son-mjong Muna (1920–2012), která se konala 29. a 30. května 2017 v Antverpách. Pořádala ji tamní Fakulta komparativního studia náboženství a humanismu. Zprávu z této konference uveřejnil Religion Watch v 8. čísle 32. svazku (http://www.religionwatch.com/rev-moons-disputed-legacy-and-the-divergent-paths-of-unificationism).

Redaktor si všímal hlavně toho, jak se na konferenci prezentovala tři společenství, na němž se původně jednotné hnutí tzv. munistů (Církve sjednocení, hnutí sjednocení, unifikačního hnutí apod.) rozpadlo v závěru života svého zakladatele a po jeho smrti. O těchto třech společenstvích referoval Dingir v čísle 1/2017 v článku Co po bouřlivé době? na straně 15 (http://www.dingir.cz/index.php?co=cislo/17/1).

Redaktor Religion Watch k základním informacím přidává i užitečné odhady počtu příslušníků těchto společenství. Federace rodin za světový mír a sjednocení (FFWPU) v čele s vdovou Hak-ča Han Munovou (*1943) má podle těchto odhadů sdružovat asi 50 tisíc věřících. Podobně zaměřená Společnost rodin za mír (FPA), založená již za Munova života jeho nejstarším žijícím synem Hjun-džin Munem (*1969), má naproti tomu asi jen 2 tisíce členů. Na veřejnosti se prezentuje jako hnutí světového míru, formálně zaštítěné Nadací světového míru (GPF). Obě tato společenství vystupují spíše sekulárně a dávají důraz na mírové a kulturní aktivity. Naproti tomu třetí společenství je výslovně církevního typu: Svatyně světového míru a sjednocení je známa spíše pod zkráceným názvem Církev Svatyně. Založil ji Munův nejmladší syn Hjung-džin (*1979) a udává asi 10 tisíc členů.

Redaktor Religion Watch je ovšem toho názoru, že tato společenství jsou v současnosti rozdělena především doktrinálně a teprve na druhém místě organizačně. Jinými slovy: spory v Munově rodině o jeho duchovní dědictví byly postupně teologizovány. Upozorňuje na dva hlavní předměty teologických sporů. Jedním je postavení Hak-ča Han Munové. S intelektuální podporou Teologického semináře hnutí sjednocení, který byl založen již roku 1975, se vdova po Munovi dostává ve své organizaci FFWPU minimálně na roveň svého manžela, a to díky takovým titulům, jako je Jednorozená Dcera, anebo díky předpokladu, že byla zrozena bez prvotního hříchu. Tuto „novou teologii“ její dva synové a jejich společenství odmítají.

Druhou spornou záležitostí jsou posvátné spisy. Zatímco oba synové trvají na tom, že korpus osmi učebních textů (nejdůležitějším z nich je Boží princip) je nedotknutelný, neboť má být – podle Munových slov – užíván po celou věčnost, jejich matka kanonizovala jen tři texty, revidovala je a doplnila svými promluvami. Redaktor Religion Watch na základě těchto teologických sporů soudí, že výhled na spojení těchto tří částí Munova hnutí je zatím mlhavý.

Zdeněk Vojtíšek

Symbol Církve sjednocení.