Zahraniční zprávy

Rozpory tří hlavních větví hnutí munistů se zatím spíše prohlubují

Rozpory tří hlavních větví hnutí munistů se zatím spíše prohlubují

Redaktor internetového časopisu Religion Watch byl přítomen na konferenci o životě a dědictví náboženského vůdce Son-mjong Muna (1920–2012), která se konala 29. a 30. května 2017 v Antverpách. Pořádala ji tamní Fakulta komparativního studia náboženství a humanismu. Zprávu z této konference uveřejnil Religion Watch v 8. čísle 32. svazku.

Son-mjong Mun a jeho manželka a Hak-ča Han. Zdroj: Wikipedia.

Redaktor si všímal hlavně toho, jak se na konferenci prezentovala tři společenství, na němž se původně jednotné hnutí tzv. munistů (Církve sjednocení, hnutí sjednocení, unifikačního hnutí apod.) rozpadlo v závěru života svého zakladatele a po jeho smrti. O těchto třech společenstvích referoval Dingir v čísle 1/2017 v článku Co po bouřlivé době? na straně 15.

Redaktor Religion Watch k základním informacím přidává i užitečné odhady počtu příslušníků těchto společenství. Federace rodin za světový mír a sjednocení (FFWPU) v čele s vdovou Hak-ča Han Munovou (1943) má podle těchto odhadů sdružovat asi 50 tisíc věřících. Podobně zaměřená Společnost rodin za mír (FPA), založená již za Munova života jeho nejstarším žijícím synem Hjun-džin Munem (1969), má naproti tomu asi jen 2 tisíce členů. Na veřejnosti se prezentuje jako hnutí světového míru, formálně zaštítěné Nadací světového míru (GPF). Obě tato společenství vystupují spíše sekulárně a dávají důraz na mírové a kulturní aktivity. Naproti tomu třetí společenství je výslovně církevního typu: Svatyně světového míru a sjednocení je známa spíše pod zkráceným názvem Církev Svatyně. Založil ji Munův nejmladší syn Hjung-džin (*1979) a udává asi 10 tisíc členů.

Symbol Církve sjednocení.

Redaktor Religion Watch je ovšem toho názoru, že tato společenství jsou v současnosti rozdělena především doktrinálně a teprve na druhém místě organizačně. Jinými slovy: spory v Munově rodině o jeho duchovní dědictví byly postupně teologizovány. Upozorňuje na dva hlavní předměty teologických sporů. Jedním je postavení Hak-ča Han Munové. S intelektuální podporou Teologického semináře hnutí sjednocení, který byl založen již roku 1975, se vdova po Munovi dostává ve své organizaci FFWPU minimálně na roveň svého manžela, a to díky takovým titulům, jako je Jednorozená Dcera, anebo díky předpokladu, že byla zrozena bez prvotního hříchu. Tuto „novou teologii“ její dva synové a jejich společenství odmítají.

Druhou spornou záležitostí jsou posvátné spisy. Zatímco oba synové trvají na tom, že korpus osmi učebních textů (nejdůležitějším z nich je Boží princip) je nedotknutelný, neboť má být – podle Munových slov – užíván po celou věčnost, jejich matka kanonizovala jen tři texty, revidovala je a doplnila svými promluvami. Redaktor Religion Watch na základě těchto teologických sporů soudí, že výhled na spojení těchto tří částí Munova hnutí je zatím mlhavý.

Náhledová fotografie: Církev sjednocení proslula hromadnými svatbami. Autor: Chung Sung-Jun/Getty Images.

 

Psali jsme v Dingiru:

Téma 1/2017: Náboženská společenství za zenitem (obsah a vybrané články zde).

Téma 3/2022: Korejští misionáři ve světě a u nás (vyjde 13. září 2022).

Související příspěvky: