Mormoni se stali menšinou ve „svém“ státě

Starší generace, která ještě četla mayovky a kovbojky, si mormony obvykle spojuje se dvěma reáliemi: s polygamií a s americkým státem Utah. To první neplatí už dávno: učení o „plurálním manželství“ bylo v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů zrušeno už roku 1890. (Je ovšem pravda, že se dosud vyskytuje u tzv. fundamentalistických mormonů a že zprávy o nich mohou tento dávný stereotyp podpořit i v současnosti.) A nyní už neplatí ani druhá známá věc o Svatých: podle nedávné studie už netvoří ve státě Utah většinu. Kvůli imigraci i kvůli nižšímu počtu dětí v mormonských rodinách klesl jejích podíl na populaci státu Utah na 42 %.

„Divoký západ“ přitom není místem, kde Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vznikla. Byla roku 1830 zřízena naopak na východě, ve státě New York. Částečně kvůli hledání „Sionu“, tedy místa, kam měl Kristus zanedlouho přijít podruhé, a částečně kvůli odporu (i násilnému), který mormoni prožívali se svými sousedy, se nakonec jejich společenství ocitlo na samé západní hranici tehdejších Spojených států amerických, v Missouri. Tam se ale situace vyvinula zvlášť katastrofálně. Naopak pět klidných let (1839–1844) prožila velká část z nich ve městě Nauvoo ve státě Illinois. Ale ani tady to nebylo dlouhé: po zabití zakladatele a proroka Josepha Smithe (1805–1844) na soužití s ostatními Američany rezignovali a vypravili se na cestu do neobydlené části amerického kontinentu. Indiánským teritoriem do „zaslíbené země“ je vedl „novodobý Mojžíš“ Brigham Young (1801–1877). A právě ten podle legendy zabodl svou hůl do země na břehu Velkého solného jezera a se slovy „Zde je to místo“ zavelel k ukončení pochodu. Svatí (mormoni) zde vybudovali město Salt Lake City a postupně kolonizovali rozsáhlá území kolem něj. Vytvořili provizorní stát Deseret, z nějž se roku 1896 stal 45. stát Spojených států pod jménem Utah.

Pomník třem vůdcům pochodu mormonů na západ: zleva Brigham Young, Heber C. Kimball a Wilford Woodruff. Zdroj: Deseret News

Citovaná sociologická studie ale přináší podstatně jiné výsledky než vlastní statistika Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Podle církevní statistiky z roku 2019 by mělo být ve státě Utah 60 % mormonů. Velký rozdíl mezi těmito výsledky je dán tím, že církev počítá všechny, kdo v ní byli pokřtěni, kdežto sociologové jenom ty, kdo se k mormonské víře výslovně přihlásí v dotazníku.

Rozdíl je také v údajích pro celé Spojené státy. Podle církve zde žije v současnosti asi 6,5 milionu mormonů (na celém světě je to více než 16,5 milionu), ale podle Pewova výzkumného centra tvoří mormoni asi jen 1,7 % obyvatel, což je asi 5,6 milionu Američanů. Tento počet je srovnatelný s populací Židů a je to mnohem více, než je buddhistů (0,7 %), muslimů (0,6 %), hinduistů (0,4 %) nebo svědků Jehovových (0,7 %). Mormoni žijí na území celých Spojených států: 13 % jich je v Kalifornii, 7 % v Idahu, 5 % v Nevadě, ale zdaleka nejvíc – více než jedna třetina (35 %) – jich je právě v tradičním mormonském státě Utah.

S využitím článku v Religion New Service.

Náhledová fotografie: Taylor Brandon, Creative Commons. 

Psali jsme v Dingiru:

Dingir 3/2001: Náboženství mormonů (celé číslo dostupné zde).

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments