Rudhyarova „Astrologie osobnosti“ se dočkala českého vydání

Dane Rudhyar: Astrologie osobnosti. Praha: Trigon, 2023, 416 s.

Vychází první publikace z nové ediční řady nakladatelství Trigon, Astrologie osobnosti, jejímž autorem je americký filozof, hudebník, a především průkopník humanistické a transpersonální astrologie francouzského původu, Danea Rudhyara. Kniha nese výstižný podtitul „Reformulace astrologických pojmů a myšlenek z hlediska současné psychologie a filosofie“, čímž nejen tato kniha, ale celé Rudhyarovo dílo bezesporu je. Nyní se po více než dvaceti letech dostává českým čtenářům do rukou další, a pravděpodobně nejvýznamnější, z Rudhyarových spisů. České vydání je doplněno předmluvou astroložky Martiny Lukáškové, jež je povzbudivým úvodem k takto obsáhlému a místy komplikovanému textu, a rozsáhlým doslovem překladatele Jindřicha Veselého, v němž je toto dílo uchopeno v širších filozofických a kulturních souvislostech s ohledem na téměř stoletou propast, jež nás od prvního vydání Astrologie osobnosti dělí.

Astrologie osobnosti je na rozdíl od dřívějších filozofických publikací první Rudhyarovou knihou dostupnou v českém překladu, která se zaměřuje na uvedení autorových inovativních teorií do praxe. Nejedná se ovšem o učebnici astrologie v pravém smyslu slova, ale spíše o vrcholné dílo shrnující autorovy hlavní myšlenky týkající se astrologických témat a jejich praktického využití, jež má vést především ke zdárné individuaci. Na pozadí Rudhyarova pojetí astrologie je patrný vliv teosofie Heleny Petrovny Blavatské, filozofie holismu a Jungovy analytické psychologie. To pochopitelně udává základní tón celého díla – autor často odkazuje na různé okultní nauky, zejména kabalu, a tradice východních kultur.

Takřka čtyř set stránkový obsah původního textu je rozdělen do tří hlavních oddílů: prologu, první části a druhé části. V prologu Rudhyar čtenáře uvádí na cestu vývojovými stádii lidstva a roli astrologie v každém z nich. Začíná tzv. animistickým stadiem, pokračuje přes období vitalismu a využití astrologie k zemědělské (a jiné) produkci, až do první poloviny 20. století, kdy se astrologie postupně stávala spíše individuální, soukromou záležitostí. Rudhyar místy píše až beletristicky a příběh je to velmi poutavý, ale z pohledu současného antropologického bádání značně problematický. Astrologie osobnosti byla poprvé publikována roku 1936 a ačkoliv se nepochybně jedná o nadčasovou knihu, evolucionistický výklad společnosti a kultury dnes nelze než označit za překonaný. Čtenář by měl proto k této úvodní pasáži a odkazům na ni, které prostupují celým textem, přistupovat s ostražitostí.

Fascinace evolucionismem je nicméně jediným nedostatkem, který lze autorovi vytknout. V první části Rudhyar velmi střízlivě hodnotí pozici astrologické nauky mezi exaktními vědami a soubor astrologických symbolů příznačně nazývá „algebrou života“. „Základní funkcí algebry […] je spojování neboli uvádění do vzájemných vztahů…“ (s. 37). V tomto duchu pokračuje zbytek první části, ve které Rudhyar postupně objasňuje základní východiska transpersonální astrologické školy. Jedná se o hutný, místy nesnadno přístupný text s mnoha citacemi autorů převážně matematických oborů, jako jsou Sir James Jeans nebo Bertrand Russell, jejichž pomocí Rudhyar vysvětluje astrologické pojetí cyklicity času. Na takto postavených základech se následně obšírně věnuje vztahu astrologie k okultním naukám a psychologii. Rudhyar se osobitým stylem zaobírá různými koncepty analytické psychologie jako je kolektivní nevědomí, synchronicita a především proces individuace, čímž plynule překlene ke druhé části knihy.

Ve druhé, praktické části Rudhyar vysvětluje všechny hlavní koncepty pro astrologickou praxi, a to opět z holistického hlediska s přesahem do vnitřní alchymie. Rudhyar k horoskopům přistupuje jedním slovem všeobsažně – témata domů horoskopu, znamení i planet jsou pojímána ve vzájemných vztazích a v celistvosti cyklických pohybů, text tudíž může být i přes srozumitelný, plynoucí jazyk pro nové zájemce o astrologii poněkud náročný. Pro snazší uchopení je tato část doplněna poměrně četnými grafickými znázorněními a hlavní informace jsou uspořádány do přehledných tabulek. Pokročilejší čtenář jistě ocení zkrácený výčet tzv. sabiánských symbolů, obrazů vztahujících se k jednotlivým stupňům zodiaku, které v roce 1925 sestavili astrolog Marc Jones a jasnovidka Elsie Wheelerová metodou channelingu. Závěrem Rudhyar představuje několik úvah nad tím, jak navrátit astrologii význam, který pro lidstvo vždy měla – v současné době zejména v psychoterapiích.

Na snímku z uvedení knihy (zleva): Pavel Turnovský, Tomáš Nedoma, Zuzana Zadrobílková, Martina Lukášková a Jindřich Veselý. Foto: autorka.

Uvedení knihy na český knižní trh proběhlo 27. března 2023 v kavárně Dobrá trafika v Korunní ulici v Praze, kde se sešlo kolem třiceti příznivců astrologie a dalších hermetických nauk. Na úvod pronesla několik slov o nesnadném průběhu vznikání tohoto výtisku hlavní organizátorka projektu Martina Lukášková. Astrologie osobnosti se měla na policích knihkupectví objevit již před dvěma lety, ale kvůli nedobré kvalitě někdejšího překladu a karanténním omezením minulých let se přípravy knihy značně prodloužily. Dílo muselo být znovu přeloženo, což si vzal s velikou péčí na starost Jindřich Veselý, který následně hovořil o Rudhyarově filozofii, obsahu knihy a stavu současné astrologie u nás i v zahraničí. Závěrem přednesla Martina Lukášková úryvek z kapitoly o trpasličí, z astrologické perspektivy ovšem neopomenutelné planetě Pluto, a jejím aktuálním přechodu do znamení Vodnáře.

Kniha je k dostání za zvýhodněnou cenu v knihkupectví nakladatelství Trigon (Bubenská 421, Praha 7) a u řady dalších tuzemských knihkupců.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments