Bhadžany s následovníky Satja Sáí Báby

Indický duchovní učitel Satja Sáí Bábá (1926–2011) má své následovníky i v Praze. Společenství, které tito stoupenci tvoří, se schází ke zpěvu bhadžanů v dvoutýdenním rytmu v kapli domova seniorů Sue Ryder v pražské Michli. Studenti religionistického semináře se ke společenství přidali při zúčastněném pozorování ve čtvrtek 19. ledna 2023.

Účastníci se po 18. hodině pomalu scházejí v kapli a připravují setkání. Na stole v čele prostoru kaple se tak brzy ocitnou dva stojany – jeden s fotografií Satja Sáí Báby, druhý se symbolem, vyjadřujícím jednotu všech náboženství. Mezi stůl a židle jsou prostřeny dvě látky: jedna pro dvě zpěvačky, jedna pro hudebníka, který bude všechny bhadžany doprovázet na indické přenosné harmonium. Někteří z účastníků připraví pořadí zpívaných bhadžanů a napíší čísla, jimiž jsou označeny ve zpěvníku: dva papíry s čísly pak přilepí na hranu stolu tak, aby na ně všichni viděli. Vlevo jsou čísla sedmi písní v sanskrtu, vpravo šest čísel českých písní. U obrazu Saí Báby se ještě rozsvítí ozdobná světýlka. V jednom ze zpěvníků se píše (str. 76):

Šrí Satja Sáí Bábá propaguje obnovení věčných hodnot pravdy, správného jednání, míru, lásky a nenásilí v každodenním životě. Hledající pravdy z nejrůznějších světových kultur přitahuje jeho nadčasové a univerzální učení a také to, jak vede svůj vlastní život. Bábá přesto neusiluje o založení nového náboženství, ani o nasměrování následovníků svého učení k jednomu konkrétnímu náboženství. Namísto toho doporučuje s větší upřímností pokračovat v náboženství, které si člověk zvolil nebo ve kterém vyrostl. Jeho následovníci pocházejí ze všech náboženství, národností a duchovních cest. Setkávají se pravidelně ke studiu jeho univerzálního učení, zpěvu duchovních písní a aktivitám služby společnosti, aby praktikovali jeho poselství lásky, míru a jednoty všeho lidstva.

Praktikujících je v tento čtvrtek asi dvanáct. Muži a ženy sedí v kapli odděleně. Začíná se trojím zpěvem „óm“ a zazní několik málo slov na úvod. Po Gájatrí mantře, jejíž text se nachází již v Rgvédu mezi hymny nejstaršího období indické literatury, se už začínají zpívat bhadžany (písně lásky a oddanosti k Bohu, který je uctíván pod různými jmény a formami) podle pořadí vyznačeného na listech visících ze stolu. Zpívá se například:

DŽAJA MÁ DŽAJA MÁ DŽAGADÍŠVARÍ SÁÍ MÁ

DŽAGADÍŠVARÍ MAHÉŠVARÍ SÁÍŠVARÍ SÁÍ MÁ

Ve zpěvníků nalézáme pod textem mantry překlad:

Vítězství Matce Vesmíru, Matce Mahéšvarí a Saíšvarí

Jiná mantra je přeložena takto:

Ctím všechna náboženství, toužím po Alláhovi. Vítězství Pánu Sáí Rámovi, Krišnovi, Ježíši, Mahávírovi, Guru Nánakovi, Zoroastrovi a všem dalším mudrcům a světcům.

Tato mantra zní:

ALLÁH ALLÁH KARÓ PUKÁR

SARVA DHARMA KÍ DŽAJ DŽAJ KAR

SATJA SÁÍ KÍ DŽAJ DŽAJ KAR

RÁMA KRIŠNA KÍ DŽAJ DŽAJ KAR

SARVA DHARMA KÍ DŽAJ DŽAJ KAR

ALLÁH ALLÁH KARÓ PUKÁR

JÉŠU PITÁ KÍ DŽAJ DŽAJ KAR

MAHÁVÍRA KÍ DŽAJ DŽAJ KAR

GURU NÁNAKA KÍ DŽAJ DŽAJ KAR

ZORÁŠTRA KÍ DŽAJ DŽAJ KAR

Po asi 50 minutách jsou všechny bhadžany zazpívány a jejich pořad končí českou písní „Ó, Pane, vezmi moji lásku“:

Ó, Pane, vezmi moji lásku a nech ji v plné oddanosti plynout do tebe.

Ó, Pane, vezmi moje ruce a nech je bez ustání pracovat pro tebe.

Ó, Pane, vezmi moji duši a nech ji splynout v jednotu s tebou.

Ó, Pane, vezmi moji mysl a myšlenky a dej, ať jsou vždy sladěny s tebou.

Ó, Pane, vezmi mne celého a dej, ať jsem dobrým nástrojem tvého svatého díla.

Setkání uzavírá obřad Áratí a tichá meditace. Ve zpěvníku (na str. 6) se o obřadu píše:

Árátí je modlitba, zpívaná koncem každého bhadžanového setkání. Jde o obřad uctívání spojený s kroužením plamene před Svámím nebo před obrazem či symbolem Boha a se zvoněním zvonu. Árátí má jako závěr Sáí bhadžanů hluboký význam. Plamen kafru má platnost velké modlitby, je to vyvrcholení hodinového směřování všech oddaných srdcí.

Tichou meditaci ukončuje zvuk zvonku několik minut po půli osmé. Společenství musí po sobě zase všechno uklidit. Po úklidu se pan Michael Blažej, jeden ze stoupenců Sáí Báby,  neformálně a přirozeně věnuje studentům a odpovídá hlavně na otázky, kdo to vlastně byl Satja Sáí Bába a jaké indické tradice rozvíjel. Některý z článků Náboženského infoservisu bude o tomto duchovním učiteli pojednávat, ale teď by toto téma překročilo žánr reportáže ze setkání jeho českých následovníků.

Všechny fotografie autor.

Související článek:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments