Americká Rada centier pre štúdium židovsko-kresťanských vzťahov vyzýva cirkvi k odsúdeniu antisemitizmu

Rada centier pre štúdium židovsko-kresťanských vzťahov (CCJR – Council of Centers on Jewish-Christian Relations) vydala 14. 12. 2022 prehlásenie primárne adresované kresťanským cirkvám v Spojených štátoch amerických, v ktorom ich vyzýva k explicitnému odsúdeniu antisemitizmu. Dokument pod názvom „Celonárodné spytovanie duše“ (A National Reckoning of the Soul) je adresovaný do situácie, keď USA zachvátila, podľa autorov dokumentu, „najväčšia kríza verejného antisemitizmu“ od dôb 2. svetovej vojny. Prehlásenie vyjadruje zhrozenie z rozsahu antisemitskej rétoriky zo strany významných postáv zábavného priemyslu, športovcov, politikov a mediálne známych ľudí, ako aj násilia voči Židom. Riaditeľ FBI Christopher Wray nedávno uviedol, že proti Židom bolo namierených 63 % všetkých nábožensky motivovaných prejavov nenávisti v USA, pričom Židia tvoria len 2,4 % obyvateľov americkej spoločnosti. ADL (Anti-Defamation League, „Liga proti hanobeniu“) zase priniesla informáciu, že v USA medzi rokmi 2020 a 2021došlo k 34 percentnému nárastu v prejavoch antisemitizmu.

Autori dokumentu, ktorí pôsobia ako židovskí, kresťanskí a moslimskí akademici a pedagógovia, sa obávajú normalizácie prejavov antisemitizmu vo verejnom diskurze a upozorňujú na paralely s udalosťami počas nástupu nacistov k moci v Nemecku v tridsiatych rokoch 20. storočia. V tomto ohľade sa dnes nachádzame v paradoxnej situácii, pretože sme svedkami zároveň bezprecedentného pokroku v priateľských a konštruktívnych vzťahoch medzi kresťanmi a Židmi, ako aj nárastu antisemitizmu a neonacizmu (o antisemitizme v európskom prostredí, predovšetkým v Nemecku, sme v Náboženskom infoservise písali tu).

Prehlásenie je výzvou určenou kresťanským cirkvám, aby „zdvojnásobili svoje úsilie o verejné odsúdenie antisemitizmu ako stojaceho v protiklade k najhlbšej podstate samotného kresťanstva“. V tejto súvislosti apeluje na kresťanských kazateľov a učiteľov, aby opakovane zdôrazňovali, že antisemitizmus je hriechom proti Bohu a ľudstvu. Taktiež pozýva kresťanské cirkvi a spoločenstvá k zamýšľaniu sa nad tým, aký význam má pre kresťanskú vieru skutočnosť, že Ježiš bol Židom. Rovnako upozorňuje, že hoci mnohí kresťania dnes prijímajú skutočnosť Ježišovej židovskej identity, zároveň nepriamo vykresľujú Ježiša ako niekoho, kto svojím vystúpením učinil judaizmus nadbytočným. Daniel Joslyn-Siematkoski, kresťanský teológ pôsobiaci na Boston College a jeden zo spoluautorov dokumentu, v tomto ohľade pripomína, že pre kresťanov je dôležité vykladať niektoré starozákonné pasáže, napríklad Izaiášove proroctvá, ako odkazujúce na Ježiša. Problémom sa však stáva, keď kresťania začnú tvrdiť, že tieto časti Písma nie je prípustné interpretovať akýmkoľvek iným spôsobom. Joslyn-Siematkoski hovorí: „Zastávať názor, že sväté Písma už viac pre Židov nemajú význam, pretože Ježiš predsa prišiel, vzbudzuje dojem, že už nejestvuje dôvod ani pre samotnú židovskú existenciu. To môže viesť k ľudovému antisemitizmu, keď sa ľudia začnú pýtať: Prečo sú tu ešte vôbec Židia, ak ich Písma už boli naplnené?“

Autori nového prehlásenia preto pozývajú kresťanské cirkvi k skúmaniu svojich teológii, kázania a učenia s cieľom „eliminovať akékoľvek prejavy protižidovských postojov a svojím vystupovaním pôsobiť proti šíreniu všetkých podôb antisemitizmu“.

CCJR je združením akademických inštitúcií venujúcich sa skúmaniu vzťahov medzi kresťanmi a Židmi s cieľom lepšieho porozumenia medzi príslušníkmi oboch tradícií. Má 32 riadnych členských organizácií v USA a 5 pridružených členských organizácií mimo USA.

Tento článok sa opiera o informácie uvedené na webovej stránke CCJR a článku Kathryn Postovej pre Religion News Service.

Náhledová fotografie: SandraMatic, iStock.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments