Třetí světový kongres o sportu a křesťanství

Ve dnech 18.–21. srpna tohoto roku probíhal v Ridley Hall v anglickém univerzitním městě Cambridge již třetí globální kongres věnovaný sportu a křesťanství („The Third Global Congress on Sport and Christianity“). Tento typ konferencí má v sobě od samotného počátku zakódován široký tematický záběr, který má oslovit akademiky i praktiky. Proto si návštěvník z různých příspěvků odnáší tu dojem univerzitní přednášky, jindy spíše pocit kázání v kostele. Zastřešujícím tématem se stal „servant leadership”, tedy sloužící či služebné vedení, což je téma propojené zejména s hlavním organizátorem, Andrew Parkerem, známým mj. dlouhodobým zájmem o odborné zpracování sportovního kaplanství.

Étos kongresu je veden ideou ekumenické spolupráce různých křesťanských denominací při zdůrazňování spirituální a religiózní dimenze sportu. Což s sebou nese nutně i kritické úvahy, jak principy křesťanské víry mohou zpochybnit některé z hodnot a praktik patrných v moderním sportovním prostředí. Z dikce konferenčních materiálů je navýsost patrné, že do popředí vystupuje zejména možnost sportovní pastorace a sportovního kaplanství, tedy služba druhým.

Dosavadní organizace se přidržuje trienále, tedy setkání po třech letech. Předchozí globální kongres proběhl v roce 2019 v Calvin College, Grand Rapids (Michigan, USA), a připravili jej Chad Carlson a Brian Bolt. Ti také zprovoznili webové stránky věnované právě pomezí sportu a křesťanské víry, přinášející podcasty, blogy i další informační zdroje. K úplnosti dodejme, že inaugurační globální kongres proběhl v roce 2016 v anglické York St John University díky péči Nicka Watsona, který již v roce 2007 organizoval na stejném místě úvodní konferenci o sportu a spiritualitě. Už pouze z tohoto posunu názvu je patrné, že studium potenciálního propojení lidské pohybové aktivity, spirituality a náboženského vyznání deklaruje u téže skupiny protagonistů zřetelný terminologický posun od širokého vnímání spirituality k jednoznačnému příklonu ke křesťanství. Přitom beze změny zůstává snaha zapojit do náboženského diskursu a sportovní tematiky různorodé obory jako „filozofie, teologie, religionistika, kineziologie, psychologie, historie, starověké a moderní jazyky, literatura, antropologie, sociologie, kulturní studia, ekonomie a obchod“. A propojit je s praktiky duchovní služby, sportovního kaplanství, misijní práce, poradenství, sociální práce a učitelství či koučování.

Přiznejme si, že uspokojit takto široce definovanou skupinu účastníků není a nemůže být jednoduché. Leckdo si může ponechat dojem příliš rozředěného vyznění, jemuž by užší záběr mohl prospět. Uvidíme, jakým směrem zaměření i obsah posunou organizátoři dalšího setkání, které proběhne v roce 2025 v Baylor University v USA.

Psali jsme v Dingiru:

Téma Dingiru 1/2010: Neviditelné náboženství I. (plný text čísla zde).

Téma Dingiru 3/2010: Neviditelné náboženství II. (plný text čísla zde).

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments