Cirkevný odbor pripravil informačný leták o nebezpečných spoločenstvách

Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravil informačný leták o nebezpečných spoločenstvách.

V poslednej dobe sa zvyšuje počet prípadov súvisiacich s prenikaním manipulatívnych svetonázorových a spirituálnych skupín do sféry práv detí. Deje sa tak vďaka neobmedzenému „otvoreniu“ on-line priestoru, ako aj vstupu rôznych subjektov so zamlčaným spirituálnym pozadím do škôl. Informovanosť verejnosti o týchto skupinách je stále veľmi nízka. S ambíciou riešenia tohto nedostatku pripravilo ministerstvo informačný leták s názvom „Podozrivé spoločenstvá“. Jeho on-line verzia je verejnosti sprístupnená od 8. septembra 2022 pri príležitosti otvorenia nového školského roka. Nasledovať bude informačná kampaň a ďalšie vzdelávacie aktivity.

V týchto časoch si čoraz intenzívnejšie uvedomujeme, že nám chýba základná informovanosť v tejto oblasti. Ak niekto hľadá informácie, nemá kam siahnuť. Zároveň výrazne absentujú vyškolení odborníci, ktorí pracujú s deťmi a mládežou. Cieľom tohto letáku a následne mediálnej kampani je preto zvýšenie informovanosti o možných rizikách nevhodného ovplyvňovania detí a mládeže svetonázorovými skupinami, resp. o rizikách pôsobenia negatívnych spirituálnych spoločenstiev na deti a mládež, a zároveň poskytovanie informácií o možnostiach pomoci a príslušné kontakty. Leták je prístupný aj v jazykoch národnostných menšín (v maďarskom, rómskom, rusínskom, ukrajinskom a nemeckom). Svojou formou a obsahom je leták prispôsobený hlavnej cieľovej skupine, a to starším žiakom základných škôl, študentom stredných, vysokých škôl a mladým dospelým. Prostredníctvom 15  ilustrovaných znakov  pomáha rozoznať nebezpečnú skupinu. Obsahuje aj základné informácie pre pedagógov, rodičov a dospelých zaoberajúcich sa ochranou práv detí a mládeže. Súčasťou sú aj kontakty, na ktoré sa môžu dotknuté osoby v konkrétnych prípadoch obrátiť.

Ministerstvo kultúry SR následne pripravuje realizovanie vzdelávacích aktivít pre širšiu odbornú verejnosť pracujúcu s deťmi a mládežou v predmetnej oblasti. Ambíciou je vytvoriť stabilný a komunikačne operatívne prepojený medzirezortný tím, ktorý by pod kuratelou cirkevného odboru MK SR prepájal jednotlivých aktérov schopných pomôcť deťom a im rodičom pri riešení problémov. Zároveň sa plánuje viac pracovať aj s edukáciou na základných a stredných školách, aby už deti dokázali rozlíšiť, ktoré hodnoty sú spojené so zdravým a najmä BEZPEČNÝM spoločenstvom. Preto v blízkej budúcnosti v spolupráci s odborníčkami a odborníkmi ministerstvo pripraví metodickú príručku k práci s letákom a k prevencii v tejto oblasti.

Náhledový obrázek: ilustrace z letáku.

 

Psali jsme v Dingiru:

téma Náboženství na Slovensku I.Dingir 24 (1), 2021, více zde.

téma Náboženství na Slovensku II.Dingir 24 (3), 2021, více zde.

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Ivan Štampach
Ivan Štampach
20. 9. 2022 14:51

Velmi by mne zajímalo, které náboženské skupiny jsou na seznamu. Zda jsou mezi nebezpečnými pro děti i katoličtí kněží, kteří se dopouštěli nebo dopouštějí zneužívání. V podezření byl i řeckokatolický biskup.

Lucia Grešková
Lucia Grešková
Reply to  Ivan Štampach
20. 9. 2022 16:09

Leták neobsahuje žiaden zoznam náboženských a svetonázorových skupín. Pomáha rozlišovať bezpečné spoločenstvo od nebezpečného, teda aj katolické spoločenstvo alebo jednotlivca ak ho zneužíva a najmä poskytuje kontakty, na koho sa môžu deti obrátiť, resp. rodičia a učitelia v prípade nahlásenia spáchania trestného činu. Niečo také na Slovensku chýbalo… Tato aktivita teda žiaden zoznam nerieši, ani nemá ambíciu niekoho označovať za nebezpečného alebo bezpečného.