Náboženství na cestách: v pozoruhodném kostele bohnické léčebny slaví bohoslužby tři církve

V centru areálu psychiatrické nemocnice v pražských Bohnicích stojí neobvyklý kostel. Už doba jeho vzniku, postaven byl během první světové války a vysvěcen v roce 1919, implikuje jistou výjimečnost této stavby. Jelikož je kostel centrem duchovní péče pro pacienty nemocnice, střídají se v něm bohoslužby katolické, evangelické a husitské církve.

Krom toho, že stavba je provedena v secesním stylu, poněkud netypickém pro sakrální stavby na našem území, může návštěvníka zaujmout řada vybavení z dílen soudobých umělců. Od padesátých let byl totiž kostel uzavřen na více než čtyři desetiletí. Během tohoto období sloužil především jako skladiště a silně chátral. První věřící se do něj podívali až v únoru 1993 zásluhou spolupráce tehdejšího ředitele nemocnice Zdeňka Bašného a pražského arcibiskupa Miloslava kardinála Vlka.

Špatný stav původní výzdoby kostela po jeho znovuotevření dal příležitost ke vzniku soudobým příkladům kvalitního sakrálního umění. Od roku 2011 zdobí okna kaple Ducha Svatého vitráže s motivy „Zvěstování Páně“ a „Křtu Páně“ od Oldřicha Seluckého, který je rovněž autorem nového svatostánku v kapli nebo obrazu Zmrtvýchvstání Páně vpravo od presbytáře.

Křížovou cestu vytvořil v roce 1993 arteterapeut Karel Peřina. U vchodu do kostela stojí za povšimnutí kropenka autora Zdeňka Šimka z roku 1967, která byla původně křtitelnicí. Novou křtitelnici z roku 2012, která je umístěná v presbytáři, vytvořila Kateřina Němcová, stejně jako keramické vázy a svícny na obětním stole nebo menoru v presbytáři.

V kapli Ducha Svatého můžeme ještě vidět například dřevěnou sochu sv. Dymfny patronky psychicky nemocných od polského řezbáře Piatkowského, či sošku Madony s dítětem od místní arteterapeutky Marie Tomanové, která je rovněž autorkou keramických destiček s biblickými motivy umístěných na dveřích v různých částech kostela. Keramický betlém vyrobili pacienti pod vedením arteterapeutky Evženie Tomkové-Towen.

I varhany mají jistou zvláštnost. Jedná se o nástroj, který doprovázel bohoslužbu při návštěvě papeže sv. Jana Pavla II. v Praze na Letné 27. dubna 1997.

Fotografie k článku: Jitka Schlichtsová. Další bohatou fotogalerii nabízí internetová prezentace kostela zde a navštívit jej můžete zprostředkovaně i skrze video zde.

 

Související příspěvky:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments