Objevena fotografie Josepha Smithe

V červenci 2022 byla Historickou společností Johna Whitmera zveřejněna zpráva, že byla nalezena první a zatím jediná fotografie Josepha Smithe, proroka mormonů a zakladatele Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.[1] Významným způsobem se na tom přitom podílela druhá největší mormonská organizace, Kristova komunita. Jak důležitý je to objev a jak zasáhne mormonskou obec?

Kdo byl Joseph Smith

Joseph Smith (1805–1844) byl americký náboženský myslitel, který založil tzv. mormonské náboženství. Byl pravděpodobně autorem Knihy Mormonovy, náboženského textu údajně z prostředí starověké Ameriky, který je mormony považován za kanonický a zjevený Bohem. Smith bývá zpodobněn na církevních obrazech i v samotné Knize Mormonově, ale až do současnosti nebyla známa jediná skutečná fotografie tohoto muže. Existovala svědectví o tom, že přes svou smrtí v roce 1844 se nechal vyfotografovat. Fotografie, nyní nalezená v rodinném medailonku, je s ní pravděpodobně totožná.

Josef Smith idealizovaný a možná skutečný.

Historici Kristovy komunity

Hlavní postavou za tímto senzačním objevem je Lachlan Mackay, apoštol Kristovy komunity, dříve známé jako Reorganizovaná církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů (neboli RLDS, v současnosti má cca 250 tisíc členů).[2] Tato organizace vznikla z popudu manželky Josepha Smithe, jelikož nesouhlasila se směrem, který po smrti jejího muže mormonské hnutí nabralo. Emma Smithová (1804–1879) v této víře vychovala také svého syna, Josepha Smithe III. (1832–1914), který se v roce 1872 stal prvním prorokem reorganizované mormonské církve. V roce 2001 změnilo uskupení svůj název na Kristovu komunitu a zapojilo se do širšího křesťanského proudu. V hnutí přetrvává skeptický postoj vůči vlastní historii, což je zřetelné například na tom, že Knihu Mormonovu považují za lidský výtvor (konkrétně výmysl Josepha Smithe). Se stejným přístupem se historici Kristovy komunity pouští i do dalších témat.

Kristova komunita dnes vlastní nejen historicky první mormonský chrám v Kirtlandu, ale také značné množství osobních zápisků Josepha Smithe, které církvi předala jeho manželka Emma. Podobně je na tom kolekce starožitností z doby vzniku mormonské církve, kde se nachází třeba i slavné „vidoucí kameny“, s jejichž údajnou pomocí Smith diktoval některá svá zjevení. Právě při historickém bádání o Smithově rodině a o jejích věcných pozůstatcích se Mackayovi podařilo najít medailonek,[3] který obsahoval fotografii mormonského proroka. Trvalo značnou dobu, než byly provedeny všechny testy autentičnosti, ale v červenci 2022 byla tato informace slavnostně oznámena veřejnosti.

Medailonek s daguerreotypií, na niž je možná vyobrazen Joseph Smith.

Co z toho plyne pro mormony

Z církve, kterou Joseph Smith v roce 1830 založil, vyšlo několik současných organizací. Kristova komunita zastupuje pouze menšinu světových mormonů; mnohem větší část lidí se hlásí k Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Ta má téměř 17 milionů členů a patří mezi nejbohatší americké organizace. Je to právě tato církev, která úzkostlivě střeží obraz mormonského zakladatele, o němž věří, že započal éru Posledních dnů před Kristovým návratem. Není proto divu, že nové historické materiály o svém zakladateli zpravidla přijímá s opatrností a skepsí. Nejinak je tomu i v tomto případě.[4] Nápadným faktem na fotografii totiž je, že Smithova tvář není podobná kanonickým zobrazením tohoto zakladatele. Byla to totiž právě Emma Smithová se svou reorganizovanou církví, kdo tvrdil, že se Joseph Smith vůbec nepodobal tomu, jak jej Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů zobrazuje. Tento drobný rozpor se může zdát malicherný, ale pro mormony může být velice významný. Kristova komunita vznikla právě na protest tomu, jak mainstreamová mormonská církev prezentovala svého zakladatele, a o nejen v otázce fyzické podoby, nýbrž také v otázce učení a teologie. Nalezená fotografie Josepha Smithe se tak může stát další z mnoha prasklinek, které vznikají v tradičním vidění mormonského proroka a jeho života.

Fotografie z článku v Religion News Service.

Poznámky:

[1] John Whitmer historical association, Happy 50th Anniversary, JWHA!.

[2] RIESS, Jane, Mormon founder Joseph Smith’s photo discovered by descendant after nearly 180 years, Religion news service, 21. 7. 2022, online.

[3] Medailonek patřil jednomu ze Smithových potomků, Danu Larsonovi.

[4] STACK, Peggy Fletcher, At long last a photo of mormon founder Joseph Smith emerges, Salt Lake Tribune, 21. 7. 2022, online.

Psali jsme v Dingiru:

Dingir 3/2001: Náboženství mormonů (celé číslo dostupné zde).

Související články:

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments