V Praze hrál orchestr Univerzity Brighama Younga

V pátek 29. dubna hrál ve Smetanově síni pražského Obecního domu orchestr Univerzity Brighama Younga v Provo v americkém státě Utah. Jedná se o 5. největší soukromou univerzitu ve Spojených státech: letos má téměř 35 tisíc denních studentů. Univerzita byla založena pod názvem Akademie Brighama Younga roku 1875 jako učiliště Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů (tzv. mormonů). Studenti této univerzity jsou až na výjimky příslušníky této církve, a to – kromě jiného – jistě i proto, že se zavazují dodržovat mravní kodex církve (například včetně abstinence od alkoholu), nebo proto, že na bakalářském stupni všech oborů se povinně seznamují s učením církve.

Brigham Young. Zdroj: MormonWiki.

Brigham Young (1801–1877) byl druhý prezident Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a stál nejen u zrodu tohoto učiliště, ale byl i postavou asi stejně důležitou jako zakladatel církve Joseph Smith (1805–1844). Po Smithově nečekané násilné smrti to byl totiž on, kdo jako „novodobý Mojžíš“ vyvedl mormony pionýrským pochodem ze Spojených států do tehdy neobydlené krajiny pod jurisdikcí Mexika, kdo konsolidoval církevní společenství, zahájil s ním stavbu chrámu, obstál v tlaku expandujících Spojených států a zasloužil se i o mnoho jiného, vlastně – shrnuto – o nic méně než o přežití společenství, které se po zakladatelově smrti ocitlo v náboženském chaosu, v ohrožení života i v materiální nouzi.

V interpretační úrovni, která dobře odpovídá univerzitním souborům, zahrál orchestr pod vedením dirigenta Koryho Katseanese předehru k Lazebníku sevillskému od Gioachina Rossiniho, Koncertní variace od Alberta Ginastera a Sedmou symfonii Ludwiga van Beethovena. Na znamení úcty k bojující Ukrajině byl koncert uveden skladbou Melodie od Ukrajince Myroslava Mychajlovyče Skoryka. Jako přídavek zahrál orchestr Modlitbu dítěte od Janice Kapp Perryové. Perryová stejně jako Katseanes a pravděpodobně i všichni členové orchestru jsou členy Církve.

Po přestávce bylo slavnostně uděleno ocenění za podporu rodinných hodnot. Česká část Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů toto ocenění udělila poprvé (ve světě se uděluje od roku 1991). Oceněna byla Marta Pečeňová, předsedkyně a zakladatelka spolku Za sklem, jehož posláním je – jak sděluje jeho internetová prezentace – „nabízet osobám s poruchou autistického spektra takovou podporu, aby mohly žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí“. Věcné dary při ocenění předali Michal Hanzal, první rádce v předsednictvu kůlu[1] Praha, a Martin Pilka, prezident kůlu Praha. V češtině se Církev prezentuje zde.

Náhledová fotografie: Orchestr Univerzity Brighama Younga na koncertě v Praze, foto: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Poznámka:

[1] „Kůl je geografická jednotka Církve velikostí odpovídající katolické diecézi. Každý kůl je tvořen několika menšími jednotkami zvanými sbory a odbočky. Označení kůl pochází ze starozákonního zobrazení stánku, kde „stánek“ neboli církev je držen podpůrnými kůly. (Viz Izaiáš 54:2)“ – Církev v České republice dosáhla historického milníku, Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů [online].

Psali jsme v Dingiru:

Dingir 3/2001: téma Náboženství mormonů (celé číslo dostupné zde).

Související příspěvky:

Před 220 lety poprvé zahřímal „Lev Páně“ Brigham Young

Výročí skoro kulaté: před 215 lety se narodil Joseph Smith

Mormoni oficiálně vítají uprchlíky

Před 90 lety byla založena misie církve mormonů v Československu

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments