Satanisté slavili Noc čarodějnic

Satanský chrám (psali jsme o něm zde) uspořádal letos ve svém sídle v americkém Salemu (městě, známém čarodějnickými procesy) velkolepou třídenní čarodějnickou oslavu s rozsáhlým programem.[1] Ten zahrnoval workshopy jako „satanský kouř“ (úvodní přivítání s kadidly), „hledání plamene“ (meditativní rituál se svíčkou), „satanské vůně“ (vyrábění speciálních aromatických olejů) a mnoho dalšího. Významnou roli zde hrála satanská velekněžka, která vystupuje pod jménem „Shiva Honey“.

Také Církev Satanova vydala letos 30. dubna na svém webu zprávu nazvanou „Bezbožná Valpuržina noc“, kde připomíná výročí svého založení a oslavuje svou satanskou velekněžku Peggy Nadramiaovou. Ta je mediálně velmi známou tváří Církve Satanovy v posledních desetiletích.[2]

Noc čarodějnic se ale slaví i v českém satanistickém prostředí. Satanova komunita slavila 30. dubna 2022 obnovení své činnosti u vodního pramene v Příchvoji u Prahy, zatímco První Česko-Slovenský chrám Církve Satanovy měl již 30. pravidelné magické setkání na Vrchu u 13 kamenů v Kyjích u Prahy. Jak uvedl jeden z představitelů, „obřady, které se během Filipojakubské noci na Vrchu u 13 kamenů konají, jsou primárně zaměřené na uctívání Filipa, což je v souvislosti s tímto svátkem český ekvivalent pro Satana. Ten symbolicky ztělesňuje kosmické a přírodní tvořivé síly a energie, s kterými během obřadu vstupují satanisté do úzkého svazku.“[3]

Svátek slavený 30. dubna má dlouhé kořeny v pohanské a křesťanské historii. Původně byl slaven jako pohanská oslava plodnosti a ohňů, ale v dobách křesťanství se z něj stal svátek známý pod názvem Filipojakubská noc.[4] Předvečer prvního máje má v rozdílných satanistických společenstvích odlišné názvy: v případě Církve Satanovy „Valpuržina noc“, v Satanském chrámu se jmenuje „Hexennacht“ a v českém prostředí zase jako „Noc čarodějnic“. Je přitom zajímavé se podívat, jakým způsobem se satanisté chopili starobylého svátku a dali mu svůj vlastní, originální význam.

Satanismus je moderní náboženský proud, který se zrodil v prostředí západního esoterismu na přelomu 19. a 20. století, ale navazuje na starší náboženské tradice. Více než o náboženství v obvyklém smyslu tohoto slova se jedná o milieu, v němž se spojují novopohanské představy s materialismem, voluntarismem nebo hédonismem.[5] Vedle tradice esoterismu čerpá satanismus také z novopohanské mytologie.[6]

I proto satanistické svátky obvykle navazují na pohanské nebo novopohanské svátky.[7] Někdy ponechávají jejich originální název, jindy je inovují nebo vytvářejí úplně nový. Příkladem mohou být satanistické oslavy jako Sabat, Luperkálie, Sol Invictus a Kračun, kde je název přejat a použit ke slavení Velikonoc, Valentýna, Vánoc a Nového roku. V případě svátků Valpuržiny noci a Halloween satanisté používají běžné názvy, ale mezi běžným a satanistickým slavením těchto svátků jsou značné rozdíly.

Mohlo by se zdát, že satanisté si z pohanských svátků jednoduše berou jen některé prvky. Satanisté ale spíše staré svátky zcela novým způsobem interpretují. To je vidět právě na příkladu Valpuržiny noci (neboli Noci čarodějnic), která hraje ústřední roli v tradičním laveyovském satanismu.

Satanova církev Antona LaVeye vyrostla v atmosféře 60. let 20. století, ale kořeny má v čarodějnictví, pohanské magii[8] a v moderním satanismu přelomu 19. a 20. století. LaVeyova Satanská bible zmiňuje celkem tři satanské svátky. Není povinnost je slavit,[9] ale členové Církve Satanovy je slaví už více než 50 let. V Satanské bibli se o nich píše:

„Nejvyšší ze všech svátků v satanském náboženství je datum vlastního narození. Každý člověk je bohem, pokud se rozhodne za něj uznat. Satanista tedy slaví své vlastní narozeniny jako nejdůležitější svátek v roce. Po vlastních narozeninách jsou dva hlavní satanské svátky Walpurgisnacht (Valpuržina noc) a Halloween… Slunovraty a rovnodennosti se také slaví jako svátky, protože ohlašují první den ročních období.“

Z úryvku je zřejmé, že satanismus v mnoha ohledech navazuje na tradiční pohanské slavnosti (kromě jiného zmiňuje i rovnodennosti a slunovraty), ale přesto je upravuje podle své potřeby. Rituály i svátky jsou pro Satanovu církev zkrátka psychologickými nástroji, které si satanisté mohou libovolně adaptovat, aby ovlivnili svou mysl.

Byla to právě Valpuržina noc v roce 1966, kdy byla založena první satanistická církev v moderní historii, což je pro většinu satanistů (i v rámci jiných organizací) významný bod dějin. LaVey o této noci říká:

„Předvečer prvního máje byl uctíván jako noc, kdy se zjevují všichni démoni, duchové, džinové a víly a divoce se veselí.“

Satanský chrám je americká satanistická organizace, založená v roce 2012. Brzy po svém vzniku se dostala do mediálního zájmu kvůli sporům o náboženská práva (psali jsme o tom zde). Satanskému chrámu se tím podařilo změnil způsob, jakým lidé v USA přemýšlejí o náboženské svobodě. Proto hraje v satanistickém milieu významnou roli.[10] Satanský chrám má pět hlavních svátků, a to Luperkálie (15. února), Hexennacht (30. dubna), Den odkrytí („Unveiling day“ – 25.července), Halloween (31. října) a svátek Nepřemožitelného slunce (Sol Invictus – 25.prosince). Jak je vidět, většina svátků navazuje na starší náboženské tradice (například římské Luperkálie a Den nepřemožitelného slunce, vzatý z římského mithraismu). Satanský chrám má ze všech satanistických uskupení nejvíce svátků, a přesto o nich mnoho nezveřejňuje. Podobně i u dalších satanistických uskupení se zdá, že psané informace jsou příliš strohé oproti žité zkušenosti jednotlivých členů a sváteční tradici jednotlivých organizací. Živější je zachycení na video; například právě například Satanský chrám má rozsáhlou sbírku videí ze svých setkání a svátků. Mezi nimi i z letošního 30. dubna; to ukazuje, že tento den je v satanistické tradici stále živým a praktikovaným svátkem. Lze proto předpokládat, že získá i další originální podoby.

Náhledová fotografie ženy jménem „Shiva Honey“ z prezentace Serpentinae.

Poznámky:

[1] Witches Weekend – Hexennacht 2022, Serpentinae, Salem, online: https://www.serpentinae.com/witches-weekend.

[2] GILMORE, Peter H., Wicked Walpurgisnacht, 2022, Church of Satan, online: https://www.churchofsatan.com/wicked-walpurgisnacht-4/.

[3] Rozhovor proběhl 8.a 9.května na oficiálním Instagramu P. Č. – S. CH. C. S., online: https://www.instagram.com/cirkev.satanova.

[4] GRIMASSI, R., The Wiccan mysteries: Ancient origins & teachings, 2001, St. Paul, MN: Llewellyn.

[5] TAUB, Diane E., and Lawrence D. Nelson. “Satanism in Contemporary America: Establishment or Underground?” The Sociological Quarterly, vol. 34, no. 3, 1993, pp. 523–541, http://www.jstor.org/stable/4121110. Accessed 5 Apr. 2022.

[6] GRAHAM, Harvey, Satanism in Britain today, 1995, Journal of Contemporary Religion, 10:3, 283–296.

[7] BREWER, G.M., Pagan Religion in the 21st Century, 2017, HartlepCritical Storytelling in Uncritical Times. Constructing Knowledge: Curriculum Studies In Action, SensePublishers, Rotterdam.

[8] GLOCK, Charles Y, BELLAH Robert N., and ALFRED, Randy,  The New Religious Consciousness, 1976, Berkeley: University of California Press, strana 180–183.

[9] V originále: “There is no requirement that a Satanist celebrate any holidays, and there are no hard and fast traditions or rites associated with them.“

[10] HOESLY, Dusty, Speak of the Devil: How the Satanic Temple is Changing the Way We Talk about Religion, 2022, Religion 52:1, 143–146.

Související články (otvírejte myší a stisknutím klávesy Ctrl):

Satanova komunita ruší lokální buňky a členskou základnu

Pražský sabat Satanovy komunity

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Žeruhmyz
24. 5. 2022 7:42

Něco pro inspiraci: Kult Mantikora – https://www.facebook.com/KultMantikora