Slovensko má prvé výsledky sčítania ľudu

Vo štvrtok 20. januára 2022 zverejnil Štatistický úrad SR prvé čiastkové údaje minuloročného sčítania obyvateľov, domov a bytov. Minuloročné sčítanie sa prvýkrát namiesto tradičného sčítania uskutočnilo ako sčítanie založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov a údajov získaných od obyvateľov (integrované sčítanie) a bolo realizované plne elektronicky.

Graf rozložení základních odpovědí na náboženské otázky ve slovenském sčítání lidu. Zdroj: Štatistický úrad SR.

Sčítania ľudu po roku 1989 ukazujú, že potreba Slovákov niekam patriť a nábožensky sa identifikovať je omnoho silnejšia ako sekularizmus a postup náboženskej deinštitucionalizácie viditeľný v okolitých krajinách. Až 70 % obyvateľov SR deklarovalo v sčítaní svoj vzťah k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu, z toho 68,64 % sa prihlásilo k niektorej z osemnástich registrovaných cirkvi či náboženských spoločností.

V čiastkových výsledkoch sa v tabuľke ocitlo osemnásť cirkví a náboženských spoločností, ktoré sú na Slovensku registrované. Napriek očakávanému výraznému poklesu veriacich tradičných cirkví, výsledné údaje hovoria len o miernom poklese a udržaní si istého postavenia. Výsledky potvrdili dominantné postavenie kresťanstva v spoločnosti: k niektorej z kresťanských cirkví a náboženských spoločnosti sa prihlásilo 68 % obyvateľov. Vychádzajúc z výsledkov sčítania sa nám môže zdať, že miera tradičnej religiozity mierne poklesla o približne 8 %. Narástlo množstvo ľudí bez náboženského vyznania z 725 362 na 1 296 142 (o 78%). Počet obyvateľov, ktorí sa hlásia k inej ako registrovanej cirkvi a náboženskej spoločnosti narástol z 23 340 na 57 248 (čo je o 145 %) a množstvo ľudí, ktorí z nejakého dôvodu neodpovedalo sa drží na 6,5 %. Najvýraznejší pokles zaznamenalo Bahájske spoločenstvo a Evanjelická cirkev metodistická. K obom sa prihlásilo o približne 70 % menej obyvateľov ako v sčítaní v roku 2011. Náboženské spoločností, ktorých sa tento pokles nedotkol, práve naopak, boli menšie kresťanské cirkvi, ako sú napríklad Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, Pravoslávna cirkev, Kresťanské zbory a Cirkev bratská.

Najpočetnejšou cirkvou s výrazným odstupom od ostatných naďalej ostáva Rímskokatolícka cirkev, hlási sa k nej 55,76 % obyvateľov, čo je o 9 % menej ako pred desiatimi rokmi. Rovnaký pokles bol zaznamenaný v roku 2011. Napriek niektorými sociológmi proklamovanému neúspechu politiky cirkvi, zdôrazňovaniu úbytku počtu veriacich a nedôvery v jej organizovanej podobe, môžeme konštatovať istú stabilitu.

Dingir 1/2021: Náboženství na Slovensku I.

Výraznejšie zmeny nastali však v ostatných skupinách. Druhou najväčšou skupinou po Rímskokatolíckej cirkvi sú obyvatelia bez vyznania. Ide o 1 296 142 obyvateľov, čo je 23,79 %. Je tu viditeľný nárast o 570 780 osôb, čo je takmer 79 %. Medzi nich môžeme zahrnúť širokú škálu postojov od deklarovaných ateistov, cez nerozhodnutých, agnostikov a osoby nábožensky nevyhrané až po náboženských individualistov a odporcov financovania cirkví. Skupinu bez serióznejšieho skúmania, je veľmi ťažko opísať. Avšak 24 % slovenských obyvateľov bez náboženskej príslušnosti nie je tak veľa, ako sa pred sčítaním očakávalo.

Počet nezistených klesol v porovnaní s rokom 2011 z 10,6 % na 6,5 %, čo je stále vysoké číslo. V sčítaní v roku 2011 sa vysoké číslo vysvetľovalo spochybňovaním anonymity pred samotným sčítaním, návratom neistoty a spájaním výsledkov s možnými dôsledkami pre samotných veriacich. Otázkou ostáva prečo napriek odstráneniu pochybností z predchádzajúcich sčítaní stále 353 797 obyvateľov neuviedlo svoje náboženské presvedčenie. Avšak bez systematického prieskumu tých, ktorí túto možnosť zvolili, pôjde len o dohady a predpoklady, ktoré však môžu byť vzdialené od skutočnosti.

Azda však najvýraznejší nárast nastal v skupine iné. Čiastkové údaje Štatistického úradu nám neumožňujú túto skupinu komplexnejšie vyhodnotiť. V celkovom vnímaní ide o tretiu najväčšiu skupinu obyvateľov po Rímskokatolíckej cirkvi a obyvateľoch bez vyznania. Preto bude zaujímavé sa k tomuto číslu vrátiť, spolu s čiastkovými a detailnejšími údajmi. Dúfajme, že už o pár mesiacov. Ide o skupinu obsahujúcu ostatné neregistrované cirkvi a náboženské spoločnosti. V roku 2011 predstavovala táto skupina číslo 23 340, minulý rok sa k tejto skupine prihlásilo 57 248 ľudí. Najväčšie skupiny spomedzi nich predstavovali hnutia „Ad hoc“ ako sú napríklad Svedkovia liehovovi, rytieri Jedi a pastafariáni. Najväčší nárast o takmer 300 % (z 2703 na 10 811 obyvateľov) predstavujú ostatné neregistrované kresťanské cirkvi, ktoré síce potvrdzujú pokles tradičných cirkví, ale na druhej strane pozíciu kresťanstva v spoločnosti.

Dingir 3/2021: Náboženství na Slovensku II.

Z výsledkov sa javí istá stagnácia tradičnej religiozity, nárast nových nespirituálnych (recesistických) hnutí, charizmatických hnutí alebo neocharizmatických vo vnútri kresťanstva. Pre komplexnejšie zhodnotenie sčítania ľudu na Slovensku je potrebné si počkať na detailnejšie údaje, ktoré nám pomôžu vytvoriť ucelenejší pohľad na súčasné náboženské trendy prebiehajúce v slovenskej spoločnosti. Avšak jedno môžeme o slovenskej spoločnosti na základe výsledkov predpokladať, že kresťanstvo si vo svojej tradičnej i netradičnej forme zachováva svoje postavenie a inštitucionálna príslušnosť k vierovyznaniu napriek pretrvávajúcim sekularizačným trendom a všeobecnej nedôvery k inštitúciám je stále výrazná.

Srovnání výsledků slovenského sčítání lidu v letech 1950–2021. Zdroj: Ministerstvo kultúry SR. 

 

Náhledový obrázek: Ilustrační grafika. Zdroj: Štatistický úrad SR.

Psali jsme v Dingiru:

téma Náboženství na Slovensku I., Dingir 24 (1), 2021, více zde.

téma Náboženství na Slovensku II., Dingir 24 (3), 2021, více zde.

Související příspěvky:

Další podrobnosti o náboženství v loňském sčítání lidu

Byť, či nebyť veriacim: Slovenské sčítanie ľudu 2021 a náboženstvo

Vedoucí církevního oddělení slovenského ministerstva kultury Radovan Čikeš: „Spolupráca a vzájomná komunikácia cirkví sa stále viac prehlbuje, a to je jednoznačne dobrá správa a pozitívny príklad pre celú spoločnosť.“

Svedkovia Liehovovi – paródia, alebo skutočné náboženstvo?

Schyľuje sa na Slovensku k odluke štátu od cirkvi?

Sdílet:
Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments