Islámská čítanka oceněna

Univerzita Karlova každý rok oceňuje nejlepší učebnice Cenou Jaroslava Jirsy. Ocenění je pojmenováno po dlouholetém řediteli Nakladatelství Karolinum a je udělováno ve třech kategoriích. Publikace musí vyjít poprvé v předchozím kalendářním roce. Letos byla cenou v kategorii společenskovědních a humanitních oborů oceněna „Islámská čítanka: Studijní antologie arabského islámského písemnictví“ (FF UK, 2020) od editorů Ondřeje Beránka, Bronislava Ostřanského a Pavla Ťupka.

Mgr. Pavel Ťupek, Ph.D., foto: UK.

Islámská čítanka je didaktickou příručkou, která na souboru reprezentativních a paralelně dvoujazyčných příkladů (zrcadlově česky a arabsky) představuje klíčové žánry i tematické segmenty této náboženské literatury. Vedle uvedení do lexikálních specifik daného písemnictví zahrnuje různě profilované ukázky ze středověkého kontextu (od hadíthů a koránské exegeze až k fatvám a teologickým traktátům) i z tvorby moderní a soudobé. Názorně tak přibližuje rozmanité proudy a tendence v islámu v jejich komplexnosti i nejednoznačnosti, jež zahrnují jak radikální sklony, tak i jejich liberálně a ekumenicky ukotvené protipóly.

Mgr. Ondřej Beránek, Ph.D., foto: Marián Vojtek, ČRo.

Tato publikace, v češtině bezprecedentní, je určena nejenom studentům arabistiky a islamologie, jimž arabsko-české podání umožní praktické seznámení se s různými žánry i polohami náboženského psaní muslimů, ale rovněž širšímu okruhu zájemců o islám.

Ondřej Beránek, Bronislav Ostřanský & Pavel Ťupek, Islámská čítanka: Studijní antologie arabského islámského písemnictví, Praha 2020.

Náhledová fotografie: doc. Bronislav Ostřanský, prof. Bedřich Moldan a prof. Jaromír Mysliveček, zástupci autorů oceněných publikací ve třech kategoriích: společenskovědní, přírodovědecké a lékařské. Foto: Vladimír Šigut, Univerzita Karlova.

Související články:

V Českých Budějovicích se konal pátý ročník konference islamologů

Prakticky, věcně a srozumitelně o islámu

Jubileum orientalisty a afrikanisty prof. Luboše Kropáčka

„Syn pouště“: zítra začíná výstava fotografií orientalisty Aloise Musila

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments