V Českých Budějovicích se konal pátý ročník konference islamologů

Ve čtvrtek 11. listopadu a v pátek 12. listopadu 2021 uspořádala Katedra filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích již pátý ročník odborné konference s mezinárodní účastí „Česká a slovenská islamologie 2021: současná témata a budoucí výzvy“. Setkání se zúčastnili akademici a další odborníci z Prahy, Plzně, Brna, Olomouce, Pardubic, Hradce Králové, Českých Budějovic, Košic a Bratislavy. Oproti předchozím ročníkům se opět rozšířil počet přednášejících a z části se proměnila jejich skladba.

Účastníci prvního dne konference.

V první čtvrteční sekci vystoupil doc. Jaroslav Franc (Katedra komunikačních studií CMTF Univerzity Palackého v Olomouci) se svým referátem „Fratelli tutti papeže Františka a povzbuzení od velkého imáma“. Mgr. Ivo Mach (Katedra filosofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Pardubice) hovořil o dějinách a současnosti hnutí Badalíja, které usiluje o porozumění mezi křesťany a muslimy. Tematicky kompaktní panel uzavřel dr. Lukáš de la Vega Nosek (Katedra religionistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy) svým zamyšlením nad kategorií občanství v soudobém muslimsko-křesťanském dialogu. Přednášející měli k dispozici vždy dvacet minut a potom následovala předsedajícím moderovaná diskuze. Se svými dotazy a komentáři se mohli zapojit také vyučující a studenti z Jihočeské univerzity i veřejnost.

Druhou sekci otevřela dr. Zora Hesová (Filosofický ústav Akademie věd ČR), která referovala o epistemické tradici a moderní islámské filosofii. Dr. Christopher Helton pokračoval přednáškou na téma „Master Fard Muhammad – now it can be told!“. Hlavním motivem byla reprodukce „zakladatelského mýtu“ americké organizace Islámský národ. Sekci uzavřel doc. Dušan Deák (Katedra porovnávacej religionistiky FF Univerzity Komenského v Bratislavě) s příspěvkem „Spiritualita, orientalizmus a islám v Indickom denníku Viery Lubošinskej“. Věnoval se autorčině narativní strategii. Především tomu, v čem podléhá, nebo se liší od orientalismem formovaného dobového západního diskurzu o islámu a muslimech.

Společná fotografie části přednášejících.

V pátek ráno konference pokračovala čtvrtou sekcí, která byla různorodá s ohledem na změny v programu. Nejprve dr. Karel Černý (pracoviště historické sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy) nastínil výsledky své re-analýzy reprezentativního kvantitativního výzkumu integrace mladých evropských muslimů. Mgr. Zuzana Rendek (Katedra antropologie FHS Univerzity Karlovy) zúročila výsledky svého výzkumu, když představila adaptační strategie druhé generace muslimů v České republice. Mgr. Karel Pikeš (Katedra filosofie a religionistiky FF Univerzity Pardubice) diskuzi vrátil na obecnější rovinu svým příspěvkem na téma „Je súfismus západní konstrukt?“.

V další dopolední sekci představil doc. Marek Čejka (Ústav teritoriálních studií FRRMS MENDELU) aktuální vývoj v Izraeli a Palestině. Následoval ho doc. Daniel Topinka (Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF Univerzity Palackého v Olomouci), který posluchačům prezentoval východiska nového projektu zaměřeného na vznik diaspory Češek žijících v Egyptě po roce 1989.

Páteční odpoledne otevřela šestá sekce, která se věnovala dějinám a současnosti Blízkého východu. Doc. Attila Kovács (Katedra porovnávacej religionistiky FF Univerzity Komenského v Bratislavě) přednesl příspěvek na téma „Město mamlúckých památek: skrytá tvář islámské architektury v Jeruzalémě“. Následně jsme sice zůstali u současného vývoje, ale geograficky jsme se přesunuli více na východ. Dr. Josef Kraus (Katedra politologie FSS Masarykovy univerzity) popsal proměnu íránské zahraniční politiky vůči Afghánistánu po nástupu Tálibánu k moci. První referát další sekce nabídl jiný úhel pohledu. Veronika Sobotková (Katedra blízkovýchodních studií FF Západočeské univerzity) představila výsledky terénního antropologického výzkumu islámské religiozity na příkladu ší‘itské pouti Arba’ín.

Dr. Veronika Sobotková z FF ZČU v Plzni.

Vytváření finálního programu volněji definované odborné konference je pokaždé výzvou. Následující čtyři vystoupení byla pořadateli seřazena pro svoji tematickou blízkost. Mgr. Tadeáš Vala (Katedra filosofie a religionistiky FF Univerzity Pardubice; Katedra politologie FF Univerzity Hradec Králové) přednesl příspěvek na téma „‚Džíhád proti káfirům‘: Interpretace džihádu u Centra pro Studium Politického Islámu“. Mgr. Lukáš Větrovec (Katedra porovnávacej religionistiky FF Univerzity Komenského v Bratislavě) si zase všímal orientalismu a proti-islámských postojů jako ideologických předpokladů bosenské genocidy v letech 1992 až 1995. Pojítkem posledních dvou referátů bylo internetové prostředí. Ehsan Arzroomchilar (Katedra filosofie a religionistiky TF Jihočeské univerzity) se zaměřil na růst islámské radikalizace v kyberprostoru. Doc. Přemysl Rosůlek (Katedra politologie a mezinárodních vztahů FF Západočeské univerzity) konferenci uzavřel analýzou rétoriky českého premiéra Andreje Babiše. Poukázal na posun od „migrantofobie“ k „banální islamofobii“.

Přednášející mají možnost upravit své texty do podoby časopiseckých studií, které projdou tradičním recenzním řízením. Rádi bychom poděkovali vedení Teologické fakulty Jihočeské univerzity za veškerou podporu, která napomohla k úspěšnému průběhu odborného setkání.

 

Náhledová fotografie: Dr. Martin Klapetek zahajuje letošní ročník konference. Všechny fotografie: autor.

 

Související články:

Čtvrtý ročník Konference o islamologii v Českých Budějovicích

Prakticky, věcně a srozumitelně o islámu

Islamofobie po česku

Jubilejní sborník k poctě Luboše Kropáčka

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments