Jubileum orientalisty a afrikanisty prof. Luboše Kropáčka

Významný český orientalista a afrikanista Luboš Kropáček se narodil 23. února 1939 v Praze a na pražských Vinohradech bydlí dosud. Maturoval na ekonomické škole specializované na zahraniční obchod a pak pracoval v podniku zahraničního obchodu Pragoexport. Tehdy už projevil své vynikající nadání pro cizí jazyky. Po dvou letech byl přijat k řádnému studiu oborů anglistika a arabistika na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a diplomovou práci Zahraniční politika, ohlas a důsledky súdánské mahdíje obhájil roku 1964. Nastoupil pak na Katedru věd o zemích Asie a Afriky, a svůj akademický zájem tak rozšířil o afrikanistiku. Ve své knize Po cestách kamenitých (Vyšehrad, 2013) vzpomíná na osobnosti, které ho formovaly: prof. Felix Tauer, prof. Karel Petráček, dr. Ivan Hrbek, prof. Rudolf Veselý, prof. Jaroslav Oliverius a další.

V době doktorského studia byl roku 1967 na studijním pobytu na Káhirské univerzitě a připravil tam svou disertační práci Dárfúrský sultanát, studie o státu, obchodu a kultuře. Roku 1968 se účastnil expedice do Lambaréné a tlumočil pro ni. Za normalizace mu ale nebylo dovoleno dizertační práci obhájit, a roku 1974 musel jako nestraník opustit Filosofickou fakultu.

Až do roku 1990 proto působil jako tlumočník a překladatel. Překládal i beletrii a literaturu faktu z orientálního nebo afrického prostředí a spolupracoval na slovnících arabštiny a svahilštiny. Jen v omezené míře publikoval odborné práce, a to v zahraničí.

Na Filosofickou fakultu se Luboš Kropáček vrátil ve svobodných poměrech roku 1990, obhájil disertaci, habilitoval se a vedl afrikanistiku na katedře věd o zemích Asie a Afriky. Na katedře, která se dnes jmenuje Ústav Blízkého východu a Afriky, se zasloužil o rozvoj islamologie. Roku 2001 byl jmenován profesorem, a to prezidentem Václavem Havlem, pro nějž také tlumočil. Před deseti lety opustil Filosofickou fakultu a od té doby působí na Husitské teologické fakultě UK, na níž externě přednášel již dříve.

Bibliografie Luboše Kropáčka k islámským, arabským a africkým tématům čítá více než 300 významných textů, dále pak překlady, recenze a popularizační práce. Některá jeho známá a významná díla jsou vyjmenována na následujících řádcích:

Duchovní cesty islámu (1993, 6. vyd. 2015)

Islámský fundamentalismus (1996)

Blízký východ na přelomu tisíciletí. Dynamika přeměn v muslimském sousedství Evropy (1999)

Islám a Západ. Historická paměť a současná krize (2002)

Súfismus. Dějiny islámské mystiky (2008)

Porozumět Orientu a Africe. Vybrané texty z let 1964-2016 (2018)

K jubileu prof. Luboše Kropáčka pořádá Husitská teologická fakulta UK konferenci „Islám a křesťanství“, a to ve čtvrtek 7. března od 9:30. Zde je Pozvánka na konferenci a informace k účasti na ní.

Náhledová fotografie je z videa Husitské teologické fakulty UK Hypotézy o vzniku islámu, dostupného zde.

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Daniela
Daniela
23. 2. 2019 22:27

Všechno nejlepší k narozeninám, mám moc ráda přednášky pana profesora a vždy se na ně těším. Tak hodně zdraví, radosti a sil přeji, mnohá a blahá léta 🙂