Syn se pastorovi přiznal k pedofilii, v práci s nezletilými ale směl pokračovat.

Kauzám sexuálního zneužívání v nejrůznějších typech společenství jsme již věnovali v Náboženském infoservisu hodně pozornosti. Snad i kvůli větší informovanosti veřejnosti, dostupnější pomoci a důvěře ve svědectví obětí, vychází v posledních letech najevo čím dál více takových kauz. Některé církve dokonce přistupují k najímání nezávislých organizací, které mají za úkol vyšetřit, zda v jejich společenstvích k podobnému jednání dochází, v jakém rozsahu a jak situaci řešit. Je sporné, zda jsou tato improvizovaná šetření něčím víc než jen gestem, které má pomoci obnovit důvěru v to či ono společenství, a zda mají jejich výsledky vůbec nějakou vypovídací hodnotu. Nyní k tomuto kroku přistoupila například kalifornská presbyterní megacírkev Menlo Church po zjištění, že vedoucí sboru John Ortberg zatajil pedofilní sklony jednoho z dobrovolníků a nevyloučil ho z dobrovolnické práce s nezletilými chlapci. Situace byla ještě o to vážnější, že se jednalo o jednoho z pastorových synů Johna Ortberga III., jak se později zjistilo i přes snahu církve vyšetřování anonymizovat.

Kalifornská církev Menlo, dříve Menlo Park Presbytarian Church, je křesťanské společenství založené roku 1873. Až donedávna byla součástí největší americké protestantské církve Presbytarian Church (USA). Od tohoto společenství se Menlo Church odtrhla roku 2014 a záhy se připojila k denominaci CEO: A Covenant Order of Evangelical Presbyterians. V současnosti sdružuje něco kolem čtyř tisíc[1] věřících v šesti kongregacích v blízkosti San Franciska.

Vrchním pastorem církve byl až do loňského roku známý evangelikální kazatel a autor řady úspěšných knižních titulů s křesťanskou tematikou John Ortberg, Jr. (*1957). Na svou funkci rezignoval na přelomu července a srpna 2020 poté, co v listopadu předchozího roku vyšlo najevo, že umožnil jednomu ze svých synů pokračovat v práci s nezletilými, ačkoli se mu syn již létě 2018 svěřil s tím, že ho sexuálně přitahují děti. Pastor údajně uvěřil jeho slovu, že se nikdy nedopustil ničeho nevhodného. Informace o tom se dostala na veřejnost až v listopadu 2019, kdy se s tím John Ortberg III. svěřil ještě svému bratrovi Danielu Laverymu, který následně informoval vedení kongregace a žádal prošetření. Staršovstvo postavilo pastora Ortberga i jeho syna Johnyho mimo službu a požádalo o vyšetřování právníka advokátní kancelář, kterou zastupoval právník Fred W. Alvarez.

Vyšetřování podle informací serveru Religion New Service se žádné zneužívání nezletilých ze strany Johna Ortberga III. (ve zprávě je označován jako „Jednotlivec A“) neprokázalo, pouze mimoděk odhalilo jeden případ sexuálního zneužívání, jehož se dopustil jiný zaměstnanec církve ještě ve svém předchozím působišti. Závěrečná zpráva z šetření nazvaná „Zero Abuse Project“ uvádí: „Po výslechu 104 svědků a přezkoumání více než půl milionu dokumentů neshledal Zero Abuse Project žádné důkazy, že by dotyčný dobrovolník sexuálně zneužil dítě.“ Vyšetřovatelé zde ale uvádějí také to, že rozhodnutí vrchního pastora Ortberga nesdělit vedoucím církve ani dalším zainteresovaným osobám, co se od syna dozvěděl, bylo jednoznačným pochybením, které poškodilo církev a její důvěryhodnost. Stejně tak zpráva nahlíží i na snahu vedení církve tajit před veřejností, že se jednalo o syna vrchního pastora Ortberga. Zjištění se týkají také nedostatků v církevní politice ochrany dětí. Ve zprávě jsou navrhovány změny, které mají pomoci obnovit důvěru členů kongregace, jak uvádí Religion News Service. V církvi by měla být například nově zaměstnána osoba, která by se ochraně nezletilých věnovala na plný úvazek.

Provedené šetření a závěrečná zpráva mají ale také své oponenty v čele s Danielem Laverym. Ten poukázal na to, že právník Alvarez nemá s vyšetřováním podobných případů žádné zkušenosti. Podle profesního životopisu se zaměřuje spíše na pracovní právo, zejména na obhajobu a ochranu zájmů zaměstnavatelů, poskytování strategického poradenství a poradenství v oblasti dodržování předpisů. Lavery tvrdí, že nebylo možné šestnáct let dobrovolnické práce jeho bratra důkladně prošetřit během pouhých pěti či šesti týdnů v období vánočních svátků 2019, kdy se Alvarez práci pro církev Menlo věnoval. Nelíbilo se mu ani to, že Alvarez vedl rozhovory pouze s dalšími zaměstnanci dětské sekce, ale nehovořil přímo s nezletilými, ani s jejich zákonnými zástupci. Alvarez také neměl k dispozici Ortbergův počítač, protože Ortberg ho odmítl pro potřeby vyšetřování zpřístupnit. Lavery kritizuje průběh vyšetřování i to, že se vedoucí církve snažili jméno vyšetřovaného tajit, místo aby vyzvali zainteresované osoby, aby podaly svá svědectví. Žádá, aby proběhlo nové, mnohem podrobnější šetření.

Poznámka:

[1] Údaj z roku 2016, který uvádí anglická Wikipedie, hovoří o 3863 členech.

S využitím zdrojů:

Religion New Service: zde, zdezde.

Christian Today zde a zde.

Náhledové foto: Vrchní pastor John Ortberg, Jr. (Youtube.com).

 

Psali jsme v Dingiru:

Téma Dingiru 1/2019: Současný evangelikalismus (obsah a vybrané články zde).

 

Související příspěvky:

Dcera Raviho Zachariase zakládá novou evangelizační společnost

Svatí posledních dnů a sexuální zneužívání ve skautu

Změna pravidel svědků Jehovových v případech obvinění ze zneužívání dětí

Pátrání po hrobech žáků kanadských internátních škol

Církev Světlo světa: zadržený vůdce a jeho spolupracovnice čekají na soud už druhý rok

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments