Církev Světlo světa: zadržený vůdce a jeho spolupracovnice čekají na soud už druhý rok

V pondělí 12. dubna rozhodl soudce kalifornského vrchního soudu, že proces s vůdcem původně mexické megacírkve La Luz del Mundo (Světlo světa) Naasónem Joaquínem Garcíou začne 27. září 2021. Spolu s dalšími třemi osobami je obviněn ze sexuálního zneužívání zletilých i nezletilých členů své církve, znásilnění, obchodování s lidmi, pořizování a držení dětské pornografie. Celkem se mělo jednat jen ve státě Kalifornia nejméně o 36 případů trestného jednání mezi lety 2015 až 2018, za něž bude nyní souzen společně s dalšími třemi ženami, z nichž jedna už se k některým z činů doznala a jedna je stále na svobodě. O jeho zadržení informovala také některá česká média.

Poškození v kauze jsou kvůli utajení označování krycím jménem Jane Doe a číslem. Není zcela jasné, zda se ve všech případech jedná o ženy. Vypovídali o sexuálním zneužívání a znásilňování, které prováděli jmenovitě Naasón Joaquín García a Alondra Ocampová. Během tohoto jednání pak měli také pořizovat fotografie a videa. Měli také po obětech chtít erotické tance. Řadu příběhů o různých formách sexuálního i jiného zneužívání členů sdílejí bývalí členové církve Světlo světa rovněž anonymně prostřednictvím komunity na sociální síti Reddit. Několik osob však se svými svědectvími vystoupilo také veřejně. Sochil Martinová například tvrdí, že ji její teta a nevlastní matka posílaly jako erotickou služebnici nejprve Samuelu Joaquínu Floresovi, později i jeho synu Naasónovi. Také v době vedení církve Apoštolem Samulem čelila církev skandálům vyvolaným svědectvími o sexuálních přečinech vůdce včetně homosexuálního zneužívání nezletilých, ale nikdy nedospěly do fáze trestního stíhání z důvodu promlčení a procesních chyb. Existují však také neprokázaná podezření, že Apoštol Samuel své kritiky a oponenty zastrašoval či dokonce násilně odstraňoval.

Tváře obviněných vedoucích církve Světlo světa.

Naasón Joaquín García byl zadržen 4. červa 2019 agenty Kalifornského úřadu pro vyšetřování na mezinárodním letišti v Los Angeles. Společně s ním byla zadržena a později obžalována také Susane Medinová Oaxacová. Třetí spoluobžalovaná, Alondra Ocampová, byla zatčena na jiném místě v Los Angeles, zatímco čtvrtá spoluobžalovaná, Azalea Rangelová Meléndezová, zatím zůstává na svobodě. První vznesenou žalobu proti obviněným kalifornská prokuratura vloni v dubnu zamítla z důvodu řady nedostatků v dokumentaci. Zadržení však propuštěni nebyli. V červenci 2020 bylo Joaquínovi a jeho spolupracovnicím sděleno nové obvinění, které soud přijal. Kvůli obavám z možného útěku Joaquína ze země stanovil soud již napoprvé rekordní kauci pro stíhání na svobodě ve výši 50 milionů amerických dolarů. Při jednání 6. srpna 2020 ji dokonce ještě navýšil na částku 90 milionů amerických dolarů. Jedná se údajně o nejvyšší částku, kterou kdy stát Kalifornie stanovil jako kauci. Je odůvodněna značnými majetky Joaquínovy rodiny (jen v USA disponuje nemovitostmi v hodnotě přes 7 milionů dolarů a stav jejího movitého majetku není znám) i prosperující církve La Luz del Mundo, která se pyšní pozoruhodnými chrámovými stavbami a řadou podnikatelských i neziskových aktivit.

Vedení i věřící církve považují obvinění vznesená proti Apoštolu Naasónovi a jeho blízkým spolupracovnicím za lži. Celé stíhání i rekordní kauci chápou jako výraz náboženské perzekuce pravděpodobně motivované odporem katolické církve a dalších denominací proti jejich učení, úspěchu jejich církve a pravdivosti teologie. Soud trvá na tom, že vzhledem k závažnosti a pravděpodobnosti útěku obžalovaného ze země, je výše kauce oprávněná.

Shromáždění věřících církve Světlo světa a Naasón Joaquín García.

Originální španělský název této u nás téměř neznámé církve (pravděpodobně nejblíže Česku působí v polském hlavním městě Varšavě) zní „Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo“, anglicky pak „Church of the Living God, Pillar and Ground of the Truth, The Light of the World“. Do češtiny bychom ho pak mohli přeložit jako „Církev živého Boha, pilíře a základu pravdy, světla světa“. Všeobecně se ale používá zjednodušená verze názvu „La Luz del Mundo“ (zkr. LLDM), v angličtině „The Light of the World“, češtině by tedy odpovídal překlad církev „Světlo světa“.

Interiér chrámu je čistý. Nezdobí ho kříže, obrazy ani sochy, pouze květiny.

Církev založil v mexickém Monterrey roce 1926 děd současného vůdce Eusebio Joaquín Gonzáles, který později přijal křestní jméno Aarón. Po jeho smrti v roce 1964 převzal vedení církve nejmladší z Aarónových osmi potomků jménem Samuel Joaquín Flores a stál v jejím čele až do své smrti v roce 2014. Na jeho místo pak nastoupil současný vůdce Naasón Joaquín García. Všichni tři Joaquínové jsou vnímáni jako pokračovatelé apoštolské linie, která byla přerušena po smrti apoštola Jana. Církev Světlo světa odmítá apoštolskou linii papežství a tvrdí, že na Zemi nebyla v době mezi smrtí apoštola Jana a založením církve Aarónem Joaquínem možnost spásy. Věřící této církve odmítají trojiční dogma jako pozdější teologický dodatek a považují se za obnovitele prvotní církve. Křty probíhají pouze ve jménu Ježíše Krista a Bible je považována za jediný zdroj křesťanských dogmat. To se pak také projevuje v obdivuhodné znalosti Bible a schopnosti doslovného citování pasáží, kterým členové obětují vedle misie a společenských projektů značné množství času. Kostely této církve ani domácnosti členů nezdobí kříže ani jiné tradiční křesťanské symboly, sochy nebo obrazy. Jsou považovány za modloslužebné. Bohoslužby, při nichž sedí ženy se zakrytými vlasy odděleně od mužů, se skládají ze zpěvu hymnů bez hudebního doprovodu, biblických čtení a modliteb. Konají se třikrát týdně, z toho dvě v neděli.

Chrám církve Světlo světa v texaském Houstonu připomíná Pantheon.

V čele církve jako duchovní i administrativní vůdce stojí mužský potomek z rodu Joaquínů – Apoštol. Pod ním jsou v hierarchické posloupnosti pastoři, kteří slouží jako evangelisté (konají misii), doktoři (vysvětlují Boží slovo) nebo proroci (interpretují Boží slovo), případně tyto funkce různě kombinují. Níže stojí jáhni (či diákoni), kteří vysluhují svátosti, pak encargadové (dozorci nad morálním chováním). Nejníže stojí tzv. obrerové (dělníci, kteří pracují na jednotlivých misijních projektech). Ženy dosahují na duchovenské hierarchii nejvíce na diákonskou pozici, ale není jim bráněno ve výkonu čelních funkcích v nejrůznějších organizacích, které tato církev provozuje. Často také jako manželky výše postavených duchovních svým manželům při bohoslužbách asistují. Ženám je také vyhrazeno vedení druhé nedělní bohoslužby. Podrobné informace o historii a praxi církve Světlo světa poskytuje anglická Wikipedie.

Působivá stupňovitá stavba hlavního chrám v Guadaljaře připomíná v průčelí menoru.

Podle dostupných údajů působí církev Světlo světa celkem v 58 zemích světa. Přesný, ale dokonce ani přibližný počet členů církve není znám. Odhady se pohybují mezi dvěma až sedmi miliony členů po celém světě. Převážná část jich je ale ve španělsky hovořících zemích amerického kontinentu a v dalších, kde je možné se setkat se španělsky hovořícími komunitami, zejména pak ve Spojených státech amerických. Webová prezentace církve je dostupná pouze ve španělské a anglické verzi. Na současné online bohoslužby církve Světlo světa lze nahlédnout zde. Trvají přibližně hodinu a jsou kromě angličtiny a španělštiny dostupné také například ve francouzštině a italštině.

Za pozornost bezpochyby stojí již zmíněná architektura chrámů církve Světlo světa. Fotografie chrámů je možné prohlédnout zde. Průčelí Ústředního chrámu a hlavního sídla církve v mexické Gaudalajaře pro 12 tisíc věřících připomíná tvarem menoru, houstonský chrám Pantheon, v Chiapas se chrám podobá Tádž Mahalu, v Hondurasu připomíná mayskou pyramidu apod.

 

S přihlédnutím k Religion News Service zde, zde a zde.

Náhledový obrázek: Záběr z reportáže zpravodajství Eyewitness Abc7

Psali jsme v Dingiru:

Zdeněk Vojtíšek: Charisma a zneužívání, Dingir 15 (3), 2012, s. 74–77: zde.

 

 

 

Související příspěvky:

Svatí posledních dnů a sexuální zneužívání ve skautu

Múdži čelí obviňování ze zneužívání

Ravi Zacharias a sexuální zneužívání: RZIM se omlouvá obětem

Bílí ptáci ve zlaté kleci: Jógí Bhadžan podezřelý ze sexuálního zneužívání

Kam se poděla presumpce neviny? Veřejný obraz kauzy zneužívání v církvi

Sogjal rinpočhe: Konec jedné iluze?

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments