Církev essénsko-křesťanská vznikla před 50 lety

Celý letošní rok si 50 bohoslužbami připomíná 50. výročí svého vzniku Církev essénsko-křesťanská (jednu z těchto bohoslužeb je možné sledovat např. zde). V české společnosti vystupuje nově i pod jménem Křesťanská církev esejská (pod tímto názvem je možné se s ní setkat na facebooku a pod tímto názvem podala letos v lednu návrh Ministerstvu kultury ČR na registraci jako církve a náboženské společnosti). Církev se představuje v internetové prezentaci nebo např. videem. Základní religionistické informace o církvi jsou dostupné v článku v časopise Dingir a reportáž z bohoslužeb přinesl Náboženský infoservis.

Biskup Zdeněk Janík byl vysvěcen na kněze roku 1999. Foto: facebook.

Církev essénsko-křesťanská pochází z Německa a v současnosti působí asi ve dvaceti zemích světa. Relativně silná je např. na Slovensku: zatímco u nás je jedno biskupství a kromě biskupa slouží bohoslužby dalších šest kněží, na Slovensku je sedm biskupství a kolem kněží se vytvořilo 21 společenství. Kněží ani nositelé církevních hodností nejsou ovšem v této církvi honorováni a mají svá občanská zaměstnání.

Církev byla pod jménem „Die Christlich Essenische Kirche“ založena jako spolek ve vestfálském Hagenu 10. června roku 1971. Ze zakladatelů je znám jen spisovatel, duchovní učitel a léčitel Franz Eberhard Eckard Strohm (*1950). V německé společnosti je Eckard Strohm známý jako spisovatel knih v duchu hnutí Nového věku. Nejúspěšnější byla patrně ta první: Andělé Atlan­tidy (Die Engel von Atlantis, 1988, česky 2005). Sepsal ji po údajném setkání s andělem Urielem roku 1987. V dalších letech se Strohm stal autorem knih Vědění mistrů z Atlantidy (1993), Kuatsu. Asijské tajné umění nového obživení (1996) a Společníci na cestě. Duchovní cesta partnerstvími (2012).[1] Eckard Strohm se do povědomí veřejnosti dostal jako velmi úspěšný léčitel, a to především na základě tzv. energetického léčení. Strohm pracuje s údajnou energií reiki. Byl do ní prý zasvěcen duchovní cestou samotným objevitelem této metody Mikaem Usuim (1865–1926), v té době již zemřelým. Roku 1991 Strohm založil podnik „Meziná­rodní asociace reiki“ (Reiki Association International, R. A. I.), který sdružuje učitele reiki, pořádá semináře o energii reiki i na jiná témata, vydává ná­bo­ženské knihy o tradici západního esoterismu a o hnutí Nového věku a prodává esote­rické pomůcky.[2]

Slavnost Řádu královny nebes. Křesťanská církev esejská tento řád zřídila roku 2005. Foto: facebook. Fotografii je možné zvětšit.

Založení církve před 50 lety ale předcházelo setkávání neformální skupiny kolem otce Eckarda Strohma. Ve svých vzpomínkách uvedl, že jeho otec, Karl Borromäus Prinz von Strohm, zval své přátele, aby diskutovali o náboženství, alternativním léčitelství, parapsychologii a podobných té­matech. Mezi při­cházejícími hosty byl židov­ský rabín, dva katoličtí biskupové i arcibis­kup, evangelický bis­kup, buddhistický lama, muslimský imám a další duchovní.[3] Skupina se měla konstitu­ovat roku 1948, tedy v době, kdy se veřejnost seznámila s prvními texty svitků od Mrt­vého moře. Ty byly nalezeny na místě, které před téměř dvěma tisíci lety obývalo židov­ské společenství esejců (esénů). Kruh kolem Karla Borromea Strohma došel k přesvěd­čení, že právě ze společenství esejců vyrostla světová náboženství, a že toto společenství tedy tvoří základ pro ekumenické a mezi­náboženské dorozumění. Ježíš a další důležité postavy křesťanství byly podle názoru této skupiny esejskými mistry. Za duchovní dědičku jejich poselství, později pokřiveného církevním křesťanstvím, se Církev essénsko-křesťanská považuje.

Eckard Strohm dále vzpomíná, že asi v pěti letech se u něj projevila schopnost roz­mlouvat se zemřelými lidmi, a byl proto po­zván, aby se setkání skupiny také zúčast­ňoval. Podle svých vzpomínek toto společenství obo­hatil tím, že nejen znal to, co je o Ježíšovi napsáno v evangeliích, ale věděl i to, co v nich chybí, anebo není zapsáno správně. Byl prý schopen biblické informace o Je­žíšovi opra­vit a do­plnit.

Logo církve.

Podle Strohmova vyprávění se po čase ve skupině projevila touha slavit společně esej­skou bohoslužbu. Tím bylo nutné ustanovit kněze a vnést do nefor­mál­ního společenství řád. K němu patřilo i založení církve a volba jejího prvního před­stavitele před 50 lety. Tímto představeným byl pod jménem Bor­romäus I. až do své smrti v roce 1975 otec Eckarda Strohma. Současným paxem (což je titul nejvyššího představeného Církve essénsko-křesťanské) je Eckard Strohm. Byl zvolen roku 1999 a přijal jméno Immanuel II.

Poznámky:

[1] Das Meisterwissen von Atlantis, 1993, Kuatsu. Die asiatische Geheimkunst der Wiederbelebung, 1996, Gefährten auf dem Weg: Eine spirituelle Reise durch die Partner­schaften, 2012.

[2] Více viz podrobnější sebepředstavení Eckarda Strohma.

[3] Součástí skupiny měl být i Raimon Panik­kar (1918–2010), katolický teolog s vel­kým podílem na rozvinutí mezináboženského dia­logu ve druhé polovině 20. století. – O této údajné příslušnosti se zmiňuje kritická práce: SCHMOLLY-MELK, Eva-Maria, Die Christlich Essenische Kirche (CEK), Materialdienst 8/2012, str. 292–300, dostupné: Evangelische Zentralstelle für Anschauungsfragen [on-line].

Náhledový obrázek z videa Die Gründungsgeschichte der Christlich Essenischen Kirche, erzählt von Seiner Heiligkeit PAX IMMANUEL II., CEK Deutschland – YouTube [online], 16. 6. 2021.

Psali jsme v Dingiru:

Zdeněk Vojtíšek, Podle rady andělů. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvkyDingir 17 (2), 2014, str. 45–46.

Související článek:

Také Církev essénsko-křesťanská obnovila bohoslužby

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments