Proběhlo 3. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické

V pátek 21. května 2021 se v Komunitním centru Matky Terezy v Praze – Hájích konalo 3. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické. Schůze nejvyššího řídícího a zákonodárného shromáždění CČE se zúčastnilo všech 73 současných synodálů. Vzhledem k současnému stavu opatření proti koronaviru provázela shromáždění řada hygienických a technických opatření. Veřejnost se jednání účastnit nemohla, ale její průběh bylo možné sledovat alespoň díky reportáži na webových stránkách a krátkých článků, které uváděly do souvislostí diskutovaných témat. Online přenos nabídnut nebyl.

Nově zvolená synodní rada Českobratrské církve evangelické – zleva Jiří Schneider, Roman Mazur, Jana Šarounová, Pavel Pokorný, Simona Kopecká, Ondřej Titěra. Zdroj: synod ČCE.

Zásadním bodem programu byla volba nové synodní rady na šestileté funkční období od roku 2021 do roku 2027. Šestičlenná synodní rada je v ČCE složená z duchovních i laiků, mužů i žen. Jako první byl zvolen synodní senior Pavel Pokorný, dosavadní farář v Praze – Střešovicích, synodním kurátorem byl zvolen Jiří Schneider. Prvním náměstkem synodního seniora byl zvolen Ondřej Titěra, farář v Jablonci nad Nisou, druhým náměstkem synodního seniora Roman Mazur. První náměstkyní synodního kurátora byla zvolena Simona Kopecká, druhou náměstkyní synodního kurátora Jana Šarounová.

Dalšími body jednání synodu pak byly záležitosti celocírkevního hospodaření i podpora financování jednotlivých sborů a sociálních služeb zřizovaných ČCE, slučování některých sborů, příprava nového evangelického zpěvníku, úpravy církevního řádu, představení nově ordinovaných duchovních a volba studentské farářky pro Evangelickou teologickou fakultu UK, jíž se stala Jana Hofmanová.

Důležitým bodem rozpravy byla také zpráva Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi. Uvádí, že problematika homosexuálů je spíše pastoračním tématem než věroučným. V rozpravě zazněla odmítavá i vstřícná vyjádření. Budoucí synodní senior Pavel Pokorný k tématu řekl: „Naši bratři gayové a lesby začínají hovořit tak, jak jsme dosud neslyšeli. Bylo by mi líto, kdyby ten rozhovor ustal.“ Domnívá se, že diskuse může být užitečná nejen pro homosexuály, ale pro celou církev, protože se jejím prostřednictvím lze dostat k tématům vztahů, důvěry i hříchu. Také v diskusi zazněl připomenutí dokumentu Problematika homosexuálních vztahů, který vznikl již v roce 2005. V následném hlasování pak synod přijal předloženou zprávu Komise pro přípravu rozhovoru s lesbami a gayi v církvi a odsouhlasil pokračování činnosti této skupiny v naznačeném směru. Podrobnosti a postoje jednotlivých řečníků uvádí článek ze zasedání dostupný zde.

V závěru synodu bylo zveřejněno Poselství 3. zasedání 35. synodu, který se obrací zejména k pandemickým událostem posledního roku, vyzývá k životu v pravdě a solidaritě a varuje před lhostejností, nesnášenlivostí a zneužíváním moci. Poselství synodu je dostupné zde.

 

Náhledová fotografie: Zasedání synodu v Komunitním centru Matky Terezy 21. května 2021. Zdroj: Synod ČCE.

 

Související příspěvky:

Českobratrská církev evangelická uspořádala diskusi o homosexualitě

Sympozium „Vize a perspektivy církví v 21. století“

Strašničtí evangelíci za časů korony

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments