Axis Mundi: aktuálne číslo 2/2019 je venované mayológii

Axis Mundi je recenzovaný odborný časopis, ktorý vydáva Katedra porovnávacej religionistiky FiF Univerzity Komenského v Bratislave. Časopis začal vychádzať v roku 2004 ako študentský časopis a pretransformoval sa na odborný recenzovaný časopis. V roku 2020 prešiel reštrukturalizáciou s výslednou profesionalizáciou časopisu, v ktorej má ambíciu naďalej pokračovať. Puplikuje odborné štúdie, materiály, diskusie, eseje, správy, recenzie a anotácie. Vychádza dva krát ročne. Časopis sprístupňuje svoj obsah na stránke Katedry porovnávacej religionistiky v Bratislave (ďalej len „KAPOR“) tu.

Prvú štúdiu v aktuálnom čísle napísala interná doktorandka KAPOR v Bratislave Dora Maritza García Patzán spolu s prof. Milanom Kováčom. Je písaná v španielskom jazyku a venuje sa mayskej keramike. V časopise ju nájdeme pod názvom Vasijas animadas. Vida y muerte de la cerámica maya. Do publikácie prispela aj doktorka Gaia Carosi so svojou štúdiou Settlement Patterns in Terminal Postclassic Yucatan, s podtitulom How geo-hydrology affected the distribution of population in the Yucatan peninsula at the beginning of the XVI century: a topographical insight. Ďalší dvaja autori pochádzajú z domáceho prostredia. Dominik Čisárik je doktorandom KAPOR a jeho štúdia má názov Náboženské a politické aspekty Hnutia hovoriacich krížov na Yucatáne. Posledná autorka je Nikol Quardová, taktiež doktorandka KAPOR, prispela štúdiou s témou Výskumné otázky úvodného glyfu Iniciačnej série ako súčasť mayského kalendára – funkcia a rozbor znakovej časti patrón.  

V aktuálnom čísle sa nachádzajú aj správy. Prvá je z konferencie 24th European Maya Conference – Contact and Conquest in the Maya World and Beyond Jagellonian University of Cracow, Poland. 11th-16th November 2019, ktorú napísala Maria Felicia Rega.

Ivana Puchanová ďalej informuje o aktivitách Centra mezo-amerických štúdií a občianskeho združenia ProMaya v rokoch 2018 a 2019.

Jakub Adámek publikoval správu z konferencie Bratislava Maya Meeting.

V čísle sa nachádzajú aj dve recenzie od Jakuba Špotáka. Recenzoval publikácie The Gifted Passage: Young Men in Classic, Maya Art and Text od Stephena Houstona a A Reading of the Komkom Vase Discovered at Baking Pot, Belize od Christophe Helmkeho a spol.

Ďalšie číslo Axis Mundi sa bude venovať stredoeurópskym kontextom okultizmu a západnej ezoterickej tradície. Máme sa na čo tešiť.

 

Související přispěvky:

Aktuální číslo studentského religionistického časopisu Sacra.

Vyšlo nové číslo časopisu Central European Journal For Contemporary Religion.

Časopis CEJCR: o současném náboženství ve středoevropském regionu.

Psychedelická spiritualita a další aktuální témata – vychází nový Dingir.

Sdílet:
Subscribe
Upozornit na
guest

0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments