Časopis CEJCR: O současném náboženství ve středoevropském regionu

V listopadu jsme na stránkách Náboženského infoservisu představovali studentský religionistický časopis Sacra, který vychází ve spolupráci s Ústavem religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dalším periodikem, které spadá do kategorie open access (OA), tedy časopisů zprostředkovávajících otevřený přístup k vědeckým informacím, je časopis Central European Journal for Contemporary Religion (CEJCR). Vydává ho od roku 2017 v anglickém jazyce Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze společně s nakladatelstvím Karolinum.

Hlavním zaměřením časopisu jsou odborné práce, které se zabývají současnými náboženskými fenomény zejména z regionu střední a východní Evropy. Cílem je přinést podnětné příspěvky týkající se nejen současných etablovaných náboženství a náboženských hnutí nových i starých, ale také současné spirituality v širších souvislostech, včetně prostředí New Age, novopohanství a popkulturní spirituality. Časopis také zahrnuje nejnovější teoretické a metodologické trendy v religionistice a příbuzných oborech. Redakční rada je složena ze zástupců většiny českých religionistických pracovišť. Časopis vychází zdarma v tištěné i online podobě dvakrát ročně a obsahuje zpravidla tři až čtyři studie a jednu odbornou recenzi. U každého příspěvku je uveden český abstrakt.

Aktuální číslo obsahuje hned dva texty věnované fenoménu Carlose Castanedy: nejprve studii Heleny Dyndové z FF UK věnovanou reflexi díla Carlose Castanedy v současném českém šamanismu (The Reflection of Carlos Castaneda and His Work in the Milieu of Contemporary Czech Shamanism), následně se Matyáš Müller (Národní institut mentálního zdraví ČR) ve svém článku Healing by Fiction: Carlos Castaneda in the Context of Neo-Shamanism and Psychotherapy zabývá potenciálním přínosem Carlose Castanedy současné psychoterapeutické teorii a praxi. Třetí práce, jejímž autorem je Alex Nash z HTF UK, seznamuje s genezí pojmu „akašické záznamy“ a poskytuje příklady využití podobných konceptů na Západě ve 20. století (The Akashic Records: Origins and Relation to Western Concepts). Na závěr Oleg Kyselov recenzuje publikaci Victorie Smolkinové A Sacred Space Is Never Empty: A History of Soviet Atheism. Aktuální číslo časopisu CEJCR je online k dispozici zde, archiv všech dosavadních vydání zde.

 

Související příspěvky:

Aktuální číslo studentského religionistického časopisu Sacra.

Vyšlo nové číslo časopisu Central European Journal For Contemporary Religion.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments