Procházka muslimskými komunitními centry v Německu

Kathrin Herz – Chantal Munsch – Marko Perels (eds.): Gemeindezentren türkeistämmiger Muslime als baukulturelle Zeugnisse deutscher Migrationsgeschichte, Ludwigsburg: Wüstenrot Stiftung 2019.

Islám v Evropě je v posledních desetiletích zajímavým tématem nejen pro odborný výzkum. V rámci procesu institucionalizace muslimských komunit je oblíbeným námětem budování novostaveb mešit. Sleduje se využití tradičních architektonických prvků v exteriéru, jako jsou v prvé řadě různě navržené kupole a minarety. Pozornost je věnována výzdobě modlitebních sálů a návrhům místností určeným k různorodým aktivitám. To všechno je obvykle rámováno sociologickými a politologickými statěmi analyzujícími poklidné či konfliktní reakce různých skupin většinové společnosti. Na první pohled je tento zájem pochopitelný. Novostavby jsou přece dlouhodobými projekty, které jsou ve veřejném prostoru jasně identifikovatelné. Nejen v sousedním Německu však takové mešity tvoří jen přibližně deset procent míst určených pro modlitbu muslimů. Naprostá většina modliteben totiž funguje v budovách, které původně sloužily k jiným účelům a pro nové využití byly stavebně upraveny. Nejedná se pouze o provizorní řešení náboženských potřeb konkrétního společenství. Prostory nemusí být pokaždé vzdálené veřejnému životu někde v zadních dvorech nájemných domů z 19. století. Přesto je badatelský zájem o tyto různorodé realizace daleko menší.

V současné době je k dispozici zajímavý publikační výstup z projektu Nadace Wüstenrot a Univerzity Siegen. Kathrin Herzová, Chantal Munschová a Marko Perels se věnovali komunitním centrům muslimů tureckého původu žijícím v Německu. Kniha je rozdělena do tří základních částí, které nabízejí různé úhly pohledu, a díky tomu může čtenář s textem pracovat docela kreativně. Prvním oddílem jsou na sebe navazující odborné studie. Autoři v nich představili svá teoretická východiska i použité výzkumné metody. Čtenáři je tak poodhalena týmová spolupráce odborníků na architekturu, sociologů i etnologů. Ukazuje se pestrost využitých informačních zdrojů od terénních zápisků a fotodokumentace pořízené během zúčastněného pozorování, přes rozhovory s členy komunit až po stavební plány.

Jaká témata badatele zajímala? Nejprve se pokusili obecně shrnout sociální a stavební dynamiku rozvoje komunitních center. Čtenář je proveden zastaveními na cestě od provizorních pronájmů, přes nákupy vhodnějších prostor, jejich celkovou rekonstrukci až k případným plánům na novostavbu. Důležitou roli v tomto dlouhodobém procesu hrají různé způsoby financování provozu středisek. Vedle členských příspěvků a darů sem lze zařadit především komerční aktivity, jako jsou supermarkety, restaurace a různorodé služby zaměřené nejen na členy společenství. Druhým tématem je rozmanitost funkcí komunitních center. Kromě pravidelných modliteb a nárazových oslav svátků se nabízí řada dalších možností, jak místnosti využít pro potřeby různých skupin. Patří sem vzdělávání dětí, mládeže a dospělých, volnočasové aktivity zaměřené na chlapce i dívky, sociální projekty napomáhající integraci do většinové společnosti atd. Komunity jsou tvořeny již několika generacemi, které střediska vybudovaly, provozují je a budou muset reagovat na budoucí výzvy. Specifický program komunitního centra je totiž potřeba realizovat v rekonstruovaných prostorech, které byly původně určeny ke zcela jiným účelům. Důraz na neustálou změnu podoby a využití místností je klíčová informace, kterou si čtenář z této části knihy odnese.

Druhým oddílem publikace je dvacet šest kapitolek věnovaných jednotlivým prvkům, se kterými se badatelé neustále setkávali při svých návštěvách komunitních center. Čtenář jistě ocení, že při prezentaci těchto pojmů autoři využili různé stylistické prostředky. V některých částech převažuje popis, někdy je text kombinován s větším počtem obrázků a jindy jde jen o fotodokumentaci. Pojmy jsou seřazeny podle abecedy od místností určených pro rituální čistotu, modlitební koberce, přes holičství, hrající si děti v učebnách, různorodé osazenstvo čajoven až po obložení stěn. Čtenář může pracovat s touto částí publikace zcela podle svého uvážení a zformovat si tak vlastní obraz o fungování prostor. Stejně jako si ho podle autorů tvoří pravidelní či nárazoví návštěvníci využívající celý rozsah aktivit, nebo jen jednu funkci komunitního centra.

Poslední částí publikace je patnáct případových studií, které za pomoci textů, náčrtků a fotografií přibližuji konkrétní komunitní středisko. Výzkumníci nejdříve budovu představí v návaznosti na její bezprostřední okolí, kontext konkrétní čtvrti i celého města. Potom srozumitelně vystihnou základní fáze stavební historie a v neposlední řadě i funkce a využití jednotlivých místností. Fotografie zachycují různorodé aktivity probíhající v prostorech komunitních center. Například se snaží zprostředkovat atmosféru jednoho z večerů postního měsíce ramadánu. Díky jednotné struktuře dílčích studií může čtenář navzájem porovnávat konkrétní prvky. Na tomto místě se opět zdůrazní prostorová rozmanitost, která charakterizuje zkoumané objekty.

Jedním z bonusů propojení zmiňovaných dvou institucí je skutečnost, že zájemce o knihu může oslovit Nadaci Wüstenrot za pomoci formuláře na internetových stránkách a získat zdarma výtisk. V současné době, kdy se i v humanitních oborech klade důraz na volně dostupné anglické publikace v databázovaných časopisech, může být téměř pětisetstránková kniha v němčině se spoustou barevných fotografií nepraktickým formátem. Přesto se domnívám, že si zaslouží pozornost a své čtenáře z řad odborníků, studentů i veřejnosti si nakonec najde.

 

Fotografie: Německá muslimská komunitní centra. Náhledová fotografie: Eyüp Sultan Camii, Lindower Straße 24, Berlín-Wedding. Martin Klapetek.

 

Psali jsme v Dingiru:

Téma čísla 4/2001: Současný islám (plný text čísla zde)

Související příspěvky:

Muslimové v Německu, němečtí muslimové.

Muslimové ve Vídni.

Muslimové v Bratislavě.

Co prožívají muslimové na Slovensku.

Vnější tvář islámu: pohostinnost v Africe a Asii i náboženská netolerance v Evropě.

Jubilejní sborník k postě Luboše Kropáčka.

Synagoga, kostel a mešita společně na Arabském poloostrově.

Náboženství na cestách: co říkají budovy ve Stuttgartu?

Neznámi vandali posprejovali brnenskú mešitu.

 

 

 

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments