„Doufej v nejlepší, připrav se na nejhorší a přijmi s úsměvem to, co přijde.“

„Doufej v nejlepší, připrav se na nejhorší a přijmi s úsměvem to, co přijde.“

Asi sto let po vzniku výrazného novokřtěneckého hnutí tzv. mennonitů, založeného v 16. století Menno Simonsem, usoudil jeden z mennonitských kazatelů, že se toto hnutí stává příliš liberálním a že je potřeba se vrátit ke kořenům a původní přísnosti hnutí. Tento muž se jmenoval Jakob Ammann (1644–1730) a jeho následovníci museli z Evropy v důsledku krutého pronásledování uprchnout do Severní Ameriky. Ve Spojených státech jsou až do dnešních dnů podle svého zakladatele nazýváni „Amish“ a se snaží lpět na původních zásadách – a to včetně způsobu života v 16. století. Žijí v uzavřených komunitách, stále mezi sebou mluví dialektem staré němčiny, odmítají elektřinu a vše další, co spojují s moderním (tedy hříšným) světem. Typičtí jsou i svým tradičním oblečením, svými vozíky taženými koňmi a zemědělským způsobem života. A je logické, že se za staletí takovéto existence vytvořila po všech stránkách osobitá kultura – a to včetně lidové moudrosti, uložené do přísloví. V nich se už na první pohled obrážejí typické charakteristiky tohoto hnutí: šetrnost, pracovitost, pospolitost a pozitivní přístup k životu. Snad to je patrné i z těch několika ukázek, které nyní uvedu:

Šetrnost:

*Chudý jsi jedině tehdy, když chceš víc, než máš.

*Z dluhů tě nedostane to, co vyděláš, ale to, co ušetříš.

*Pokud se chceš cítit bohatý, tak spočítej vše to, co se nedá koupit za peníze.

*Moudrost člověku umožňuje být šetrný, aniž by byl lakomý, a být štědrý, aniž by byl rozhazovačný.

*Chudoba a zdraví jsou lepší než nemoc a bohatství.

Pracovitost:

*V mrazu hladoví, kdo v horku nepracoval.

*Lidé si často nevšimnou příležitosti prostě proto, že je převlečená za práci.

*Modli se za dobrou sklizeň, ale nepřestaň okopávat.

*Že jsi na správné cestě, můžeš lehko poznat – je obvykle do kopce.

*Když odstraníš z potoka kameny, přestane zpívat.

*Slepice nepřestane hrabat, když je málo červů. Naopak hrabe tím víc, aby se uživila.

*Když si věc neoblíbíš, tak se ji nenaučíš.

*Kdo se něco naučí, ale nepoužívá to, je jako ten, kdo zorá, ale nezaseje.

*Zkušenost je tvrdý učitel: Nejprve dá test a pak teprve poučení.

*Pokud se ti zdá tráva u souseda zelenější, začni hnojit.

*Polena tě zahřejí dvakrát – jednou, když je štípeš, a jednou, když je pálíš.

*Zima je období, kdy si doma děláme takové teplo, na které si v létě stěžujeme, že je moc horko.

*Hrst trpělivosti je cennější než sud chytrosti.

*Střední věk začíná tehdy, když vás víc zajímá, jak daleko dojde kůň než jak rychle.

*Jednu věc se můžeme naučit od hodin – jeho ručičky se stále hýbou.

Pospolitost:

*Křesťan bez církve je jako včela bez úlu.

*Úsměv je křivka, která může mnoho věcí urovnat.

*Oplácet bys měl jen těm, kdo ti prokázali laskavost.

*Dřív, než se rozčílíš nad něčí chybou, napočítej do deseti – svých chyb.

*Poctivý kuchař servíruje jídlo spáleným nahoru.

*Jedinou správnou chvílí kdy se dívat svrchu na tvého bližního je, když se skláníš, abys mu pomohl.

*Velikost člověka není v tom se snažit někým být, ale v tom, snažit se někomu pomoct.

Pozitivní přístup k životu:

*Skutečně šťastný člověk je ten, který si dovede vychutnat scenérii zajížďky.

*Doufej v nejlepší, připrav se na nejhorší a přijmi s úsměvem to, co přijde.

*Nic není stoprocentně špatné – i pokažené hodiny ukazují dvakrát denně správný čas.

*K zamračení je potřeba 73 svalů a k úsměvu pouze 14. Není divu, že nabručení lidé jsou pořád tak unaveni.

*Pokud není nic, za co bys mohl být vděčný,  buď vděčný za to, čemu jsi unikl.

*Je lepší zlo trpět než ho působit.

*Uspokojení neznamená dostat to, co chci, ale být spokojen s tím, co mám.

*Žně nejsou každý den.

*Blesk neudeří pokaždé, když zahřmí.

V těchto příslovích ale najdeme i obraz rodinného života v této komunitě:

*Muž potřebuje ženu, aby o něj pečovala a udělala ho tak silným, aby se o něj mohla opřít.

*Kde je voda nejhlubší, tam je nejklidnější. (o lásce)

*Správná teplota doma je udržována vřelými srdci, ne horkými hlavami.

*Trpělivost maminky je jako tuba zubní pasty – taky ji není možné úplně vyčerpat.

*Práce ženy není vidět, pokud je udělaná.

*Možná jsou uši dětí zavřeny pro rady, ale jejich oči jsou otevřené příkladům.

*Dítě umí číst charakter rodičů dříve než abecedu.

*Pověs houpačku tam, kam chtějí děti – tráva zase doroste.

*Když jsou děti malé, máte je na klíně. Když jsou velké, nosíte je v srdci.

A přísloví Amish si samozřejmě všímají (jako mudrosloví všech kultur) i problémů s jazykem:

*Mysli desetkrát, mluv jednou.

*Kdokoliv pomlouvá jiné, bude pomlouvat i tebe.

*Kdykoliv mluvíš, uvědom si, že Bůh je jedním z posluchačů.

*Tři jsou příliš mnoho na to, zachovat tajemství.

*Hlídej si své myšlenky – za chvíli se mohou stát slovy.

*Rada je jako vaření – měl bys ji nejprve okusit, než ji dáš druhým.

*Nejlepší způsob, jak mít poslední slovo, je se omluvit.

A není možné, aby se v těchto příslovích neuchovala i náboženská poučení:

*Dokonce i svatý je pokoušen otevřenými dveřmi.

*Nejlepší způsob, jak utéct od špatného, je snažit se o dobré.

*Když jsi na kolenou, tak nemůžeš zakopnout.

*Když klepe na dveře strach, tak pošli víru otevřít.

*Bůh nám dal Bibli jako každodenní chléb, ne jako sváteční dort.

*Víra dělá věci možné, ne snadné.

*Víra je jako drak – když fouká vítr proti, tak se vznese ještě výš.

*Netoužili bychom po nebi, kdyby byla na Zemi jenom radost.

*Když ti připadá těžké postavit se za to, co je správné, tak si nejprve klekni.

*Čisté svědomí je měkký polštář.

*Litování včerejška a obavy ze zítřka jsou zlodějská dvojčata, která tě okrádají o přítomný okamžik.

*Nežádej Boha, ať vede tvé kroky, když nejsi ochoten pohnout nohou.

Snad tato malá ukázka mudrosloví hnutí Amish poskytne těmito výroky lepší vhled do charakteru této komunity než dlouhý výklad. Vždyť, jak kdosi trefně charakterizoval:

Přísloví je krátká věta, která vyjadřuje dlouhou zkušenost.

Zdroj náhledové fotografie zde.

Psali jsme v Dingiru:

téma Náboženské komunity, Dingir 21 (3), 2018, obsah zde.

Související článek:

Odlišný postoj k LGBT rozdělil americké mennonity.Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments