Zahraniční zprávy

Odlišný postoj k LGBT rozdělil americké mennonity

Odlišný postoj k LGBT rozdělil americké mennonity

Lancasterská mennonitská konference (LMC) k 31. prosinci přerušila své společenství s Mennonitskou církví v USA (MCUSA).

Mennonité, kteří své pojmenování odvozují od svého zakladatele Holanďana Menna Simonse (1496–1561), mají své kořeny v radikálně reformačním hnutí anabaptistů („novokřtěnců“).1 V USA jsou rozděleni do několika denominací, z nichž největší je právě MCUSA (v roce 2014 měla cca 100 tisíc členů).2 Vznikla sloučením dvou tradičních mennonitských organizací v roce 2002 a skládá se z několika regionálních konferencí jednotlivých kongregací.3 V roce 2006 se k ní přidala konference lancasterská, a stala se tak svými 14 tisíci členy největší z nich.

V roce 2015 se však rozhodla společenství s MCUSA do konce roku 2017 opustit. Hlavním důvodem rozchodu byla neshoda v postoji ke hnutí LGBT. MCUSA sice oficiálně stále uznává pouze tradiční manželství a homosexuální chování označuje za hříšné, protestní hlasy však sílí. V roce 2015 se pro změnu církevní politiky otevřeným dopisem vyjádřilo 150 pastorů a jedna z konferencí potvrdila na pozici pastora žijícího ve stejnopohlavním svazku.4 Další pak umožnila pastorům asistovat při uzavírání takovýchto manželství.5 Ve stejném roce Eastern Mennonite University přijala antidiskriminační opatření umožňující zaměstnávat z řad LGBT. To vše vedlo LMC k rozhodnutí osamostatnit se.

LMC sdružuje 179 sborů především v Pennsylvánii, ale i v jiných státech USA, včetně dvou na Havaji. Řada původních kongregací MCUSA se v posledních dvou letech k lancasterské přidala, některé ji naopak opustily a zůstávají s největší americkou mennonitskou církví v jednotě.

Podle článku „Largest group of Mennonite churches leaves denomination,“ RSN, 2. 1. 2018, s přihlédnutím k dalším zdrojům (viz poznámky pod čarou).

1 Viz článek P. Macka „Křesťanské svědectví o pokoji,“ Dingir 2014, č. 3, str. 92-95.

2 Lancaster’s distancing shrinks roll“, Mennonite World Review, 26. 1. 2016, online zde.

3 J. G. Melton, Encyclopedia of American Religions, Farmington Hills 2009, s. 446.

4 „Central District licenses Ohio pastor in same-sex relationship,“ Mennonite World Review, 28. 7. 2015, online zde.

5 „WDC: Same-sex marriage won’t bring censure,“ Mennonite World Review, 2. 11. 2015, online http://mennoworld.org/2015/11/02/news/in-western-district-same-sex-marriage-wont-bring-censure/.