V Česku působí již 42 státem registrovaných církví a náboženských společností

Minulý týden zveřejnilo Ministerstvo kultury České republiky ve své internetové prezentaci (zde), že český stát jeho prostřednictvím registroval 42. organizaci, zvanou podle zákona 3 / 2002 Sb. „církev a náboženská společnost“. Je to Společenství buddhismu v České republice. Datem registrace je 25. červen 2020. O tomto společenství i o jeho snaze registrovat se jako náboženská společnost informoval Náboženský infoservis již několikrát (naposledy zde).

Je zajímavé sledovat, jak v průběhu let pomalu, ale přece jen roste diverzita i mezi registrovanými náboženskými společnostmi. V roce 2002, kdy zmíněný zákon vznikl, bylo registrováno 21 společenství vycházejících z křesťanské tradice a jenom 1 společenství nekřesťanské (Federace židovských obcí v České republice). Současný stav je pestřejší: k 21 církvím přibylo sice dalších 13 křesťanských společenství, ale z nekřesťanských jsou vedle jedné židovské společnosti registrovány i 3 společenství navazující na indické tradice (hinduismus), 3 buddhistická společenství a jedno léčitelské společenství, vycházející z tradice západního esoterismu.

Naposledy registrované Společenství buddhismu v České republice vytváří s ostatními buddhistickými společnostmi zajímavý trojlístek, protože každé z nich reprezentuje jednu z velkých větví, do nichž se buddhismus během dvou a půl tisíce let své existence rozrostl: théravádový buddhismus (náboženská společnost stejného jména byla registrována roku 2018), mahájánový buddhismus (jeho školu Čisté země reprezentuje právě Společenství buddhismu v České republice) a vadžrajánový buddhismus (v tibetské variantě jej reprezentuje Buddhismus Diamantové cesty, registrovaný již roku 2007).

A ještě můžeme pro zajímavost přidat jeden trojlístek. Ve třech registrovaných církvích a náboženských společnostech totiž výrazně převládají příslušníci jiných etnik, než jsou Češi: Rusové v Ruské pravoslavné církvi, podvorji patriarchy moskevského a celé Rusi (registrované roku 2007), Arméni v Církvi Svatého Řehoře Osvětitele (2013) a Vietnamci ve Společenství buddhismu v České republice (2020).

Na náhledovém obrázku je svatyně Společenství buddhismu v České republice ve Strážném.

Související články:

Registrace vietnamských buddhistů: třetí pokus: zde.

Dvě česká buddhistická společenství v procesu registrace českým státem: zde.

Skryté chrámy v českých městech: zde.

Pražští vietnamští buddhisté oslavili svátek Vu Lan: zde.

Severočeští vietnamští buddhisté oslavili Nový rok: zde.

Registrace náboženských společností v roce 2018: tradicionalističtí katolíci, liberální baptisté, théravádoví buddhisté, Církev smíchu i právní bitva Konopné církve: zde.

41. registrovaná náboženská společnost: zde.

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. je registrovanou náboženskou společností: zde.

Ale vývoj technologie jde kupředu a dnes se to popularizuje, vyvíjejí se dokonce i online hry, které o tom hravým způsobem vypovídají a šíří to.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments