Od představitelů Kněžského bratrstva svatého Pia X. v ČR jsme obdrželi informaci, že  Ministerstvo kultury ČR vyhovělo jejich žádosti a společenství se stalo 39. registrovanou církví a náboženskou společností v ČR, osmnáctou podle podle zákona č. 3/2002 Sb. Návrh na registraci podala v listopadu 2016. Ministerstvo si vedle dvou religionistických posudků a vyjádření Ministerstva vnitra ČR vyžádalo i stanovisko České biskupské konference jako reprezentanta dotčené osoby Církve římskokatolické. Důvodem byl specifický vzájemný vztah obou subjektů. ČBK opakovaně vyjádřilo negativní stanovisko. (Psali jsme zde a zde.)

Členy Bratrstva ve vlastním slova smyslu jsou pouze kněží a seminaristé, zákonem vyžadovaných tři sta podpisů žadatelé o registraci získali od věřících, kteří pravidelně navštěvují jejich bohoslužby, přičemž se hlásí k římskokatolické církvi a mohou navštěvovat i „pokoncilní“ mše (Bratrstvo jim to oficiálně nezakazuje, pouze nedoporučuje), příp. řeckokatolické liturgie. Členové však novou mši v národních jazycích sloužit nesmějí. Bratrstvo se samo nepovažuje za církev, ale pouze za náboženskou společnost.

Msgr. Marcel Lefebvre v roce 1981. Foto: Marcel Antonisse, Wikimedia.

Kněžské bratrstvo sv. Pia X. založil francouzský arcibiskup Marcel Lefébvre (odtud neoficiální pojmenování „lefebvristé“) v roce 1970 s cílem poskytovat vzdělávání zájemcům o kněžství v duchu učení a praxe římskokatolické církve před změnami, které zahájil II. vatikánský koncil (1962–1965). Jednou z jeho hlavních charakteristik je právě sloužení tzv. tridentské mše v latinském jazyce. V roce 1988 M. Lefébvre vysvětil několik biskupů bez schválení papeže. Jan Pavel II. jej i nové biskupy proto prohlásil za exkomunikované. Tuto exkomunikaci, kterou Kněžské bratrstvo nikdy neuznalo, sňal až  Benedikt XVI. v roce 2009. Nicméně i po organizační stránce společenství zůstává na římskokatolické církvi zcela nezávislé. Za současného papeže došlo k dalšímu sblížení a probíhají rozhovory o možné „regularizaci”, tedy začlenění do oficiálních církevních struktur. Na druhé straně představitelé Bratrstva nadále odmítají změny započaté II. vatikánským koncilem a patří, jak jsme uvedli v předchozím příspěvku, k hlasitým kritikům některých aktivit a postojů současného papeže.

Více informací o nově zaregistrované náboženské společnosti bude v plánovaném článku v některém z dalších čísel časopisu Dingir, zatím odkazujeme na  starší články, viz  heslo “Kněžské bratrstvo” v rejstříku zde.

 

Aktualizace příspěvku:

12. 1. 2018: ČBK podala rozklad proti rozhodnutí o registraci Kněžského bratrstva (zde)

11. 6. 2018: Rozklad zamítnut: Kněžské bratrstvo je právoplatně registrovanou náboženskou společností (zde)

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments