Ufologie má více tváří

Na dnešní den připadá v kalendáři Světový den neidentifikovatelných létajících objektů čili UFO. Tento den nebyl zvolen náhodou, ale připomíná událost nálezu trosek objektu neznámého původu v oblasti města Roswell v Novém Mexiku v USA. Zde byl právě 2. července 1947 pozorován na obloze jakýsi předmět ve tvaru disku. Zmíněné trosky nalezl posléze na svém přibližně 100 km vzdáleném pozemku farmář, který k nim přivolal policii. Původ ani další osud trosek však dosud není znám, protože byly odvezeny a jejich zkoumání probíhalo pod utajením. V průběhu desetiletí se na veřejnost dostávaly různé informace a svědectví, ale oficiální poznatky americké armády ve věci UFO dosud nebyly zveřejněny, ačkoli to naposledy ve svých předvolebních kampaních v roce 2016 slibovali Barack Obama i Hillary Clintonová.

Událostí v Roswellu a tajnými vládními výzkumy UFO byl inspirován dnes již kultovní seriál Akta X.

Tento i několik dalších podobných případů pozorování neznámých objektů na obloze nechaly vzniknout oblasti lidského zájmu, která bývá často označována jako ufologie. V řece, která pramení z dosud neověřené a tajemné možnosti existence mimozemských civilizací a případného kontaktu s nimi, lze spatřovat dva hlavní proudy: ufologii tzv. vědeckou a náboženskou ufologii. Zásadním rozdílem mezi těmito dvěma podobami ufologie je, že zatímco vědecká ufologie mimozemský původ zmíněných objektů pouze předpokládá a snaží se pro existenci mimozemských civilizací hledat důkazy, náboženská ufologie je o existenci mimozemšťanů zcela přesvědčena a spojuje s nimi svůj duchovní život.

Dänikenova kniha Vzpomínky na budoucnost je základním kamenem knihovny archeoastronautiky.

Tyto proudy však od sebe nelze vždy zcela striktně oddělit. Často se vzájemně ovlivňují, prolínají a přibírají také nové vlivy. Proto se dnes zejména vědecká ufologie často spojuje s různými obory spadajícími do oblasti psychotroniky (někdy označované též jako záhadologie, o psychotronice více např. zde), kde se snaží hledat důkazy a vysvětlení v působení mimozemšťanů například v případech vzniku kruhů a jiných obrazců v obilí či na jiných površích a tajemných míst jako bermudský trojúhelník. Také bájné civilizace jako například Atlantida či lidské společnosti, které vytvořily megality a na svou dobu architektonicky velmi složité stavby, mohou mít podle ufologů mimozemský původ. Nejznámějšími jmény světové scény v oblasti vědecké ufologie a záhadologie jsou bezesporu Erich von Däniken (*1935), Zecharia Sitchin (1920–2010), Michael Hesemann (*1964) a Arthur C. Clarke (1917–2008). Tyto osobnosti dále inspirovaly nejen mnoho vědeckých i náboženských ufologů a záhadologů ve světě i u nás, ale také nepřeberné množství autorů sci-fi literatury a filmu.

Náboženská ufologie si ve světě získala pozornost zejména dvěma případy sebevraždy, resp. nedokonaným pokusem o ni. Nejprve v roce 1997 zemřelo 39 členů Nebeské brány, když „odložili“ svá těla, aby mohli přejít na vyšší duchovní úroveň. O rok později stihla policie na Kanárských ostrovech zabránit v pozření jedu skupině 33 členů Centra nejsvětější Isis. Ufologické momenty v sobě obsahuje také náboženská část učení scientologie, která hovoří o kosmickém původu thetanů, duchovních bytostí, které jsou základem osobnosti každého člověka (podrobně o scientologii např. zde).

Pokud jde o české poměry, začaly se skupiny badatelů v oblasti vědecké ufologie a záhadologie ustavovat záhy po Sametové revoluci. V současnosti největší a nejaktivnější organizací sdružující zájemce nejen o UFO a další tzv. paranormální jevy je Klub Psychotroniky a UFO (zkr. KPUFO). Toto sdružení vzniklo po rozpadu naší nejstarší Československé archeoastronautické asociace (ČsAAA) z její plzeňské pobočky. KPUFO postupně pohltilo množství jiných badatelských skupin (historie podrobně zde) a s ostatními navázalo spolupráci. Kromě Česka má svou pobočku také na Slovensku a v Peru (rozcestník zde). ČsAAA byla sice nakonec v listopadu 2009 obnovena, ale od roku 2015 spadá také pod KPUFO a ve svých badatelských projektech se zaměřuje pouze na oblast paleoastronautiky – tedy přesvědčení, že starověké monumenty v různých částech světa byly vytvořeny právě mimozemskými civilizacemi či díky kontaktu tehdejších lidí s mimozemšťany. Další v současnosti existující spolky, s nimiž se český zájemce o záhady a UFO může setkat, jsou např. spolek FFC, projekt Záře a klub Záblesk. Informace ze záhadologického prostředí zprostředkovávají zejména časopisy WM magazín Skryté skutečnosti, Magazín 2000 záhad, Záhady života a další.

Ivo A. Benda při přednášce v Praze v říjnu 2019.

Tak jako má vědecky laděná ufologie blízko k psychotronice a skrze ni k mnoha dalším oborům, potkává se náboženská ufologie nejčastěji s vlivy křesťanství, spiritismu a hnutí Nového věku. Zásadní vliv měl na její podobu zejména tzv. channeling, tedy metoda komunikace lidí s nejrůznějšími bytostmi z duchovního světa. Takovými bytostmi mohou být andělé, Ježíš Kristus, Buddha, různé astrální bytosti nebo duchové. Channeling s mimozemšťany se nazývá kontaktérstvím. Pro ilustraci zmiňme činnost alespoň dvou v současnosti nejvýraznějších českých kontaktérů.

Veřejnosti nejznámější postavou českého kontaktérství je bezpochyby Ivo A. Benda (*1961), který působí na veřejnosti již od druhé poloviny 90. let. V roce 1998 dal (spolu se svou tehdejší spolupracovnicí a nadšenou posluchačkou Michaela Hesemanna Miloslavou Drskovou) dohromady první soubor zpráv od velitele vesmírné flotily Aštara Šerana nazvaný Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru. Od té doby jsou tato poselství zveřejňována na množstvích webových stránek, které zakládali Bendovi příznivci. Postupem času se skupina začala označovat jako Vesmírní lidé (prezentace například zde). Původních 378 zpráv od vesmírných přátel dnes čítá na 3000 rozhovorů v deseti svazcích. Zpočátku směřoval Benda svá očekávání k hrozící apokalypse na Zemi a evakuaci vybraných osob vesmírnými lidmi na vzdálené planety, postupem času se však v jeho uvažování začaly více objevovat prvky západního esoterismu a křesťanské mystiky. V současnosti klade důraz zejména na osobní transformaci, v níž má zásadní roli zejména stravování podle makrobiotických principů. O jeho nedávném vystoupení v Praze jsme psali zde.

Jana Kyslíková (ve fialovém nahoře) a spolupracovníci v týmu Boží rodiny na jednom ze setkání v březnu 2020.

Posluchačkou přednášek Iva Bendy byla na přelomu milénia také Jana Kyslíková. Ke kontaktérství s vesmírnými lidmi však postupně přidala silný mileniální aspekt (očekávání brzkého konce světa) spojený s předpokladem blížícího se střetu dobra se zlem. Tento motiv se v jejím společenství opakovaně oživuje a radikalizuje. Inspirována četbou knih Neala D. Walsche Hovory s Bohem došla k přesvědčení o tom, že je vyvolená porodit druhého Ježíše. Po zklamaných předpovědích ohledně svého těhotenství se zaměřila na dílo swedenborgiánského kněze Petra Daniela Francucha, které propojila s kontaktérstvím vesmírných lidí a silnými konspiračními důrazy. Podrobnosti o osobě a společenství Jany Kyslíkové jsou zde. V současnosti má jen několik desítek následovníků, kteří věří, že Jana Kyslíková je sama druhým příchodem Krista a zároveň jeho partnerkou a matkou zatím nenarozených dvojčat v jiné dimenzi vesmíru. Sami sebe označují za spolupracovníky Boží rodiny a považují se za vtělení jednotlivých vesmířanů na Zemi, kteří zde svádějí tajný boj s tzv. Pseudotvůrci, tedy zlými mimozemskými ještěry. Donedávna se svými spolupracovníky Kyslíková komunikovala několik let pouze prostřednictvím svého facebookového profilu. Od konce loňského roku se již se svými příznivci osobně stýká. Tato setkání mají podobu společných výletů, při nichž navštěvují významná místa a památky v Česku, kde duchovně otevírají multidimenzionální mosty a portály a svádějí duchovní boj se zlem.

Náhledové foto: Letáček uskupení Vesmírní lidé s tváří Aštara Šerana.

Doporučená literatura:

PARTRIDGE, Christopher (ed.). UFO Religions. New York: Routledge, 2003.

V češtině:

COWAN, Douglas E. a David G. BROMLEY. Sekty a nová náboženství. Praha: Grada, 2013.

KOSTIĆOVÁ, Zuzana M. Šedí andělé, zelení ďáblové: Mimozemšťané jako nadpřirozené bytosti současnosti. Dingir. 2018, (3), 88–90.

PACNER, Karel. Mimozemšťané u nás přistáli! Dingir. 1999, (4), s. 19–21.

SCHLICHTSOVÁ, Jitka. Boj dobra a zla v Multivesmíru. Dingir. 2018, (3), s. 93–95.

VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál, 2004. s. 277–282.

 

Psali jsme v Dingiru:

Téma Dingiru 4/1999: Ufologie jako náboženství (plný text zde).

 

Související příspěvky:

Ivo Benda je stále v kontaktu.

Jana Kyslíková převibrovala.

Atlantida, duchové a UFO ve víře Američanů.

Kdo věří v placatou Zemi.

Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejnovější
Nejstarší Dle hlasů
Inline Feedbacks
View all comments
Jiří Matuna
Jiří Matuna
20. 2. 2024 23:09

Zdravím, vloni v Egyptě jsem na kameru ve foťáku zachytil několik objektů, které se pohybovaly různými směry. Dělo se tak několik hodin, nešlo o “třes rukou”, foťák ležel na zdi mezi balkóny. V jeden okamžik se k jednomu objektu přiblížily další dva, jako by na sebe dorážely. Na dalším videu je vidět větší objekt, který se též nepravidelně pohybuje. Pokud máte o videa zájem, napište mi emailovou adresu, kam přes Úschovnu je mám odeslat. Jiří Matuna č.t. 607773768  beatles1949@volny.cz