Události

Jana Kyslíková převibrovala

Jana Kyslíková převibrovala

V neděli krátce před polednem zveřejnila Jana Kyslíková na svém facebookovém profilu zprávu o převibrování svého ducha. Její sdělení začíná takto: “Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny, oznamuji vám, že dnes 1. 4. 2018 v časných ranních hodinách převibroval plně odpouzdřený duch Mé přímé inkarnace Jany do duchovního světa souvztažného s 5D a Novou Zemí v novém Multivesmíru a novém cyklu času.” Společenství spolupracovníků Pána Ježíše Krista, Boží rodiny se tak dočkalo dalšího krůčku v plnění plánu záchrany lidstva před životem v negativním stavu na planetě Země/Nula ve 3. dimenzi pod nadvládou Pseudotvůrců. Pro tuto záchranu je podle Kyslíkové potřeba, aby nejprve ona jako přímá inkarnace Pána Ježíše Krista jako první postupně převibrovala na různých úrovních, spojila se s Ježíšem Kristem v mužském těle a se svými dětmi – dvojčaty, která se mají narodit. Utvoří tak celek Boží rodiny a k nim se budou moci připojit všichni spolupracovníci. Více si lze o společenství Boží rodina a Janě Kyslíkové poslechnout v pořadu Hergot! na radiu Wave Českého rozhlasu nazvaném “Multi-level marketing lásky proti čipové totalitě. Jak se v Česku potkává ufologie s křesťanstvím“.

Proces převibrování podle stoupenců Kyslíkové probíhá už od 21. 12. 2012. K tomuto datu se vázala řada předpovědí. Zatímco ke katastrofám a zničení lidstva v tento den zcela evidentně nedošlo, mnozí její stoupenci tvrdili, že proces záchrany lidstva a jeho přechodu k vyššímu stupni vědomí byl neoddiskutovatelně zahájen. Od konce roku 2012 do dneška došlo k několika zásadním událostem i zvratům v proroctvích sdělovaných paní Kyslíkovou a jejími blízkými spolupracovníky, ale proces jejího převibrování podle nich kontinuálně probíhá. Poslední velkou událostí, kterou toto společenství očekávalo, bylo fyzické převibrování Jany Kyslíkové a jejích dvanácti nejbližších spolupracovníků do krystalických těl a jejich návrat na Zemi ve společnosti vesmírných lidí. Setkání se mělo uskutečnit v pražském Milíčovském lese, kde na vesmírnou delegaci čekala přibližně padesátka následovníků. K naplnění předpovědi však nedošlo a proroctví bylo později upraveno v tom smyslu, že ani Kyslíková nedostává vždy úplně přesné instrukce, ale jen ty, které zrovna potřebuje. O události jsme informovali v článku Jana Kyslíková nepřevibrovala.

Převibrování 1. dubna 2018 se však netýká fyzického těla, ale duchovního. Podstatu nedělní události mi paní Kyslíková vysvětlila v rozhovoru a souhlasila se zveřejněním:

Dobrý den, četla jsem zprávu o Vašem převibrování. Byla bych moc ráda, kdybyste mi mohla odpovědět na několik otázek. Jak se cítíte? Co to převibrování znamená pro Vás? Co znamená pro Vaše následovníky? Chápu správně, že se jedná o duchovní převibrování a na fyzické úrovni se zatím nic nezměnilo? Chystá se tedy i nějaká fyzická změna Vašeho stavu?

“Každá bytost se skládá z ducha, duše a těl, z nichž jedno je pro nás viditelné (v případě planety Země/Nula). Převibrování je proces a během uplynulých 5 let převibrovala moje těla kromě fyzického, 1. 4. převibroval duch a čeká mě ještě převibrování duše a fyzického těla, čímž zmizím z této reality a dostanu duplikát těla od PJK, budu vypadat podobně jako ne své fotce z profilu (kdy mi bylo 25 let), ale mnohem lépe. Moje tělo bude na krystalické bázi, bude univerzální, aby mohlo žít v jakémkoli prostředí kdekoli v Multivesmíru. Budu se sem vracet a šířit Boží slovo ústně mezi připravenými (nikoli na veřejnosti). Cítím se dobře, vnímám silnější vibrace po celý den, dříve to bylo jen občas. Převibrování ducha atd. není oddělení, protože fyzické tělo by nepřežilo bez spojení s duchem a duší, je to změna frekvence. Moji spolupracovníci mají radost, protože se tím všichni přibližujeme k vytoužené změně, kdy už nebudeme žít odděleně zde v nepříjemných podmínkách často na hranici únosnosti, ale budeme žít v DCBR na Nové Zemi a odtud cestovat po celém Stvoření. Mnozí to cítili dopředu, že se ten den něco stane, jeden měl v noci vizi, kdy mě viděl v novém krásném těle v bílých šatech a cítil i energii Pána Ježíše Krista. Teprve pak si přečetl sdělení o převibrování mého ducha.”

To, co má po převibrování Jany Kyslíkové následovat, je v současnosti poměrně živým tématem rozhovorů mezi těmi, kdo jsou s Boží rodinou ve spojení. Jedním z klíčových bodů současných instrukcí, které jsou předávány veřejnosti v podobě textů s názvem Sdělení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, je učení o rozdělení lidstva. Všichni lidé na planetě Země mají být rozděleni na ty, kdo budou splňovat podmínky života v pozitivním stavu, a ty ostatní, kteří budou ponecháni svému osudu pod nadvládou Pseudotvůrců. Rozděleni jsou také aktivní následovníci učení Kyslíkové a způsob jejich záchrany pro život v pozitivním stavu je různý. Na ty nejbližší jsou prý kladeny vyšší nároky a také je potřeba, aby vyměnili svá těla za krystalické duplikáty co nejdříve se vší podporou Jany i Pána Ježíše Krista. Ostatní příznivci jsou označováni jako “láskyplné bytosti z Nuly” a budou vytrženi na lodě vesmírných přátel. Se stále častějšími informacemi o probíhajících změnách a pokrocích v uskutečňování plánu mise Boží rodiny, které se teď objevují na profilu Jany Kyslíkové téměř denně, zřejmě částečně roste také tlak na stoupence jejího učení a spolu s tím třeba také obavy o vlastní dostatečnost. Myšlenka na různé úrovně a podoby spolupráce v posledních týdnech způsobuje pochybnosti některých následovníků Jany Kyslíkové a také kritiku ze strany odpůrců. Ve Sdělení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, z 1. 4. 2018 se s nimi vyrovnává následovně: “Temná strana nám ústy svých agentů podsouvá elitářství, rozdělování v týmu BR, a tím zpochybňuje i Moje kroky v těle Jany. Aby mohl jednou skončit negativní stav, je třeba nejdříve oddělit zrno od plev, pojmenovat příčiny a důsledky takového nepřirozeného života a odhalit ty, kdo slouží Pseudotvůrcům, i když používají láskyplná a líbivá slova. Telepatické spojení se mnou nemůže mít nikdo, kdo se obrací zády ke mně v hmotném těle Jany, napadá Boží slovo ve všech podobách a šíří duchovně nebezpečné informace o spojování negativního a pozitivního stavu bez nutnosti krátkého pseudovítězství hříšného způsobu života.”

Ilustrace: facebookový profil Jany Kyslíkové.

 

Související příspěvky:

Znamení na nebi 23. září 2017 (zde)

Jana Kyslíková nepřevibrovala (zde)

O Boží rodině na Radiu Wave (zde)