Kostely ve Skotsku dávají sbohem presbyteriánské církvi, o jeden mají zájem hinduisté

Skotská církev (Church of Scotland, The Scots Kirk), národní protestantská církev Skotska, nedávno zveřejnila své záměry s třiceti aberdeenskými kostely. V průběhu následujících deseti let má být 15 z nich z církevního majetku postupně zcela odepsáno, dalších 15 si církev chce ponechat. O třech dalších chrámech, které jsou v současné době v držení církve, ještě není rozhodnuto. Cílem tohoto procesu je „obnova a revitalizace“ církevního majetku.

„Církev má v držení mnohem více budov, než potřebuje,“ říká aberdeenský duchovní Scott Rennie. Zatímco je ale na jedné straně přebytek „tradičních budov“, na druhé straně církvi schází takové, které by mohly napomoct jejímu modernímu a fungování. Z prostředků získaných prodejem starých kostelů církev proto zamýšlí financovat právě výstavbu více „flexibilních“ objektů, které budou moderně vybavené a nabídnou věřícím více prostoru pro vzájemná setkávání.

Církevní budovy nejsou podle Rennieho důležité samy o sobě, ale pouze jako prostředky misie a péče o věřící. A ačkoli tomuto účelu mohou sloužit velmi dobře, v některých případech mohou působit více škod než užitku a věřící spíše odradit. V tradičních, „staromódních“ svatostáncích se prý mnoho lidí necítí dobře. Rennie navrhuje více liberální přístup, zbavený strachu z experimentování a inovací.

Situace v Aberdeenu není ojedinělým případem, je spíše projevem  trendu, který ve Skotské církvi dlouhodobě převládá. V loňském roce bylo v rámci snahy o „udržitelný rozvoj“ církve například rozhodnuto o uzavření dvacítky z 31 kostelů na Shetlandských ostrovech. Jednalo se tehdy o největší hromadné zavírání kostelů, které Skotská církev kdy zažila. Svou roli v tom sehrála špatná finanční situace, deficit církve činil v roce 2018 asi 4,7 milionu liber, a zároveň klesající zájem věřících. Ten je znatelný při pohledu na celonárodní statistiky. Výzkumy se sice rozcházejí v přesném počtu věřících, shodují se ale na tom, že jejich počty rapidně ubývají. Za poslední desetiletí zřejmě církev přišla asi o 100 tisíc věřících.

Zajímavým je v této souvislosti osud původně presbyteriánského aberdeenského chrámu Old Stoneywood Church. Byl vystavěn ve čtyřicátých letech minulého století, v devadesátých letech začaly jeho prostory sloužit jako kanceláře a v současné době je nevyužívaný. Budova je už čtyři roky v prodeji a mezi zájemce se zařadila také místní hinduistická komunita. Ta v Aberdeenu a okolí čítá víc než 3 500 lidí, kteří mají do své nejbližší svatyně v městě Dundee daleko asi 120 km. V roce 2014 se zformovala organizace Aberdeen Hindi Trust, jejímž cílem je buď získat prostředky na stavbu svatyně nové, nebo právě transformace staršího chrámu. Hinduisté doufají, že se jim podaří „přeměnit budovu zpět k jejímu původnímu účelu náboženského shromažďování a přidruženého využívaní komunitou věřících.“ Chrám by podle jejich plánu byl veden dobrovolníky a několik hodin denně by byl přístupný veřejnosti. Zároveň doufají, že tato iniciativa podpoří kromě místní komunity také kulturní rozmanitost na severovýchodě Skotska.

 

Použité zdroje: BBC, zde a zde, Evening Express, zde, Wikipedia, zde. Foto: Old Stoneywood Church, Geograph.

 

Související příspěvky:

Svaté hotely v sekulrizované Evropě

UK: Chrámy inspirují mladé ke konverzi

Postoj Britů k církvím: převažuje lhostejnost

Luterskou církev ve Švédsku opouštějí věřící

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments