Postoj Britů k církvím: převažuje lhostejnost

Americká křesťanská výzkumná agentura Barna Group se zaměřila na místo křesťanských církví v britské společnosti. Konkrétně na to, jak je zde jejich přítomnost vnímána. Zpráva začíná poukazem na fakt, že britské církve jsou velmi aktivní v charitativní práci. Nicméně ze zjištění vyplývá, že společnost to příliš nedoceňuje. Obecný postoj se dá podle autorů zprávy vyjádřit jako lhostejnost – církve většinu lidí nezajímají ani jim nevadí. 81 % nekřesťanský respondentů se nedomnívá, že církve mají pro svět pozitivní přínos: 40 % neví a 41 % to vyloženě popírá. S tvrzením dokonce souhlasí pouze polovina samotných křesťanů.

To je velký rozdíl oproti tomu, jak postoj nekřesťanů vnímají církevní představitelé. Polovina z nich má za to, že přínos církví v globálním měřítku oceňují, 86 % z nich se domnívá, že nekřesťané vítají jejich práci pro lokální komunity – to však činí pouze jeden z pěti nekřesťanů.

Přesto 59 % dospělé populace (křesťanů i nekřesťanů) souhlasí s tvrzením, že církve mají ve společnosti své místo. Vidí je především v charitativní oblasti.

Mnozí nekřesťané církve charakterizují jako pokrytecké (30 %), odsuzující (34 %) a neslučitelné s vědou (30 %).

Barna však připomíná svůj starší starší výzkum (z roku 2015), podle něhož většina nekřesťanů, kteří uvedli, že křesťany osobně znají, je vnímají jako přátelské (64 %) a dobrosrdečné (52 %). Za úzkoprsé je označilo jen 13 % nekřesťanských respondentů.

Zpracováno podle Barna, zde. Náhledový obrázek katedrály v Catnebury Wikimedia Commons.

 

Související příspěvky:

Zpomalení poklesu počtu křesťanů ve Velké Británii (zde)

UK: Chrámy inspirují mladé ke konverzi (zde)

Slavný ateista R. Dawkins vyjadřuje obavy z odkřesťanšťování Evropy (zde)

Briti nechcú biskupov v Snemovne lordov (zde)

Více než polovina Britů se modlí – i mnozí „nevěřící“ (zde)

 

 

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments