Zahraniční zprávy

Luterskou církev ve Švédsku opouštějí věřící

Švédská církev (Svenska kyrkan) se potýká s odlivem svých věřících. Podle oficiální zprávy Medlemmar i rörelseji minulý rok bývalou státní církev opustilo 93 093 členů, v předešlém roce to bylo 85 848. Prezident rady jedné z farností Börje Holgersson nedávno ve švédské státní televizi prohlásil, že se dá předpokládat, že v příštích deseti letech nyní šestimilionovou církev opustí na milión věřících. Už nyní se farnosti potýkají s výraznými finančními potížemi a budou patrně nuceny prodávat svůj majetek. „Zatímco ztrácíme členy a méně lidí navštěvuje bohoslužby, náklady na údržbu našich kostelů jsou stále velmi vysoké,“ říká Holgersson.

Mluvčí církve Martin Larsson k poklesu věřících uvádí, že „absolutně dominantním důvodem je, že lidé ztrácejí víru v Boha“. Jde především o generaci narozených po roce 1990.

 

 

Obr. v roce 2009 jako první velká tradiční církev vysvětila lesbickou biskupku na světě Evu Brunneovou. Foto Wikipedie.

 

V minulém roce došlo v církvi ke kontroverzi ohledně genderově neutrálního jazyka v bohoslužebných knihách, v nichž Bůh přestal být označován zájmenem On nebo titulem Pán. Arcibiskupka Antje Jackelénová krok obhajovala tím, že „Bůh je mimo jakékoliv genderové vymezení, Bůh není člověk“. Někteří teologové, např. Christer Pahlmblad z Lundské Univerzity, protestovali s tím, že změna podrývá tradiční „trojiční doktrínu i společenství s jinými církvemi“.

Podle zprávy na Christian Post (zde).