Pobožnost pro hledající po slavnosti Zářící hvězdy

V Hnutí Grálu, tedy ve společenství čtenářů knihy Ve světle Pravdy. Poselství Grálu, se každý rok slaví tři slavnosti. Prožít takovou slavnost na tyrolském Vomperbergu, v osadě Grálu, kterou roku 1928 spisovatel tohoto poselství založil, je pro jeho stoupence vrcholným zážitkem. Před slavnostmi a po nich se konají ještě přípravná a následná setkání. Jedním z nich je na Vomperbergu Pobožnost pro hledající. Na rozdíl od slavností, na nichž je účast přísně omezena jen na zasvěcené („zpečetěné“) stoupence, se této pobožnosti mohou po písemném přihlášení účastnit i ti, kdo zpečetěni nejsou: podmínkou je znalost alespoň většího počtu přednášek z knihy Ve světle Pravdy a nikoli nepřátelský vztah ke Hnutí.

Abd-ru-shin (1875–1941).

O Hnutí Grálu a spisovateli Abd-ru-shinovi (Oskaru Ernstu Bernhardtovi) jsme v Náboženském infoservisu psali již dvakrát: zde a o Vomperbergu v Tyrolsku zde. České společenství Hnutí Grálu se představuje zde.

O svátku, který byl na Vomperbergu slaven před několika dny, se v brožuře Hnutí Grálu píše: „Dne 29. prosince je svátek Zářící hvězdy, zvaný také svátkem růže, neboť je symbolem lásky. V tento den vzpomínáme v hluboké vděčnosti Boží lásky, která vyslala na zem Ježíše, Syna Božího, aby přinesl lidem veliké poselství o Lásce Boží. Láska, kterou Ježíš zvěstoval, je ona ideální láska, která pomáhá a podporuje a činí to, co druhým duchovně prospívá, i když s oprávněnou přísností. Nemá nic společného s láskou lidmi projevovanou, s láskou slabosti, změkčilosti a povolnosti, která pro samé ohledy již nedbá na skutečný cíl, na duchovní pomoc, a dělá jenom to, co se druhým líbí. … Kdo se o svátku Zářící hvězdy, o svátku Boží lásky, pokorně otevře paprsku Lásky, přijme bohaté požehnání!“ (Herbert Vollmann: O působení Grálu na Zemi, Vomperberg: Nakladatelství Alexander Bernhardt 1991, s. 21)

Poslední Pobožnost pro hledající se na Vomperbergu konala následujícího dne po slavnosti Zářící hvězdy: 30. prosince 2018. Účastnilo se jí asi dvacet hledajících v přibližně stejném poměru mužů a žen i černé a bílé barvy pleti (Hnutí Grálu se během druhé poloviny 20. století rozšířilo z Rakouska i na jiné kontinenty a úspěchu dosáhlo i v některých afrických zemích.) Oblečení účastníků sice nebylo stanoveno tak přísně jako pro samotnou slavnost, přesto se očekával slavnostní oděv: od mužů frak nebo alespoň černý oblek, od žen dlouhé šaty, nejlépe bílé. Takový oděv měli i pomocníci, kteří zúčastněné doprovodili do šatny a z šatny do shromažďovací místnosti. Účastníci tam seřazeni v řadách a odděleni podle pohlaví vyčkali na varhanní hudbu. Pak je doprovod dovedl do haly a určil jim druhou řadu: muži se posadili od uličky vlevo, ženy vpravo.

Hala pro pobožnosti, postavená roku 1952, dělá skutečně impozantní dojem. Je ohromná a vysoký strop poskytuje přemáhající množství prostoru. Počet sedadel v mírně se svažujícím parteru je dost přes tisíc, další místa jsou patrně na balkóně s varhanami, takže celková kapacita haly skutečně může být 1 500 míst, jak Hnutí Grálu samo udává. Čelo haly tvoří oblouk s rovnoramenným křížem – nejdůležitějším symbolem hnutí. Pod ním je široký bílý stůl se sedmi svícemi kolem nenápadného kalicha. Na přední straně stolu jsou v komponovaném symbolu přítomny i další dvě duchovně vůdčí postavy hnutí: Božský Trigon tvořily zde na Zemi kromě Abd-ru-shina též jeho manželka Maria (jejíž symbolem je růže) a její dcera Irmingard (lilie). Vedle stolu stojí dvě majestátní křesla, na stupních před stolem množství růží v kyticích a řada položených květů lilií. Po pravé straně kazatelna, za ní dvě křesla a zelený prapor se zlatým křížem v rohu. Kromě „hledajících“ v jedné z řad a hudebníků na balkóně byla hala prázdná.

Sama Pobožnost pro hledající byla velmi prostá tak, jak pobožnosti v Hnutí Grálu bývají. Po krátké skladbě vážné hudby následovala asi desetiminutová promluva, která se týkala svátku Zářící hvězdy. Jak jsem se dozvěděl z pozdější korespondence s pořadateli pobožnosti, byla složena z několika Abd-ru-shinových textů a jako taková není určena veřejnosti. Po promluvě následovala modlitba, při níž účastníci stáli: jednalo se o jednu z modliteb, které lidem zanechal Abd-ru-shin. A pak opět hudba a opět velmi spořádaný, řízený a důstojný odchod.

Související články:

Počátky Hnutí Grálu v Bad Heilbrunn (zde)

Vrchol Hnutí Grálu na Vomperbergu (zde)

Náhledové foto haly na Vomperbergu 30. 12. 2018: autor.

Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments