Reportáže

Počátky Hnutí Grálu v Bad Heilbrunn

Počátky Hnutí Grálu v Bad Heilbrunn

První posluchače měl Oskar Ernst Bernhardt (1875–1941), německý obchodník, spisovatel a později zakladatel Hnutí Grálu, již od počátku 20. let 20. století. Neoficiálně se nazývali „řád Grálu“, čímž vyjad­řovali myšlenku disciplinované oddanosti ideám grá­lu, tedy „povinnost dbát o pravé lid­ství a rozvíjet hledání, zkoumání a působení …, jež prospívá duchu“.[1] První společenství vytvořili roku 1924 v Domě Grálu v bavorském lázeňském městečku Bad Heilbrunn. Vznik­la tam komuni­ta s vlastním hospo­dář­stvím, společným vzděláváním dětí a společnými neděl­ními pobožnostmi.[2] Se státní koncesí provozoval Dům Grálu soukromé sanatorium. Uzdravování se v něm dělo přiklá­dáním rukou, při němž „proudí do nemocného nová životní síla“, a to za podmínky jeho vhod­ného „vnitřního naladění“. Úspěch léče­ní se přitom řídil „zcela podle hodnoty člověka, to znamená, jak dalece si zaslouží, aby byl uzdraven …“[3] Komunita ovšem zanikla již v březnu roku 1926, protože – opět podle oficiál­ního Bernhardtova živo­to­pisu – „jednotlivci z této skupiny spojovali své du­chovní úsilí s blouznivým, až fanatickým očekáváním, a přitom se upínali na osobu Oska­ra Ernsta Bernhardta“.[4]

Poutač s vyobrazením Domu Grálu v Bad Heilbrunn a s nabídkou tehdejšího sanatoria je snadno dostupný na internetu a je připojen i k tomuto textu. V současnosti není úplně snadné dům v městečku najít: jednak je architektonicky podobný desítkám jiných domů (byť na první pohled patří mezi ty největší), jednak mu byla vyměněna okna, změněna dispozice vchodu a byla k němu přistavena další budova. Není ale pochyb, že se nachází na ulici Ferdinanda Marii Bavorského číslo 38 a že dnes v něm sídlí domov seniorů „Zum Jaud“. Připojené fotografie domova prokazují, že se jedná o budovu, v němž Hnutí Grálu prožilo své počátky. Vrchol jeho meziválečné etapy se pak odehrával jinde: „v osadě Grálu“ na ná­horní ploši­ně Vomperberg v Rakousku, kam se Bernhardt s rodinou přestěhoval roku 1928. Kouzelné místo nad řekou Inn připomene krátký článek, který na tomto místě vyjde 20. srpna. Z Vomperbergu se Hnutí Grálu postupně rozšířilo do současných asi 40 zemí světa.

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Vojtíšek

[1]     SCHULZE, Monika, Abd-ru-shin. Autor Poselství Grálu, Brno: Integrál 2006, s. 49–50.

[2]    Tamtéž, s. 51–52.

[3]    ŠTEFEK, Jaroslav, Jak bylo nám, lidem, předáváno Poselství ze svatého Grálu, Brno: Integrál 1998, s. 9.

[4]    SCHULZE, Monika, Abd-ru-shin. Autor Poselství Grálu, Brno: Integrál 2006, s. 52.