Reportáže

Vrchol Hnutí Grálu na Vomperbergu

Vrchol Hnutí Grálu na Vomperbergu
Nová hala Hnutí Grálu na Vomperbergu z roku 1952.

Prázdniny jsou snad vhodným časem k připomenutí míst, s nimiž je spojeno jedno z těch mezinárodních náboženských hnutí, pro něž je důležitá jejich česká odnož. Bavorské městečko Bad Heilbrunn, v němž se utvořila první komunita Hnutí Grálu v letech 1924–1926, bylo zmíněno zde. Svůj vrchol ale toto hnutí prožilo jinde, i když jen asi osmdesát kilo­metrů daleko: v rakouském Tyrolsku, na horské louce s několika usedlostmi, zvané Vomperberg. Sem se zakladatel hnutí Oskar Ernst Bernhardt (1875–1941) v únoru 1928 přestěhoval i se svou rodinou. Již 30. května 1928 se zde konala první slavnost Grálu – slavnost svaté Holubice. V obývacím pokoji Bernhardtových se jí účastnilo 15 lidí.[1] Na náhorní plošině se postupně začali usazovat i další ze čtenářů a stou­penců Bernhardta, jenž byl již tehdy znám pod jménem Abdruschin (později Abd-ru-shin). Vznik­la tak „osada Grálu“ a její obyvatelé si zařídili v létě roku 1929 dřevěnou halu pro 120–150 osob.[2] Využívali ji pro společné stravování, Abdruschinovy přednáš­ky, nedělní po­božnosti a slavnosti Grálu.[3]

Správní budova Hnutí Grálu na Vomperbergu.

V „osadě Grálu“ se uskutečňo­val komunitní ideál ve větším rozsahu než v Bad Heilbrunn. Řečeno slovy současného oficiálního životopisce, ve 30. letech se rozvíjel „bohatý model života, jakýsi vzor pro míruplnou pozemskou a duchovně pro­spěš­nou, čilou spolupráci téměř ve všech oblastech lidské činnosti i lidského působe­ní.“ Výslovně je jmenována v tomto životopise zemědělská a lesnická výroba, provoz řemeslných dílen, umělec­kých ateliérů, soukromé základní školy nebo hasičského spolku. Manželka Oskara Ernsta Bernhardta Maria (1887–1957) léčitelsky působila sice již jen na vážné zájemce z řad stoupenců svého manžela,[4] ale široké veřejnosti sloužil podnik s názvem „Yaspis“ poskytováním léčitelských služeb prostřed­nictvím léčivých kamenů, barev, bylin, tinktur, mastí, olejů či náramků. Vrcho­lem rozvoje komunity ovšem bylo vysvěcení nové haly pro pobožnosti v květnu 1932. Dřevěná hala pojala až 400 účastníků slavností Grálu a zajišťovala nadále možnost styku vomperber­ské pospolitosti se stoupenci žijícími na jiných místech. Roku 1933 byla do­končena stavba správní budo­vy. Aktivity komunity byly samozřejmě ekonomicky výhod­né i pro její okolí; ovšem výslov­nou pomocí sousedům se stala například stavba silnice či vodovodu.[5]

Karlova ulice (Karlstraße) 40 v Mnichově, kde sídlilo nakladatelství “Der Ruf”.

Z hlediska celého Hnutí Grálu spadá do této doby ale ještě důležitejší událost: roku 1931 vyšla Abdruschinova kniha Ve světle Pravdy s podtituly Poselství Grálu od Abdruschina. Velké vydání [6] a stala se základní, vpravdě kanonickou knihou nového hnutí. Vydalo ji nakladatelství „Der Ruf“ (Volání), které Oskar Ernst Bernhardt založil roku 1929 v Mnichově.

Popis dalších událostí, které se staly na „výšině Grálu“, se vymyká možnostem tohoto krátkého článku. Jenom krátce budiž shrnuto, že po roce 1934 se z vnějších i vnitřních důvodů začal život na Vomperbergu komplikovat. Nakonec byl Oskar Ernst Bernhardt prvního dne německé okupace Rakouska, 12. března 1938, na Vomperbergu zatčen. Naprostá většina obyvatel “osady Grálu” ji postupně opustila a celý areál byl vyvlastněn. Po více než půl roce byl Bernhardt propuštěn z vazby, ale zbytek života strávil pod dohledem německé tajné policie. Nejprve bydlel s rodinou krátce v obci Schlauroth u Zhořelce, od roku 1938 pak v Kipsdorfu v Krušných horách. Zemřel 6. prosince 1941.

Abd-ru-shinova hrobka.

Po válce byla duchovní činnost na Vomperbergu obnovena a ostatky Oskara Ernsta Bernhardta byly roku 1949 uloženy v hrobce ve tvaru pyramidy.

Zdeněk Vojtíšek

[1]     FRITSCH. Otto Ernst, Vzpomínky na Abd-ru-shina, s. 11, text je dostupný na URL: http://duchovnipodpora.vzestup.net, download 21. 7. 2017.

[2]     ŠTEFEK, Jaroslav, Jak bylo nám, lidem, předáváno Poselství ze svatého Grálu, Brno: Integrál 1998, str. 27.

[3]     SCHULZE, Monika, Abd-ru-shin. Autor Poselství Grálu, Brno: Integrál 2006, s. 56.

[4]     GECKS, Elisabeth, Spoluprožívání s Pánem a jeho rodinou, Vzpomínky na Pána Abd-ru-shina, s. 81, text je dostupný na URL: http://duchovnipodpora.vzestup.net, download 21. 7. 2017.

[5]     O rozvoji „osady Grálu“: SCHULZE, Monika, Abd-ru-shin … s. 57–58; VOLLMANN, Herbert, O životě a působení Abd-ru-shina, Marie a Irmin­gard na Zemi 1875–1990, Vomperberg: Verlag Alexander Bernhardt 1994, s. 13–30.

[6]     ABDRUSHIN, Im Lichte der Wahrheit. Gralsbotschaft von Abdruschin. Grosse Aufgabe, München: Der Ruf 1931.