Zahraniční zprávy

Průzkum: Naprostá většina Američanů věří v Boha – ale co to znamená?

Průzkum: Naprostá většina Američanů věří v Boha – ale co to znamená?

Americká agentura Pew Research Center na konci dubna publikovala závěr rozsáhlejší studie o víře v Boha v USA. Američané tradičně vykazují relativně vysoký počet těch, kteří se považují za věřící. Ten ovšem posledních letech podle různých průzkumů klesá a lidé se liší v tom, v jakého Boha věří. Právě na toto téma se Pewovo výzkumné centrum zaměřilo.

Zatímco v roce 2007 odpovědělo na otázku „Věříte v Boha?“ kladně devět z deseti respondentů, o 7 let později to bylo o jedno procento méně. To sice není veliký rozdíl, ten však byl výrazněji zaznamenán v odpovědích na preciznější otázku, zda jsou si existencí Boha jisti. V roce 2007 to bylo 71 %, v roce 2014 jen 63 %. Nyní (dotazování se konalo v prosinci 2017) se k víře v Boha přihlásilo již jen osm z deseti občanů USA. Avšak jen 56 % věří v Boha tak, jak o něm hovoří Bible – milující, vševědoucí, působící v dějinách atd., 23 % uvádí, že věří v jinou „vyšší moc“ či „duchovní sílu“. Podobně neurčitou charakteristiku však uvádějí i někteří z těch, kteří na otázku, zda věří v Boha, odpověděli záporně, a tak je věřících v jinou vyšší moc v americké populaci právě jedna třetina. Pouze desetina tvrdí, že „nad námi“ nic neexistuje.

 

 

V USA znatelně roste skupina lidí „bez vyznání“, avšak 72 % z nich v Boha či vyšší duchovní sílu věří.

Výzkumníci se zaměřili i na jednotlivé skupiny podle náboženské sebeidentifikace. Zjistili, že v biblického Boha věří 80 % všech křesťanů, 18 % dává přednost jiné duchovní síle  a každý stý člověk, který se hlásí ke křesťanství, vůbec v žádnou vyšší moc nevěří. V židovské populaci jsou čísla výrazně jiná: V biblického Boha věří třetina, 56 % v jinou vyšší moc a každý desátý nevěří v žádnou vyšší duchovní moc.

U „bez vyznání“ je poměr 17:53:27 (zbylá procenta v tom nemají jasno). Ovšem ani skupina těch, kteří se považují za ateisty, není jednobarevná: jen 81 % odmítá jakoukoliv představu Boha (resp. boha), 18 % uznává (věří v) existenci nějaké vyšší moci. A mezi agnostiky jsou i tací (3 %), kteří uznávají existenci biblického Boha a jen 30 % nevěří v žádnou vyšší duchovní moc.

Někteří ateisté (byť jen 3 %) uvedli, že k nějaké vyšší moci hovoří a každý stý dokonce věří, že tato duchovní síla hovoří k němu. U agnostiků je tento poměr 30:2, u těch, kteří se hlásí k židovství 63:9, u křesťanů 90:35. Nejvíce k Bohu podle tohoto výzkumu hovoří černí protestanté (97 %) a evangelikálové (96 %). A opět jsou to příslušníci historických černošských protestantských komunit, kteří nejvíce věří, že Bůh hovoří k nim (60 %). Celkově v americké populaci je to 28 %, 47 % uvádí, že alespoň k Bohu/vyšší moci hovoří oni.

Celá zpráva When Americans Say They Believe in God, What Do They Mean?  je dostupná na stránkách Pew Research Center, zde.

 

Související příspěvky:

Studie: Víra a pochybnosti u současných křesťanů (zde)

Víra a nevíra v „post-pravdivostní generaci“ (zde)

Spojené státy modlící se (ale potichu a každý sám) (zde)

Atlantida, duchové a UFO ve víře Američanů (zde)

Pew: Islám bude do roku 2040 druhé největší náboženství v USA (zde)