Zahraniční zprávy

Predstavitelia cirkví v USA „požadujú Ježiša späť“

V krátkom videu, ktoré si ku 22. máju 2018 pozrelo viac než 1 790 000 ľudí, vyzývajú osobnosti spojené s rozličnými cirkvami a cirkevnými organizáciami v USA ľudí, aby „požadovali Ježiša späť“ a odmietli úzkoprsé nacionalistické a rasistické idey.

Toto video je súčasťou projektu „Reclaiming Jesus“, ktorý má vyvrcholiť bohoslužbou, vigíliami za svetla sviečok a pochodom k Bielemu domu vo Washingtone dňa 24. mája.

Rev. Dr. Wesley Granberg-Michaelson, bývalý generálny tajomník Reformovanej cirkvi v Amerike, povedal, že kresťanská viera sa nikdy nesmie stať zajatcom nacionalistických svetonázorov a záväzkov. „Také niečo totiž zbavuje evanjelium jeho sily,“ vysvetlil a dodal, že „viac než 20 predstaviteľov, ktorí zastávajú či zastávali čelné pozície vo viacerých cirkvách v USA, vydali toto nové vyznanie viery konfrontujúce modloslužobné tendencie, ktoré v ich národe prevládajú v tejto nebezpečnej dobe. Posolstvo tohto vyznania však prekračuje hranice štátov a národov, keď volá všetkých kresťanov k tomu, aby ´požadovali Ježiša späť´ od všetkých, ktorí sa usilujú zneužívať vieru pre potreby svojich úzkoprsých nacionalistických a rasovo exkluzívnych politických programov.“

Jim Wallis, teológ hlásiaci sa k evanjelikálnej ľavici a zakladateľ hnutia Sojourners, vo videu hovorí, že v stávke je duša národa a integrita viery. „Veríme, že rasová bigotnosť je brutálnym útokom na obraz Boží v človeku,“ dodal Wallis. Rev. Dr. Sharon Watkinsová, bývalá moderátorka Kresťanskej cirkvi – učeníkov Kristových (Christian Church – Disciples of Christ) a členka centrálneho výboru Svetovej rady cirkví, zase povedala: „Keď politika podkopáva našu teológiu, takú politiku musíme kriticky skúmať. Veríme, že Kristov spôsob vedenia spočíva v službe, a nie v dominancii.“

Dr. Ron Sider, zakladateľ a bývalý prezident organizácie Evangelicals for Social Action vo videu hovorí: „Je našou povinnosťou ako predstaviteľov cirkví hovoriť pravdu v pokore a láske.“ Dr. Amos Brown z Národnej baptistickej konvencie (National Baptist Convention) zase dodáva: „Veríme, že každá ľudská bytosť bola stvorená na Boží obraz a podobu.“

Barbara Williams-Skinnerová z Národnej siete afroamerických duchovných (National African American Clergy Network) hovorí: „Odmietame mizogýniu, obťažovanie žien, útoky na ne a ich zneužívanie v našich cirkvách a našej krajine. Odmietame filozofiu ´Amerika na prvom mieste´ (America First) ako teologickú herézu.“

 

Spracované podľa tlačovej správy na webe Svetovej rady cirkví, tu. Video je k dispozícii tu. Webová stránka iniciatívy Reclaiming Jesus je tu: tu.

 

Související příspěvky:

Evangelikálové proti alt-right (zde)

Nejevangelikálnější Bílý dům v historii (zde)