Zahraniční zprávy

Evangelikálové proti alt-right

Přední američtí evangelikální vůdcové zaslali dopis prezidentu Trumpovi, v němž žádají jednoznačné odsouzení hnutí tzv. alternativní pravice (alt-right). Jeho text začal po srpnových tragických nepokojích ve Virginii vznikat na půdě největší evangelikální (a vůbec protestantské) denominace ve Spojených státech – Jižní baptistické konvence (SBC). Text inicioval známý (a kontroverzní) černošský pastor Dwight McKissic spolu s děkanem Southeastern Baptist Theological Seminary Keithem Whitfieldem a podpořili jej i současný a minulý prezident SBC (Steve Gaines a Fred Luter).

Dokument se začal šířit i za hranicemi samotné SBC, a tak mezi jeho prvními signatáři nalezneme čtyři desítky jmen významných představitelů konzervativního protestantismu v Americe napříč denominacemi. Jsou mez nimi i teleevangelisté T. D. Jakes a Paula Whiteová (označovaná jako Trumpův „osobní pastor“) nebo Samuel Rodriguez, který vystupoval při prezidentově inauguraci, a další. Dopis, který mezi nimi původně koloval neveřejně, je nyní přístupný na Internetu a přibývají pod ním další podpisy. Jako první na jeho existenci upozornilo CNN.

Autoři výzvy oceňují prezidentův podpis pod kongresovou rezolucí z poloviny září odsuzující „bělošské nacionalisty, hlasatele ‚bělošské nadřazenosti‘, Ku Klux Klan, neonacisty a jiné nenávistné skupiny“. Nyní ho žádají o další krok: Výslovně odsoudit i hnutí alternativní pravice, protože velká část jeho stoupenců jsou rovněž bělošští rasisté. A jako takové je „zlé a neslučitelné s dobře uspořádanou, pokojnou společností“. Autoři dopisu zmiňují to, že alt-right bylo aktivní v kampani adresáta dopisu, že se sami jeho jménem zaštiťují a že si sám tři představitele tohoto hnutí s sebou vzal do Bílého domu. Nyní lídři jiného hnutí, bez jejichž podpory by se tam Donald Trump sám nedostal (viz článek v Dingiru), žádají, aby se od celého alt-right jednoznačně distancoval, aby tak mohl plnit funkci důstojného vůdce celého národa. „Ideologie alt-right nereprezentuje konstitucionální konzervatismus. Ústava vyzdvihuje důstojnost a rovnost všech lidí,“ píší křesťanští konzervativci v dopise, který končí slovy: „Modlíme se, abychom všichni mohli spatřovat krásu toho, že lidé všech ras bydlí svorně, z čehož plyne požehnání; a pak můžeme říci: Bůh žehnej Americe (Ž 133:1).“