Zahraniční zprávy

Guatemalské velvyslanectví v Jeruzalémě a evangélicos

Dva dny po otevření nového velvyslanectví Spojených států v Jeruzalémě učinila totéž i Guatemala. Podobně jako v USA, i v této středoamerické zemi měli na tomto kroku svůj podíl evangelikální podporovatelé Státu Izrael. Samotný prezident Jimmy Morales, absolvent baptistického semináře, je již třetím evangelikálem v tomto úřadě. Jistě nebyla náhoda, že prvním neamerickým státem, který po svém zvolení v roce 2015 navštívil, byl právě Izrael:  „Máme vynikající vztahy a budeme tento vztah posilovat,“ řekl o židovském státě Morales a dodal: „Věřím, že díky tomuto správnému kroku obdržíme požehnání pro oba národy.“

 

J. Morales poděkoval D. Trumpovi za jeho “odvážné rozhodnutí”, které dodalo  odvahu i jeho administrativě učinit tuto “správnou věc”. Fotografie ze společného stekání letos v únoru, Wikimedia Commons. 

 

Náboženský jazyk nechyběl ani ve vyjádření guatemalské velvyslankyně Sarah Angeliny Solisové, podle níž se lidé v Guatemale za Jeruzalém a mír v této oblasti modlí. „Je to zalíbeno v Bibli, v knize Genesis, a jsem si jistá, že pro Guatemalu přijdou mnohá požehnání,“ řekla dále. Nejčastěji citovaným biblickým místem tzv. křesťanských sionistů je Gn 12:2-3, kde Bůh říká Abrahámovi:  “Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země.”

Trend přechodu od tradičního katolictví k evangelikalismu je typický pro celou Latinskou Ameriku a platí to i pro Guatemalu. Podle Pew Research Center[1] téměř čtvrtina zdejších protestantů uvádí, že byla vychována v katolické víře. K různým protestantským, především letničním a charismatickým, církvím se hlásí více než 40 % obyvatel země.

Rabín Jechiel Eckstein, zakladatel organizace International Fellowship of Christians and Jews nedávno prohlásil, že všude, kde se ve světě šíří letniční tradice, šíří se i křesťanský sionismus. To potvrzuje Josef Williams z Rutgers University v New Jersey, který na toto téma učinil výzkum: „Podobně jako jejich americké protějšky, (letniční) věřící po celém světě chtějí také vědět, že jsou Bohem vyvolení.“

[1] Religion in Latin America, 2014, zde.

Podle Christianity Today, zde, s přihlédnutím k jiným zdrojům.

 

Související příspěvky:

Modlitba při otevření amerického velvyslanectví v Jeruzalémě (zde)

Křesťané podpořili Židy a Stát Izrael (zde)

Jeruzalém mezi nebem a zemí (zde)

Evangelikální hlas ve volbách v Kostarice (zde)