Zahraniční zprávy

Američtí metodisté nepřijali formulaci, že Bůh není muž ani žena

Delegáti každoroční konference Sjednocené metodistické církve (UMC) v úterý 7. května hlasovali o pěti ústavních dodatcích, které měly upravit některé organizační záležitosti fungování církve, jež je po Jižní baptistické konvenci největší protestantskou denominací v USA a rovněž největší církví v rámci světového metodistického společenství. První dva však navíc měly oficiálně vyhlásit církevní pozici ke genderovým otázkám. První dodatek měl zajišťovat „genderovou rovnost“ a prohlašoval, že „říkat, že Bůh je muž nebo žena, je v rozporu s Písmem a logikou, jelikož mužství a ženství jsou vlastnosti lidských těl a kultur, a nikoliv Boha.“

K přijetí bylo potřeba 66,7 %, dodatek však získal podporu jen 66,5 % hlasujících delegátů. Podobně neprošel ani druhý dodatek týkající se „inkluzivního členství“, který vyjmenovával, co vše nesmí být důvodem k nerovnému postavení v církvi – kromě rasy, národnosti, věku a postižení to mělo být opět i pohlaví (gender).

Biskupové a biskupky UMC po hlasovaní vyjádřili nad jeho výsledky lítost a vydali společné prohlášení, v němž ujistili o své oddanosti myšlence genderové rovnosti. „Plně uznáváme, že jsme ještě nedosáhli toho, abychom plně přijali za svůj evangelijní příslib, že už ‚není Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena, protože všichni jste jedno v Kristu Ježíši‘ (Gal 3:28),“ píše se v něm.1

Odpůrci těchto dvou dodatků je považovali za zbytečné, jelikož rovnost mužů a žen je podle nich v církevních normách dostatečně zaručena. Formulace navíc považovali za konfuzní a teologicky problematické: „Znamená to, že Ježíš není muž? Nebo to znamená, že Ježíš, který je jasně mužem, není Bohem? Obě pozice jsou v rozporu s našimi věroučnými standardy.“2

Podle stránek UMC, zde, a Christian Post, zde, s přihlédnutím k jiným zdrojům.

Poznámky:

1 Zde.

2 Zde.

 

Související příspěvky:

Luterskou církev ve Švédsku opouštějí věřící (zde)

Anglikáni schválili sjednocení s metodisty (zde)