Zahraniční zprávy

Muslimští vůdcové v Keni proti ženské obřízce

Muslimští vůdcové v Keni proti ženské obřízce

V Keni je od roku 2011 praktikování ženské obřízky zakázané, ale v některých oblastech této východoafrické země se stále ilegálně provádí. O roku 2013 proti ni bojuje speciální komise, kterou tento týden podpořili představitelé místní muslimské komunity. Praxe se totiž drží především v muslimských regionech, ale ani v křesťanských komunitách není zcela vykořeněná.

„V islámských pramenech … nenalezneme nic, co by ji dovolovalo,“ prohlásil o ženské obřízce při pondělní tiskové konferenci v Nairobi Rashid Ali Omar, vrchní muslimský soudce v zemi. Podle něj je naopak zcela v rozporu s hodnotami, které má islámské právo chránit: rodina, důstojnost, zdraví apod.

Profesor Omar Al-Bašir z nevládní organizace věnující se veřejnému vzdělávání k tomu dodal, že je třeba rozlišovat mezi kulturními a náboženskými praktikami: „V obecném povědomí je (ženská obřízka) považována za islámskou praxi. A to je velký omyl.”

OSN odhaduje, že celosvětově ženskou obřízku podstoupilo 200 milionů žen, což jim způsobuje dlouhodobou fyzickou i psychickou bolest a sexuální poruchy.

Většina (podle různých odhadů 70 % – 85 %) obyvatel Keni se hlásí ke křesťanství (38 – 60 % protestanté, 22 – 28 % katolíci), k islámu 6 – 10 %, zbytek patří k různým původním náboženstvím, příp. do kategorií „jiná náboženství” a „bez vyznání”.

Podle článku „Kenyan Islamic leaders speak out against female genital mutilation” na stránkách Religion News Service, zde s přihlédnutím k jiným zdrojům (zde a zde). Náhledový obrázek z kampaně proti ženské obřízce v Ugandě převzatý z Wikipedie.