Zahraniční zprávy

„Jóga člověka nepřivádí k Bohu“: indičtí křesťané proti povinné józe na školách

„Jóga člověka nepřivádí k Bohu“: indičtí křesťané proti povinné józe na školách

Syrsko-malabarská katolická církev vydala prohlášení o vztahu křesťanství a jógy. Dokument doktrinární komise „Jóga a katolické krédo“ je reakcí na to, že jóga je v indických školách povinná. Křesťané za tím vidí snahu hinduistických nacionalistů o indoktrinaci vyznavačů jiných náboženství: „Ani hinduističtí vůdcové nesouhlasí s tím, aby byla jóga představována jako oddělaná od hinduistického náboženství. Názor, že cvičení jógy pomůže budovat přátelství mezi náboženstvími v multi-religiózní kultuře, je neopodstatněný,“ píši autoři dokumentu a tvrdí, že nepopírají přínos cvičení pro tělesné zdraví, odmítají však její užitečnost pro duchovní život křesťanů: „Jóga člověka nepřivádí blízko Bohu. Je nebezpečné vykládat výsledky cvičení jógy jako duchovně přínosné.“

Syrsko-malabarská církev je katolickou církví východo-syrského obřadu a je po řeckokatolické církvi, používající obřad byzantský, nejpočetnější východní katolickou církví. Je jednou z indických církví, která se hlásí k tradici tzv. tomášovských křesťanů, tedy potomků těch, které podle tradice přivedl k víře při své misijní cestě do Indie apoštol Tomáš.

 

Podle Mathrubhumi, 4. 4. 2018, zde s přihlédnutím k jiným zdrojům (např. zde). Ilustrační obrázek: PublicDoaminPictures.net.

Související příspěvky:

Nové indické náboženství je staré 800 let (zde).

Jógou, a zvláště pak otázkou jógy a náboženství, se zabývá několik článků v časopise Dingir 5 (4), 2002.