Zahraniční zprávy

Nové indické náboženství je staré 800 let

Nové indické náboženství je staré 800 let

108 stop vysoká socha Basavy ve městě Basavakaljana ve státě Karnátaka z roku 2012: Sscheral, CC BY-SA 3.0, Wikimedia.

V indickém státě Karnátaka byla nedávno jako samostatné náboženství uznána lingajáta dharma. Ta byla doposud považována za součást šivaistické tradice v rámci hinduismu, avšak po několik desítek let se jeho představitelé pokoušeli dosáhnout vyčlenění. Svého cíle nyní dosáhli, když získali status náboženské menšiny. Podle různých odhadů je stoupenců lingajáty v tomto státě 10–17 %.

Stát Karnátaka: CC-by-sa PlaneMad, Wikimedia.

„Celé náboženství započalo jako vzpoura a protest proti hinduistické ortodoxii,“ říká S. M. Džamdar, generální sekretář organizace Džagatik Lingajáta Mahasabha, jež spolu s dalšími o změnu usilovala. „Povstalo proti všemu hinduistickému, tudíž je to samostatné náboženství.“ Stoupenci nově uznané menšiny jsou nyní po měsících protestů nadšeni, říká Džambar. Nyní prý budou usilovat o celonárodní uznání, ale to je vzhledem k současné politické situaci, kdy v parlamentu mají většinu hinduističtí nacionalisté, nereálné.

Stoupenci lingajáty budou nyní požívat výhod, jaké mají jiné náboženské menšiny (muslimové, křesťané a džinisté). Patří k nim např. právo zakládat vlastní školy a snadnější přístup ke stipendiím.

Lingajáta se hlásí k učení reformátora Basavy ze 12. stol. Jeho součástí je uctívání Šivy jako jediného božství (stoupenci nosí na krku lingam jako Šivův symbol), absence chrámových bohoslužeb vedených bráhmany a odmítání kastovního systému.

 

Podle článku na RSN ze dne 23. 3. 2018, zde, s přihlédnutím k jiným zdrojům.