Zahraniční zprávy

„Na Sión namiřte korouhev!“ Izraelská Bible má přispět k porozumění mezi židy a křesťany

„Na Sión namiřte korouhev!“ Izraelská Bible má přispět k porozumění mezi židy a křesťany

U příležitosti 70. výročí založení Státu Izrael zde vychází nová hebrejsko-anglická studijní edice židovské Bible – Tanachu. Na jejím vydání se spolupodílela organizace Israel365, která se mimo jiné věnuje vzdělávání křesťanů o Izraeli a jeho lidu na základě textu 24 knih Tanachu, křesťany označovaném jako Starý zákon. Newsletter této organizace má 300 tisíc odběratelů, z větší části evangelikálních křesťanů.

Maajan Hoffman z vedení této organizace napsal v deníku The Jerusalem Post, že cílem Izraelské Bible je „přesvědčit rozdělený židovský národ, křesťanské sionisty a svět, který se někdy zdá být světem protiizraelským, že Izrael patří židovskému národu.“

Výkladové poznámky, které sestavili ortodoxní rabíni a učenci, spojují historii židovského národa s moderním Státem Izrael. Např. v proroctví Jeremjáše 4:6 hlídka volá: „Na Sión namiřte korouhev!“, aby lidé utíkali před nepřítelem na severu. Komentář Izraelské Bible zde připomíná, jak v roce 1891 ve středním Izraeli muž jménem Michael Halperin shromáždil skupinu lidí, kteří rozvinuli modrobílý prapor se zlatým nápisem, který byl citací tohoto verše, a dal tak název městu Nes Cijona. Prapor pak inspiroval dnešní státní vlajku Státu Izrael.

I když je nová Bible psaná s ohledem na nežidovské čtenáře, její editor rabín Tuly Weisz při prezentaci knihy zdůraznil, že „neobsahuje nic, co by židovský čtenář shledal pochybným“. A dodal, že doufá, že napomůže hlubšímu porozumění mezi křesťany a židy. „Po 2000 let byla Bible tím nejzákladnějším pramenem rozdělení židů a křesťanů. Mou nadějí je, že tato Bible se stane pramenem jednoty mezi tímto dvojím lidem.“

Izralská Bible má vyjít v červnu tohoto roku.

 

Podle Religion News Service, zde. Stránky projektu zde. Stránky Israel365 zde.