Zahraniční zprávy

Prieskum ukázal, že aj veriaci prikladajú jednotlivým prikázaniam Desatora rozličný význam

Prieskum ukázal, že aj veriaci prikladajú jednotlivým prikázaniam Desatora rozličný význam

Nedávny prieskum, ktorý si nechal vypracovať Deseret News, najstarší denník v Utahu s väzbami na Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, na vzorke 1000 Američanov plus dodatočných 250 členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, ukázal, že viac než 90 % občanov USA súhlasí s tvrdením, že príkazy týkajúce sa vraždy, krádeže a klamstva/krivého svedectva zostávajú základnými normami spoločenského chovania. O niečo menší význam respondenti pripísali prikázaniam týkajúcim sa úcty voči rodičom (85%), cudzoložstva (83%) a túžby po majetku iných ľudí (78%). Ostatné, explicitnejšie náboženské prikázania vzťahujúce sa k uctievaniu modiel, k viere v jedného Boha a k braniu Božieho mena nadarmo však ako dôležité vnímala len o niečo viac než polovica respondentov (63%, resp. zhodne 59%), pričom zachovávanie dňa odpočinku sa umiestnilo naspodku rebríčka so 49%.

Prieskum odhalil významné rozdiely nielen medzi respondentmi patriacimi k rozličným náboženským skupinám, ale ako dôležité faktory sa ukázali tiež vek a pohlavie. Evanjelikálni kresťania dôsledne tvrdili, že pre ľudský život má význam každé jedno prikázanie Desatora. Členovia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní sa umiestnili v tesnom závese za nimi. Zatiaľ čo katolíci a podobne i protestanti z etablovaných cirkví sa umiestnili blízko národného priemeru, ľudia nehlásiaci sa k žiadnej cirkvi sa domnievali v najmenšej miere, že prikázania majú stále ešte svoje opodstatnenie – a to predovšetkým tie výslovne náboženské. Medzi ľuďmi „bez vyznania“ sa najmenšej popularite tešilo zachovávanie dňa odpočinku (20%), avšak zákaz vraždy vnímalo ako opodstatnený 91% z nich.

Mileniáli, t. j. ľudia vo veku 18 až 29 rokov, ktorí najčastejšie patria medzi nábožensky nezaradených (35% z nich, podľa prieskumu Pewovho výskumného centra, odkaz tu), sú v menšej miere než príslušníci ostatných vekových skupín presvedčení o dôležitosti Desatora pre život v dnešnom svete, a to vrátane prikázaní týkajúcich sa vraždy, krádeže a klamstva/krivého svedectva.

Prieskum ďalej ukázal, že ženy považujú Desatoro za dôležité častejšie než muži, pričom najväčšie rozdiely sa ukázali v prípade prikázaní týkajúcich sa cudzoložstva (88% ženy vs. 78% muži) a túžby po majetku iného (83% vs. 72%).

Podobný prieskum vykonala spoločnosť YouGov minulý rok medzi obyvateľmi Veľkej Británie (odkaz tu). Zatiaľ čo viac než 90% Britov sa, podobne ako v prípade obyvateľov USA, domnieva, že prikázania týkajúce sa vraždy, krádeže a klamstva si stále zachovávajú svoju platnosť, Briti a Američania sa diametrálne líšia v názore na pretrvávajúcu dôležitosť ostatných prikázaní. Napríklad v prípade úcty voči rodičom to je 85% (USA) vs. 69% (VB), uctievania modiel 63% vs. 31%, brania Božieho mena nadarmo 59% vs. 23%, alebo zachovávania dňa odpočinku 49% vs. 19%. Pritom prvé štyri prikázania sú dôležité podľa menej než tretiny Britov. Podľa odborníkov tieto výsledky nie sú prekvapujúce a odrážajú dlhodobý trend sekularizácie v Európe, kde „sa novým štandardom stáva status ´bez vyznania´, pričom tá menšina, ktorá sa hlási k náboženstvu, vníma samú seba ako plávajúcu proti prúdu,“ povedal denníku The Guardian Stephen Bullivant, profesor teológie a sociológie náboženstva na londýnskej St. Mary´s University. V USA však náboženstvo i naďalej zohráva významnejšiu úlohu. „Pointa však spočíva v tom, že Američania sú náboženskejší než obyvatelia ktorejkoľvek inej západnej spoločnosti,“ povedal denníku Deseret News Mark Chaves, profesor sociológie, religionistiky a teológie na Dukeovej univerzite.

Spracované podľa Desert News, tu. Foto Gerry Dincher, Flickr.

 

Související příspěvky:

Víra a nevíra v „post-pravdivostní generaci“ (zde)

Studie: Víra a pochybnosti u současných křesťanů (zde)