Události

Druhá prezentace Islamofobie

Druhá prezentace Islamofobie

Dne 19. dubna 2018 proběhle v aule Husitské teologické fakulty UK, tentokrát poprvé na svobodné akademické půdě, prezentace knihy, která má loňské vročení, ale objevila se poměrně nedávno. Je to kolektivní monografie pod názvem Islamofobie po česku. Prezentace proběhla na fakultě v rámci pravidelného běhu seminářů. Za komorní účasti pohovořil Bronislav Ostřanský, editor knihy a jeden ze spoluautorů o celku knihy. V asi hodinovém expozé se zabýval pojmem islamofobie a dalšími souvislostmi.

S kratším příspěvkem vystoupil Ivan Štampach, který uvedl, že akademické diskuse o názvech jsou neplodné a že jsou důvody pro řeč o islamofobii i o antiislamismu. Z tématu své kapitoly podrobněji připomněl trojí motivaci antiislamistických postojů a potřebu jejich identifikace (i v případě motivů nejsaných, smíšených a zástupných) pro úspěch možné diskuse s jejich zastánci.

Po vstupech spoluautorů se rozvinula diskuse, v níž se vyslovila asi polovina přítomných. Byla mimo jiné řeč o širokém spektru veřejností zastávaných postojů, o potřebě posuzovat islám a islamofobii vyrovnaně, o nutnosti tolerance a ochoty k dialogu zároveň s instituční pozorností vůči extremistickým tendencím.