Sloučeniny stříbra a hlasy ze záhrobí

S blížícím se koncem měsíce přibližuje se i termín přednášky na téma, které nebývá k slyšení každý den. Společnost Ignáce Borna zve na den 24. ledna 2018 od 18 hodin opět do Národního muzea v Praze, tentokrát na přednášku o fenoménu spiritistické fotografie. Slova se ujme básník, esejista, literární kritik a historik umění Jaromír Typlt, který sám pochází z Nové Paky, tedy takříkajíc z centra dění, a spiritistickým uměním – od medijní kresby právě až po pokusy s fotografickou technikou – se coby významným českým uměleckým oborem na hranici art brut zabývá řadu let. Součástí přednášky pak bude prezentace, opřená o světové i české sbírky, bude tedy možno spatřit konkrétní příklady, z nichž některé dosud nebyly publikovány. Přikládáme pozvánku a anotaci autora:

Myšlenka zachytit spiritistické fenomény na citlivou vrstvu fotografického papíru byla od počátku paradoxní – šlo přece o snahu technickými prostředky dokázat existenci jiného světa, vědecky obhájit to, co je ne-vědecké. V roce 1925 zveřejnil dokonce i věhlasný spisovatel Arthur Conan Doyle knihu The Case for Spirit Photography, ve které se snažil spiritistické fotografii zjednat plné uznání. A tak vedle četných ohlasů v literatuře a ve výtvarném umění nám zanechalo spiritistické hnutí z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století poměrně obsáhlou produkci v oblasti fotografie, která se v posledních letech stává předmětem velkých výstav a knižních monografií (např. The Perfect Medium, New York: Metropolitan Museum of Art, 2005). Dávné snímky žijí už svým životem, pro který není podstatné, zda jsou či nejsou vědecky důvěryhodné a technicky naivní. Naopak, právě fakt průhledné „zfalšovanosti“ jim občas dodává obsah, který je pro dnešní dobu dokonalých simulaker nečekaně aktuální.