Zahraniční zprávy

Zákon proti sektám v izraelském parlamentu

1. ledna 2018 proběhne v izraelském parlamentu (knesetu) rozprava nad návrhem zákona, který je nazván „Zákon, jak zacházet se škodlivými sektami“. V návrhu se uvádí, že škodlivá sekta je „skupina lidí, organizovaná či neorganizovaná, která se utvořila okolo člověka nebo myšlenky takovým způsobem, že umožňuje zneužití vztahu závislosti, autority, duševní krize jednoho nebo více členů této skupiny, za pomoci prostředků ovlivňujících myšlení a vzorce jednání a působí organizovaným, systematickým způsobem a vyúsťuje v kriminální čin podle pojetí izraelského zákona ve formě zločinu, sexuálního přestupku nebo velkého násilí …“ Návrh zákona požaduje pro toho, kdo stojí v čele takovéto škodlivé sekty, trest odnětí svobody ve výši deseti let. Předpokládá také zabavení majetku, který byl v souvislosti s tímto trestným činem. Návrh také počítá se založením podrobné databáze škodlivých sekt, která by byla spravována ministerstvem sociálních věcí. Ministr by měl také za úkol zajistit psychologickou péči pro postižené sektou a jejich rodiny.