Reportáže

Pohanské místo ve Sluneční zátoce

Sluneční zátoka u Ledče nad Sázavou už není jen posvátným místem foglaringu, ale i dalším z posvátných míst pro současné české pohany (o jednom z nich, pošumavské Gabretě, jsme psali zde). Nedaleko louky, kde se svým oddílem tábořil vychovatel a spisovatel Jaroslav Foglar (1907–1999) a kde se u jeho pomníku scházejí několikrát za rok jeho čtenáři, členové jeho oddílu, skauti a další jeho přátelé, stojí už druhý pohanský kámen. U staršího runového kamene pohané postavili v září 2017 druhý kámen s vyobrazením Donara (Thóra), germánského boha bouře. Autorem figurální kresby s motivem blesků je Fíba, který se mezi českými pohany proslavil velkorysým, výše zmíněným obětištěm Gabreta. O události vztyčení druhého kamene referoval na internetové prezentaci Pohanského kruhu Myslíč.

Kraj kolem Ledče nad Sázavou mají současní čeští pohané zjevně rádi. U studánky pod dominantou tohoto kraje, vrchem Melechovem, se vedle křížku a svatého obrázku nacházel roku 2014 text podepsaný právě Pohanským kruhem: „Posvátné hory, prameny, háje, jeskyně či kameny ctili lidé odnepaměti. Příchodem křesťanství byly tyto duchovní vazby s přírodou nahrazeny jeho ideologií. […] Vracíme pohanství tam, kam patří!“ Následující rok už nápis nebyl dobře čitelný, ale jistá forma “návratu” pohanství do české krajiny se novodobým českým pohanům pomalu daří.

Fotografie: ze Sluneční zátoky Ondřej Vojtíšek, od Melechovské studánky Zdeněk Vojtíšek.